Підсумкова контрольна робота

Додано: 17 травня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 65 разів
12 запитань
Запитання 1

Потяг рухається зі швидкістю 36 км\год. Коридором вагона йде в напрямку руху потяга пасажир зі швидкістю 2,5 м\с. З якою швидкістю рухається пасажир відносно колії?

варіанти відповідей

9,5 м\с

10 м\с

10,5 м\с

11 м\с

Запитання 2

Точка рухається по колу радіусом 1 м. Визначити шлях і модуль переміщення точки за 1,5 оберти.

варіанти відповідей

l = 9,42 м, s = 3 м

l = 9,42 м, s = 2 м

l = 8,42 м, s = 3 м

l = 8,42 м s = 2 м

Запитання 3

Тіло вільно падає з висоти 125 м. Прискорення вільного падіння дорівнює 10м\с. Визначіть час падіння та кінцеву швидкість.

варіанти відповідей

5 с, 50 м\с

4 с, 50 м\с

6 с, 20 м\с

3 с, 25 м\с

Запитання 4

Координати тіл змінюються за законом: x1=2+t+2t2. x2=8+2t+t2. Через який час після початку руху тіла зустрінуться? Якими будуть їх швидкості?

варіанти відповідей

Через 2 секунди. v1=9м/с v2=6м/с

Через 3 секунди. v1=13м/с v2=8м/с

Через 2 секунди. v1=6м/с v2=9м/с

Через 3 секунди. v1=8м/с v2=13м/с

Запитання 5

Коли хвиля переходить в інше середовище, то не змінюється

варіанти відповідей

амплітуда хвилі

 частота хвилі

довжина хвилі

швидкість поширення хвилі

Запитання 6

Як зміниться період коливань пружинного маятника, якщо маса тіла зросте в 4 рази

варіанти відповідей

Зросте 2 рази

Зменшиться в 4 рази

Зменшиться в 2 рази

Збільшиться в 8 разів

Запитання 7

Якою є маса тіла, підвішеного на пружині жорсткістю 40 Н/м, якщо після

відхилення тіла від положення рівноваги воно здійснює 8 коливань за 12 с?

варіанти відповідей

2.3 кг

4 кг

1.2 кг

5 кг

Запитання 8

Математичний маятник робить 20 коливань за 30 сек. Визначте довжину маятника. Прискорення вільного падіння прийняти 9,8 м/с2.

варіанти відповідей

56

5,6

560

0,56

Запитання 9

Температура нагрівника теплової машини у 1,5 разу вища за температуру холодильника. Визначте ККД теплової машини.

А 1/2 Б 1/3 В 1/4 Г 2/3

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 10

Процес, що протікає при постійній температурі, називається

варіанти відповідей

ізотермічним

ізохоричним

ізобарним

адіабатним

Запитання 11

Обчисліть відстань між двома точковими зарядами 10 нКл і 3 нКл, якщо сила їх взаємодії становить 2,7∙ 10-5 Н.

варіанти відповідей

10 см

10 м

0, 1 см

1 м

Запитання 12

Конденсатор, ємність якого 12 мкФ зарядили до напруги 10 В. Знайдіть енергію конденсатора.

варіанти відповідей

120 Дж

≈0,83 Дж

144 Дж

14400 Дж

1,44⋅1012 Дж

правильної відповіді немає

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест