24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Підготовка до ЗНО №3

Додано: 12 травня 2019
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 173 рази
24 запитання
Запитання 1

Літеру е на місці крапок потрібно писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

з…рнятко, вос…ни, виб…рати

вс…редині, збагаті…ш, парус…на

дзв…ніти, пр…освященство, пр…зирливий

сем…цвітка, пр…велебний, пр…любий

Запитання 2

Лексичну помилку допущено в рядку

варіанти відповідей

діючий вулкан

тонізуючі речовини

ідучий пішохід

блукаючий нерв

Запитання 3

Спільнокореневим до слова роса є

варіанти відповідей

рослий

росток

росиця

парость

Запитання 4

Помилково вжито прийменник у рядку

варіанти відповідей

відповідно з наказом

на вимогу пасажирів

відпустка через хворобу

незважаючи на дощ

Запитання 5

Потребують редагування всі речення , ОКРІМ

варіанти відповідей

Ми назбирали багато грибів, опеньок.

Попавши під грозу, наш одяг намочило.

У клас занесли двоє нових парт.

Читаючи оголошення, учні дивувалися.

Запитання 6

На третій склад надає наголос у слові

варіанти відповідей

босоніж

довести

середина

заслання

Запитання 7

Прочитайте текст і виконайте завдання 7-10.

[1] Після похмурої ночі, котрої не/переставав хлюскати … дощ, розливаючи великі річки/озера по землі, починало світати. [2] Край/небо жевріло рожевим огнем, горіло і миготіло ясним полум’ям. [3] Повітря не  ворухнеться: стоїть і мліє. [4] Усюди тихо.  [5] Ранковий диво/світ, затаївши в собі дух, дожида чогось.

7.Складним є речення

варіанти відповідей

перше

друге

третє

п’яте 

Запитання 8

Прочитайте текст і виконайте завдання 7-10.

[1] Після похмурої ночі, котрої не/переставав хлюскати … дощ, розливаючи великі річки/озера по землі, починало світати. [2] Край/небо жевріло рожевим огнем, горіло і миготіло ясним полум’ям. [3] Повітря не  ворухнеться: стоїть і мліє. [4] Усюди тихо.  [5] Ранковий диво/світ, затаївши в собі дух, дожида чогось.

Граматичну помилку допущено в реченні

варіанти відповідей

першому

другому

третьому

четвертому

Запитання 9

Прочитайте текст і виконайте завдання 7-10.

[1] Після похмурої ночі, котрої не/переставав хлюскати … дощ, розливаючи великі річки/озера по землі, починало світати. [2] Край/небо жевріло рожевим огнем, горіло і миготіло ясним полум’ям. [3] Повітря не  ворухнеться: стоїть і мліє. [4] Усюди тихо.  [5] Ранковий диво/світ, затаївши в собі дух, дожида чогось.

На місці крапок (1 речення) має бути слово

варіанти відповідей

ледачий

лапастий

дрібний

могутній

Запитання 10

Прочитайте текст і виконайте завдання 7-10.

[1] Після похмурої ночі, котрої не/переставав хлюскати … дощ, розливаючи великі річки/озера по землі, починало світати. [2] Край/небо жевріло рожевим огнем, горіло і миготіло ясним полум’ям. [3] Повітря не  ворухнеться: стоїть і мліє. [4] Усюди тихо.  [5] Ранковий диво/світ, затаївши в собі дух, дожида чогось.

Через дефіс пишеться слово

варіанти відповідей

не/переставав

річки/озера

край/неба

диво/світ

Запитання 11

Підкреслена літера позначає той самий звук в усіх словах рядка

варіанти відповідей

єдні͟сть, ͟свято, по͟сіви

ми͟ттю, ͟теніс, під͟топтаний

гає͟шся, ті͟шити, ши͟шка

річка, по͟ріг, ͟розсипи

т͟елятко, пр͟езидія, кол͟ега

Запитання 12

Допущено лексичні помилки в усіх реченнях, ОКРІМ

варіанти відповідей

Я рахую, що добро не може перемогти зло.

Хіба погано, коли люди відносяться один до одного з повагою?

Хлопчина лише хотів отримати добру освіту.

Майже на кожному шляху нам зустрічаються перешкоди.

Хочу навести приклад з власного життя.

Запитання 13

Не всі слова треба писати з великої літери в рядку

варіанти відповідей

(Р/р)республіка (Б/б)ілорусь

(С/с)получені (Ш/ш)тати (А/а)мерики

(Д/д)ень (Н/н)езалежності (У/у)країни

(М/м)іністерство (О/о)світи (У/у)країни

(О/о)рганізація (О/о)б’єднаних (Н/н)ацій

Запитання 14

Помилку в написанні слова допущено в рядку

варіанти відповідей

хімічний, таксист, принтер

єпископ, приоритет, диспансер

дистанція, гуманізм, інтермецо

гумореска, міледі, профілактика

холдинг, асиміляція, інвектива 

Запитання 15

Літеру в треба писати на місці пропуску в рядку

варіанти відповідей

…складних випадках

побувати … Одесі

…світлі ліхтарів

жити…твоєму домі

побачити…вікні

Запитання 16

Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка

варіанти відповідей

бряз…нути, тис…нути, балас…ний

захис…ний, безсовіс…ний, корис…ний

волейболіс…ці, навмис…не, захис…ний

облас…ний, заздріс…ний, невіс…ці

піс…ний, студен…ство, гіган…ський

Запитання 17

Лексичну помилку допущено в рядку

варіанти відповідей

трапляються помилки

вітальний адрес

приймати участь

складати іспит

передплата на газети

Запитання 18

Прочитайте речення.

Зустріч з … відбудеться через…у Будинку культури міста…

Граматично правильним є варіант послідовного заповнення пропусків

варіанти відповідей

Ігорем Петренко, 2 місяці, Києва

Ігорьом Петренком, 2 місяці, Києва

Ігорьом Петренком, 2 місяця, Києва

Ігорем Петренком, 2 місяці, Києва

Ігорем Петренком, 2 місяця, Київа

Запитання 19

Речення із вставним словом (розділові знаки пропущено)є в рядку

варіанти відповідей

Я вас справді не розумію.        

Справді за дурною головою — ногам діло.

Навіть часом сліпну від краси.   

Він принаймні вибачився. 

Видно шляхи полтавські і славну Полтаву.

Запитання 20

Двокрапку треба поставити в реченні (розділові знаки пропущено)

варіанти відповідей

Ідеш отак у доброму косарському товаристві і бачиш ідучи і вечірнє небо і ясну зорю.

І досі сниться під горою між вербами та над водою біленька хаточка.

Варта спить на вулицях безлюдно.

Хвиля коси розпускає  убирається в каміння.

Понад гаєм над водою всюди стеляться тумани. 

Запитання 21

Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження речення Слухаємо розповіді школярів…вибрати

варіанти відповідей

які сумлінно готувалися до уроку.

і аналізуємо їх відповіді.

а рецензенти готують для них запитання .

визначаючи, що треба доповнити.

аналізуючи їх відповіді.

Запитання 22

Неповним є речення

варіанти відповідей

Згадаймо давню давнину.

Мабуть, буде дощ.

Синь і синь навколо.

Не насушив насіння – посушиш голову.

Нам треба миру, як води й повітря.

Запитання 23

Правильно розставлено розділові знаки в реченні

варіанти відповідей

Тополі, і пальми, кедри й осокори тебе зустрінуть з висоти.

Весь степ, і лиман, і озеро, і море – усе закуталось у тихий світ.

Могла створити чудо ця людина  во ім’я, миру, щастя і весни.

Сором, досада, злість, усе разом прийшло йому в голову.

Він бачив її скрізь і в прозорій, як скло, дзвінкій хвилі, і в гарячому камені.

Запитання 24

Приєднайте до фрагмента речення Старезні дуби вітали друзів… розставивши волохаті руки. Визначте тип речення.

варіанти відповідей

просте з відокремленим членом

просте з однорідними членами

складне безсполучникове

складнопідрядне

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест