24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Підсумкова контрольна робота 2

Додано: 17 травня 2020
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 15 разів
9 запитань
Запитання 1

1.    Укажіть, як називають характеристику кількісного складу розчину:

варіанти відповідей

об'єм розчинника

маса розчиненої речовини

масова частка розчиненої речовини в розчині

маса розчинника

Запитання 2

2. Укажіть рядок формул хімічних речовин, який містить лише формули оксидів неметалічних елементів:

варіанти відповідей

H2CO3, MnO2, H3PO4

SO3, CO2, P2O5

MgO, CaO, SO2

H2O, NaOH, CuO

Запитання 3

3.    Позначте рівняння реакції сполучення:

варіанти відповідей

2HgO→2Hg+O2

CH4+ 2O2→CO2+ 2H2O

2Cl2+5O2→2Cl2O5

Запитання 4

4.    Укажіть, за якою формулою можна обчислити масу розчиненої речовини в розчині:

варіанти відповідей

m p.p./ = w p.p./ mр-ка

m p.p./ = w p.p./ m р-ну

m p.p.= w ∙ m р-ка

m p.p.= w ∙ m р-ну

Запитання 5

5.    Укажіть формулу продукту реакції, який відповідає зазначеним реагентам: 4P + 5O2 = …:

варіанти відповідей

P2O5

2P2O5

2P2O3

4P2O5

Запитання 6

6. Складіть рівняння реакції між С2Н22→.... Укажіть коефіцієнт біля кисню:

варіанти відповідей

2

4

5

Запитання 7

7.    Масова частка Оксигену в речовині сульфур (VІ) оксиду становить:

варіанти відповідей

60%

20%

40%

Запитання 8

8.    Укажіть масу розчину, утвореного з 20 г цукру та 100 г води:

варіанти відповідей

80 г

2000 г

50 г

120 г

Запитання 9

9. Обчисліть масу розчиненої речовини та масу води необхідних для приготування 200 г розчину солі з масовою часткою солі 15 %: 

варіанти відповідей

200 г солі, 15г води

30 г солі, 170 г води

15 г солі, 200 г води

30 г солі , 200 г води

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест