Підготовка до ЗНО (Ускладнене речення, орфографія)

Додано: 23 лютого
Предмет: Українська мова, 11 клас
14 запитань
Запитання 1

. З'ясуйте синтаксичну роль виділених слова 2 (цифра позначає наступне слово).

   Ніколи не треба забувати про своє призначення й (1)завжди пам'ятати, що (2)митці покликані народом для того, аби показувати (3)світові насамперед, що життя (4)прекрасне, що само по собі воно є найбільшим і найвеличнішим з усіх мистецьких благ

варіанти відповідей

А обставина

Б підмет

В додаток

Г іменна частина присудка

Д означення


Запитання 2

З'ясуйте синтаксичну роль виділених слова 3 (цифра позначає наступне слово).

   Ніколи не треба забувати про своє призначення й (1)завжди пам'ятати, що (2)митці покликані народом для того, аби показувати (3)світові насамперед, що життя (4)прекрасне, що само по собі воно є найбільшим і найвеличнішим з усіх мистецьких благ.


варіанти відповідей

А. означення

Б іменна частина присудка

В підмет

Г додаток

Д обставина

Запитання 3

З'ясуйте синтаксичну роль виділених слова 4 (цифра позначає наступне слово).

   Ніколи не треба забувати про своє призначення й (1)завжди пам'ятати, що (2)митці покликані народом для того, аби показувати (3)світові насамперед, що життя (4)прекрасне, що само по собі воно є найбільшим і найвеличнішим з усіх мистецьких благ.


варіанти відповідей

А іменна частина присудка

Б означення

В додаток

Г іменна частина присудка

Д підмет

Запитання 4

З'ясуйте, яким компонентом ускладнено (розділові знаки пропущено)

Щирий людський сміх кажуть віку додає.

варіанти відповідей

А відокремлена обставина

Б відокремлене означення

В відокремлений додаток

Г нічим

Д вставне слово

Запитання 5

Розділові знаки при звертанні правильно вжито в реченні:


варіанти відповідей

А Зійди дощику, дрібнесенький, Скропи травицю-муравицю, 

Б Пусти мене, мати погуляти, Бо вже челядоньки не видати.

В Ой куди ви, голубоньки, та й полетите, Куди моє дівування та й занесете?

Г Прочини господарю, ворота, Занесем тобі віночка з золота.

Запитання 6

Добери значення вставного слова в реченні

Весна, на диво, була рання.

варіанти відповідей

1 вказівка на джерело повідомлення

2 зв’язок з попередньою думкою

3 невпевненість, припущення

4 емоційне ставлення до змісту висловленого

Запитання 7

Визначити вид вставного слова

Тихі води, кажуть, найглибші.

варіанти відповідей

1 невпевненість, припущення

2 емоційне ставлення до змісту висловленого

3 зв’язок з попередньою думкою

4 вказівка на джерело повідомлення

Запитання 8

З’ясуйте, яким членом речення є виділені слова.

Я лиш син народу.

варіанти відповідей

1 підмет

2 присудок

3 означення  

4 додаток

Запитання 9

З’ясуйте, яким членом речення є виділені слова

Русявий день гаптує сни світанню.

варіанти відповідей

1. присудок

2 підмет

3 додаток

4 означення

Запитання 10

З’ясуйте, яким членом речення є виділені слова.

Весна захлиналася буйним цвітом вишень.

варіанти відповідей

1. додаток

2 означення

3 підмет

4 обставина

Запитання 11

Визначте вид однорідних членів в реченні.

Наймилішою й найдорожчою для людини є її рідна мова.

варіанти відповідей

а. підмети

б присудки

в означення

г додатки

Запитання 12

Відбувається спрощення в групах приголосних на письмі в усіх словах рядка:

варіанти відповідей

доблес..ний, цінніс..ний. захис..ник, студен..ський;

проїз..на, безжаліс..но, гіган..ський, ряс..ний;

безжаліс..нин, тріс..нути, форпос..ний. улес..ливий;

блис..нути, сутніс. ний. благовіс..ний. благочес..ний.

Запитання 13

Префікс с- треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

..холонути, ..пітніти, ..сохнутися, ..порожніти;

..фабрикувати. ..повідь, ..тверджувати, ..хилити.

..формувати, ..тулити, ..цідити, ..плеснути;

..кісний, ..чорнілий, ..ходити, ..писати;

Запитання 14

Правильно написано всі імена по батькові в рядку

варіанти відповідей

Юрійович, Ігоревич, Валерієвна, Григоріївна;

Васильович, Якович, Іллівна, Миколаївна;

Кузьмівна, Олексійович, Оксентійович, Федоревич;

Борисович, Леонтіевич, Мусієвич, Мефодієвна.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест