24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Підготовка до ЗНО №4

Додано: 19 травня 2019
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 432 рази
24 запитання
Запитання 1

Лексичну помилку допущено в рядку

варіанти відповідей

вільна вакансія

жодного разу

поводитися ввічливо

розпочати збори

Запитання 2

За алфавітом записано всі слова рядка

А гурток, ґанок, ґазда, згорток

Б герой, гетьман, гірка, гірник

В маяк, мебляр, новина, латка

Г пауза, пейзаж, педаль, попіл

варіанти відповідей

гурток, ґанок, ґазда, згорток

герой, гетьман, гірка, гірник

маяк, мебляр, новина, латка

пауза, пейзаж, педаль, попіл

Запитання 3

Антоніми записано в рядку

А вечір - день

Б мирний - військовий

В дерева - кущі

Г худий – опасистий 

варіанти відповідей

вечір - день

мирний - військовий

дерева - кущі

худий – опасистий 

Запитання 4

Спільнокореневим до слова ректи є

А ректор

Б речовий

В речник

Г рекреація

варіанти відповідей

ректор

речовий

речник

рекреація

Запитання 5

Не змінюються за відмінками обидва слова рядка

А мадам, ситро

Б кольрабі, меблі

В пальто, поні

Г таксі, метро

варіанти відповідей

мадам, ситро

кольрабі, меблі

пальто, поні

таксі, метро

Запитання 6

Граматичну помилку допущено в реченні

А Стоячи на місці, почулися відомі голоси.

Б Знайшовши гриба, почали дивитися уважніше.

В Не знаючи броду, не лізь у воду.

Г Осінь господарювала, вкривши землю листям.

варіанти відповідей

Стоячи на місці, почулися відомі голоси.

Знайшовши гриба, почали дивитися уважніше.

Не знаючи броду, не лізь у воду.

Осінь господарювала, вкривши землю листям.

Запитання 7

Прочитайте текст і виконайте завдання 7-10.

 [1]Воля! [2]Він звик до неї з дитинства, звик до безмежних степів, до буйних вітрів над ними, до єдиних на світі вкраїнських жайворонків, яких ніхто ніколи, здається, не бачив на землі, а лише в небі, у голубому зеніті, у нестримному польоті, серед прозорих розсипищ їхнього співу. [3] І душа в нього була непокірна, а дика, мов степовий птах. [4]І вона кликала його, зваблювала з цього вагона туди, де шелестіли листям ліси і омивали землю потоки нескованих небесних вод.

Орфографічну помилку допущено в написанні слова

варіанти відповідей

не бачив(2)

нестримна(2)

непокірна(3)

нескованих(4)

Запитання 8

[1]Воля! [2]Він звик до неї з дитинства, звик до безмежних степів, до буйних вітрів над ними, до єдиних на світі вкраїнських жайворонків, яких ніхто ніколи, здається, не бачив на землі, а лише в небі, у голубому зеніті, у нестримному польоті, серед прозорих розсипищ їхнього співу. [3]І душа в нього була непокірна, а дика, мов степовий птах. [4]І вона кликала його, зваблювала з цього вагона туди, де шелестіли листям ліси і омивали землю потоки нескованих небесних вод.

Слово непокірна (3 речення)

варіанти відповідей

підмет

означення

присудок

обставина

Запитання 9

[1]Воля! [2]Він звик до неї з дитинства, звик до безмежних степів, до буйних вітрів над ними, до єдиних на світі вкраїнських жайворонків, яких ніхто ніколи, здається, не бачив на землі, а лише в небі, у голубому зеніті, у нестримному польоті, серед прозорих розсипищ їхнього співу. [3]І душа в нього була непокірна, а дика, мов степовий птах. [4]І вона кликала його, зваблювала з цього вагона туди, де шелестіли листям ліси і омивали землю потоки нескованих небесних вод.

Підкреслене в другому реченні слово можна замінити

варіанти відповідей

без сумніву

уявіть собі

мабуть

чого доброго

Запитання 10

[1]Воля! [2]Він звик до неї з дитинства, звик до безмежних степів, до буйних вітрів над ними, до єдиних на світі вкраїнських жайворонків, яких ніхто ніколи, здається, не бачив на землі, а лише в небі, у голубому зеніті, у нестримному польоті, серед прозорих розсипищ їхнього співу. [3]І душа в нього була непокірна, а дика, мов степовий птах. [4]І вона кликала його, зваблювала з цього вагона туди, де шелестіли листям ліси і омивали землю потоки нескованих небесних вод.

Складнопідрядне речення з підрядним означальним є 

варіанти відповідей

перше речення

друге речення

третє речення

четверте речення

Запитання 11

Літеру в треба писати на місці пропуску в рядку

варіанти відповідей

вітер … голові

як … воду опущений

прорости … пір’я

хоч … вухо бгай

… свинячий голос

Запитання 12

Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

ю(н/нн)ат, спросон(н/нн)я, свяще(н/нн)ик

широче(н/нн)ий, святіс(т/тт)ю, ві(д,дд)зеркальний

війсь(к/кк)омат, со(н/нн)ий, шале(н/нн)ий

здійсне(н/нн)ий, на(л/лл)ю, да(н/нн)ий

притама(н/нн)ий, пі(д/дд)а(ш/шш)я, почу(т/тт)ів

Запитання 13

Прочитайте речення.

Я знову їхав по Вкраїні,

По тих дорогах польових,

Де вздовж цвітуть сок(1)рки сині,

Пл(2)ве гречок пахучий сніг,

Ш(3)почуть вівса с(4)зостеблі,

І верби х(5)ляться до греблі.

Букву е треба писати замість цифри

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 14

Апостроф треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

міжгір…я, кур…йоз, к…ювет

ад…ютант, пів…яйця, риб…ячий

п…єдестал, Х…юстон, жул…єн

розп…яття, миш…як, духм…яний

Св…ятослав, Мар…яна, зап…ястя

Запитання 15

Літеру и треба писати на місці обох пропусків у рядку

варіанти відповідей

пр…ваблива зовнішність, будинок для пр…старілих

пр…зупинити виробництво, пр…чудовий зразок

пр…пустити на шви, пр…зирливе ставлення

антипр…гарний засіб, було пр… добре

глибока пр…рва, пр…міщення для занять

Запитання 16

Літеру с треба писати на місці крапок у всіх словах рядка

варіанти відповідей

…жалитися, ро…кинутися, …хопити

бе…карний, …цілити, …хибити

…шити, ро…бити, …чистити

…казати, …тягти, …фотографувати

...питати, …тиха, …ліпити

Запитання 17

Наголосом не розрізняється значення слова у рядку

варіанти відповідей

Паша - паша

онуча - онуча

город- город 

біднота - біднота

замок- замок 

Запитання 18

Помилку у відмінюванні іменника допущено в словосполученні

варіанти відповідей

порадьтеся з Іваном Дідиком

доведіть Надії Коробко

проведіть Петра Іваненка

милуюся Віктором Петренко

дочекайтеся Василя Степанюка

Запитання 19

Правильно узгоджено числівник з іменником у рядку

варіанти відповідей

три товариша

два інженери

п’ятеро жінок

чотири дня

п’ять з половиною метра

Запитання 20

Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження речення Сонце гойдається в голубих висотах… вибрати

варіанти відповідей

і зігріває все навколо.

освітивши і поле, і ліс.

воно пускає навколо пустотливі іскорки.

а земля втішається його теплом.

хоча навколо біло-біло від іскристого снігу.

Запитання 21

Після речення У розшумілу осінню ніч налетів вітер… треба поставити тире, якщо серед варіантів його продовження вибрати

варіанти відповідей

зриваючи листя дерев.

і хурделиця листя здійнялася на стежці.

розігнав купчасті хмари.

принісши перший подих зими.

і розбудив самотнього дуба – велетня.

Запитання 22

Правильно утворено форми ступенів порівняння всіх прикметників у рядку

варіанти відповідей

найщасливі, менш гарний, самий милий

якнайгарніший, вищий за всіх, більш синіший

більш говіркий, найміцніший, найглибокіший

найкумедніший, більш лимонний, старший мене

щонайсмачніший, більш сильний

Запитання 23

Прочитайте речення.

Не дай мені (1) доле (2) нічого (3)ні ночі не дай (4) ні дня, а дай мені степу нічного (5) і скіфського дай коня.

 НЕ треба ставити розділових знаків на місці цифри

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 24

Доберіть приклад до випадку вживання коми в реченні з однорідними членами

варіанти відповідей

А Соняшники, озвучені бджолами, чомусь схожі на круглі кобзи.

Завірюха сміється і плаче, стогне і шаленіє.

Напевно, снігурі на північ подалися.

Поки люди вчать інших, вчаться самі.

Минають століття, та незмінною залишається краса Софії.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест