9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Закони Ньютона

Додано: 10 квітня 2020
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 11 разів
8 запитань
Запитання 1

1.    Взаємодією тіл називається дія одного тіла на інше, внаслідок чого…

варіанти відповідей

   Тіла перебувають у спокої

   Тіла рухаються

   Тіла рухаються з постійною швидкістю

  Тіла рухаються нерівномірно

Запитання 2

Хокеїст, який спіткнувся під час бігу, падає вперед. Це відбувається тому, що ...

варіанти відповідей

...ноги хокеїста продовжують за інерцією рухатися вперед

...тіло хокеїста продовжує за інерцією рухатися вперед

на хокеїста діє напрямлена вперед сила тертя

на кокеїста діє вперед сила пружності з боку льоду.

Запитання 3

1.    Визначте рівнодійну двох сил 3 Н і 4 Н, напрямлених під кутом 900 одна до одної.

варіанти відповідей

7 Н

5 Н

1 Н

0,5 Н

Запитання 4

Визначте правильний запис другого закону Ньютона

варіанти відповідей

F=m/a

F=m*a

F=m+a

F=m-a

Запитання 5

Визначте масу тіла, яке під дією сили 150 Н рухається за законом 

 х = 20 - 5 t + 5 t2

варіанти відповідей

20 кг

5 кг

15 кг

150 кг

Запитання 6

Між будь-якими двома тілами діють сили гравітаційного притягання, які прямо пропорційні добутку мас цих тіл і обернено пропорційні квадрату відстані між ними.

варіанти відповідей

Другий закон Ньютона

Третій закон Ньютона

Перший закон Ньютона

Закон всесвітнього тяжіння

Запитання 7

Людина масою 50 кг, яка стоїть на ковзанах, відштовхує від себе тіло масою 2 кг із силою 20 Н. Яке прискорення отримує при цьому людина?

варіанти відповідей

0,2 м/с2   

0,4 м/с2

 0,8 м/с2

 10 м/с2

Запитання 8

1.    Взаємодією тіл називається дія одного тіла на інше, внаслідок чого…

варіанти відповідей

   Тіла перебувають у спокої

   Тіла рухаються

   Тіла рухаються з постійною швидкістю

  Тіла рухаються нерівномірно

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест