підсумкова контрольна робота 1

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Алгебра, 9 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

Які з чисел -2;0;2 є розв'язками нерівності х2-4х+4>0

варіанти відповідей

Усі вказані числа

 тільки -2 і 0


тільки 0 і 2

тільки -2 і 2

Запитання 2

Розв' яжіть систему таких нерівностей: 2х + 3 > х і х + 4 ≥ 2х + 3

варіанти відповідей

 (-3;1)

[1;+∞)

(-3;1]

(-3;+∞)

Запитання 3

Знайдіть область визначення функції 106354_1588664817.png

варіанти відповідей

[3;+∞)

(-∞;-4)∪(-4;3]

(-4;3] ⋃(3;4)

(-∞;-4)∪(-4;3]⋃[4;+∞)

Запитання 4

Знайдіть суму семи перших членів арифметичної прогресії, яка задана формулою an = 3n - 2

варіанти відповідей

69

71

51

70

Запитання 5

Яка з поданих нижче послідовностей є арифметичною прогресією?

варіанти відповідей

9; 7; 4; 1

–4; –2; 0; 1

3; 6; 12; 24

3; 7; 11; 15

Запитання 6

Знайдіть координати вершини параболи у=3х2+6х+2

варіанти відповідей

(1;11)

(-1;-1)

(-2;10)

(-1;-7)

Запитання 7

Телевізор, початкова ціна якого становила 5000 грн, двічі дорожчав, кожного разу на 20%. Скільки тепер коштує телевізор?

варіанти відповідей

6000

7000

7200

6500

Запитання 8

Знайдіть перший член і знаменник геометричної прогресії (bn), якщо:

b6 = 96, b9 = 768.

варіанти відповідей

4; -2

2; 3

3; 2

-2; 3

Запитання 9

Розв'язати нерівність -х2+2х-15>0

варіанти відповідей

(3;5)

(-3;5)

(-∞; 3)∪(5;+∞)

(-∞;-3)∪(5;+∞)

Запитання 10

Знайдіть систему рівнянь, графічний розв'язок якої дано на рисунку

варіанти відповідей
Запитання 11

Пари чисел (х1, у1) і (х2, у2) є розв'язками системи рівнянь (див.мал.). Чому дорівнює значення виразу х1у1 + х2у2.

варіанти відповідей

7

23

35

-26

Запитання 12

Знайдіть координату точки перетину функцій y = x2 – 4x + 2 та у =10 - 2х .

варіанти відповідей

 (4; 2), (-2; 14)

 (-4; 18), (2; 6)

 (2; 4), (14; -2)

 (18; -4), ( 6;2)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест