24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Підсумкова контрольна робота

Додано: 1 травня 2020
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 19 разів
35 запитань
Запитання 1

1.Позначте оксид,який відповідає ферум(III) гідроксид

варіанти відповідей

FeO

Fe2O3

Fe3O4

OF2

Запитання 2

Правильно подано закінчення твердження∶"Відновні властивості металічних елементів у головних підгрупах від верху до низу⋯" у рядку...

варіанти відповідей

посилюється

послаблюється

не змінюється

інші варіанти

Запитання 3

3.Позначте метал,який не взаэмодіє з водою∶

варіанти відповідей

Ag

Fe

Ca

Li

Запитання 4

4.Укажіть продукти взаємодії заліза із хлоридною кислотою∶

варіанти відповідей

FeCL3 та H2

FeH2 та CL2

FеCL2 та H2

Fe(OH)3 та CL2

Запитання 5

5.Укажіть кислотний оксид∶

варіанти відповідей

CO

CO2

CaO

ZnO

Запитання 6

6.Позначте групу речовин,які взаємодіють з основними оксидами∶

варіанти відповідей

MnO2 і H2

NaOH і HCL

KOH і H2O

H2SO4 і CO2

Запитання 7

7.Укажіть речовину,що обумовлює тимчасову твердість води∶

варіанти відповідей

CaCL2

Ca(HCO3)2

CaCO3

CaSO4

Запитання 8

8.Позначте характеристику концентрованої сульфатної кислоти∶

варіанти відповідей

Рідина з різким запахом

Важка безбарвна олеіїста рідина

Малорозчинна у воді

Безбарвна кристалічна сполука

Запитання 9

9.Укажіть речовини,які утворюються при взаємодії натрій гідроксиду з надлишком сульфатної кислоти∶

варіанти відповідей

Na2SO4+H2O

Na2HSO4+H2O

Na2SO3+H2O

NaHSO3+H2O

Запитання 10

10.Позначте схему якісної реакції на карбонат-йони∶

варіанти відповідей

CO32-+2H+→CO2+H2O

Ca2++CO32-→CaCO3

Ba2++CO32-→BaCO3

H++HCO3-→H2CO3

Запитання 11

11.Формули йонів,що зумовлюють постійну твердість води,наведено в рядку∶

варіанти відповідей

Са2+ , Mg2+, HCO3-

Са2+ , Mg2+ ,SO42-

Na+ ,K+ ,HCO3-

Na+ ,K+ ,SO42-

Запитання 12

12.За допомогою, якої речовини можна визначити йон хлору∶

варіанти відповідей

Аргентум нітрат

Барій сульфат

Кальцій карбонат

Натрій гідроксид

Запитання 13

13.Вкажіть сполуку,яка дає якісну реакцію на сульфат-йон∶

варіанти відповідей

HCL

Cu(OH)2

BaCL2

Na2SO4

Запитання 14

14.З якою із перелічених речовин залізо не реагуватиме∶

варіанти відповідей

Сu(OH)2

HCL

CL2

CuCL2

Запитання 15

15.Знайдіть правильну назву солі CaSO4 ×2H2O

варіанти відповідей

Гірка сіль

Глауберова сіль

Гіпс

Мідний купорос

Запитання 16

16.Сировиною для виробництва скла є∶

варіанти відповідей

SiO2

SO3

CO2

N2O5

Запитання 17

17.Який з оксидів буде реагувати з натрій гідроксидом∶

варіанти відповідей

Li2O

NO

BaO

P2O5

Запитання 18

18.Кислотні грунти нейтралізують∶

варіанти відповідей

Вапняком

Сіркою

Попелом

Гашеним вапном

Запитання 19

19.Молярна маса Ферум(III)гідроксиду...

варіанти відповідей

214г/моль

107г /моль

321г/ моль

104г/моль

Запитання 20

Сума всіх коефіцієнтів в рівнянні Fe(OH)3+HCL→складає∶

варіанти відповідей

8

5

4

6

Запитання 21

21.Вибери вірні генитичні ланцюжки∶

варіанти відповідей

Метал → основний оксид→ основа →сіль

Метал→ кислотний оксид →кислота →сіль

Неметал→ основний оксид →основа →сіль

Неметал →кислотний оксид →кислота →сіль

Запитання 22

22. Із розбавленою сульфатною кислотою реагують∶

варіанти відповідей

Zn ,CuO ,Cu(OH)2 ,Na2CO3

Cu,Zn ,Zn(OH)2 ,NaCL

Zn, ZnO, Zn(OH)2 , Na2SO4

NaOH ,Na2CO3 ,Na2O ,Hg

Запитання 23

23.На 6,5г. цинку подіяли хлоридною кислотою. Яка маса солі утворилася,

варіанти відповідей

27,2г

13,6г

6,5г

15,6г


Запитання 24

24.Знайдіть послідовність формул речовин у ланцюжку перетворень неметалу на кислу сіль∶

варіанти відповідей

NaH2PO4 → P2O5 → P → Na3PO4

P2O5 → NaH2PO4 → Na3PO4 → P

P→ P2O5→ Na3PO4 →NaH2PO4

Запитання 25

25.Промислові матеріали,які використовують у виробництві промислових продуктів ,називають∶

варіанти відповідей

Вихідними речовинами

Сировиною

Корисними копалинами

Гірськими породами

Запитання 26

26.Визначте формули речовин Х та У у схемі перетворень∶

FeCL2x Fe→y FeCL2

варіанти відповідей

Zn .HCL

Ni,HCL

Zn,CL2

Ni ,CL2

Запитання 27

27.Установіть генетичний ланцюжок одержання барій нітрату з поданих речовин∶

варіанти відповідей

Нітроген(II) оксид

Амоніак

Нітратна кислота

Нітроге(IV) оксид

Запитання 28

28.Позначте тип хімічного зв′язку в металах∶

варіанти відповідей

Ковалентний

йонний

Металічний

Водневий

Запитання 29

29.Найтвердішим є метал∶

варіанти відповідей

Вольфрам

Титан

Хром

Запитання 30

30.Яка реакція відбувається за схемою∶Na0-1e→Na+

варіанти відповідей

Окислення

Відновлення

Окислення і відновлення

Запитання 31

31.Укажіть формулу оксиду,який не реагує з водою ∶

варіанти відповідей

N2O5

SO3

AL2O3

K2O

Запитання 32

32.Для проведення реакції до барій гідроксиду додали натрій сульфат масою 28,4.г.Визначте масу осаду.

варіанти відповідей

23,3г

46,6г

25,3г

29,3г

Запитання 33

33.Яка маса солі утвориться при взаємодії розчину натрій гідроксиду з розчином 50% сульфатної кислоти масою 196г.

варіанти відповідей

142г.

284г.

98г.

198г.

Запитання 34

34.Який об′єм кисню витрачається на спалювання сірки масою16г.(н.у.)

варіанти відповідей

11,2л.

22,4 л.

33,6.л

44,8л

Запитання 35

35.Який обєм карбон()оксиду(н.у.) можна одержати з вугілля масою 50г.,масова частка негорючих домішок у якому дорівнює 4%.

варіанти відповідей

48,4л.

11,2л

89,6л

189,6л

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест