Підготовка до контрольної роботи з теми "Геометричні перетворення"

Додано: 12 квітня 2023
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 22 рази
9 запитань
Запитання 1

На якому з малюнків точки М і М' симетричні відносно прямої а?

варіанти відповідей
Запитання 2

У яку точку при повороті навколо точки О на кут 900 проти годинникової стрілки переходить точка N?

варіанти відповідей

Точка К

Точка М

Точка Р

Точка L

Запитання 3

Паралельне перенесення задано формулами: x'=x-1; y'=y+3. У яку точку при цьому паралельному перенесенні переходить точка Т(2;-5)?

варіанти відповідей

Т'(3;8)

Т'(-2;1)

Т'(5;-6)

Т'(1;-2)

Запитання 4

При переміщенні трикутник АВС перейшов у трикутник А'B'C'. Знайдіть кут А' трикутника А'B'C', якщо трикутник АВС є рівнобедреним і його кут при вершині С дорівнює 1400.

варіанти відповідей

200

400

1400

1000

Запитання 5

Укажіть координати точки, що симетрична точці М(-1;5) відносно початку координат.

варіанти відповідей

(5;-1)

(1;5)

(-1;-5)

(1;-5)

Запитання 6

Точки А(-2;у) і В(х;5) симетричні відносно осі абсцис.

Знайдіть х і у.

варіанти відповідей

х=-2

у=5

х=2

у=5

х=-2

у=-5

х=2

у=-5

Запитання 7

При паралельному перенесенні точка А(-2;3) переходить у точку А'(4;0). У яку точку при такому паралельному перенесенні перейде точка В(3;-1)?

варіанти відповідей

В'(-3;2)

В'(9;-4)

В'(-9;4)

В'(3;-2)

Запитання 8

Сторона першого квадрата у 5 разів менша, ніж сторона другого квадрата. Знайдіть площу меншого квадрата, якщо площа більшого квадрата дорівнює 100 см2.

варіанти відповідей

2

3

4

5

Запитання 9

Периметр і площа прямокутника дорівнюють відповідно 18 см і 20 см2. Знайдіть площу подібного йому прямокутника, периметр якого дорівнює 54 см.

варіанти відповідей

40 см2

180 см2

 60 см2

120 см2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест