Підсумкова річна контрольна робота з алгебри 7

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Алгебра, 7 клас
Тест виконано: 9 разів
18 запитань
Запитання 1

Розв'яжіть рівняння:

2х-3=3х-4

варіанти відповідей

-1

0

1

Коренів немає

Запитання 2

Спростіть вираз:

(Х²)⁴•Х³

варіанти відповідей

Х⁹

Х⁵

Х¹¹

Х¹⁴

Запитання 3

Який з наведених нижче многочленів тотожно дорівнює виразу:

(Х-У)²-(Х+У)(Х-У)

варіанти відповідей

2х²+2ху

2у²+2ху

2у²-2ху

2х²-2ху

Запитання 4

Побудуйте графік функції:У=Х+5

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 5

Який з наведених нижче виразів тотожньо дорівнює многочлену:

Х²-Х⁴

варіанти відповідей

х²(1+х)(1-х)

Х²(1-х)(1-х)

Х²(1-х)(1+х)

Х²(х+1)(х-1)

Запитання 6

Швидкість катера за течією річки дорівнює 14 км/год,а проти течії- 10 км/год. Знайти власну швидкість катера.

варіанти відповідей

2

12

3

15

Запитання 7

Спростіть вираз:

(5х²+2у²)²-(5х²+2у²)(5х²-2у²)

варіанти відповідей

20х²у²-8у⁴

50х⁴+20х²у²

20х²у²+8у⁴

0

Запитання 8

Запишіть у вигляді виразу квадрат суми чисел m і 3а.

варіанти відповідей

(m-3a)2

m2 + (3a)2

(m + 3a)2

інша відповідь

Запитання 9

Обчисліть 918 : 2712

варіанти відповідей

3

9

27

1

Запитання 10

Обчисліть 297 ⋅ 397 - 3972 найзручнішим способом

варіанти відповідей

39700

- 39700

- 29700

29700

Запитання 11

Знайдіть добуток (а - х) (а + х)

варіанти відповідей

а2 + х2

а2 - х2

х2 - а2

інша відповідь

Запитання 12

Перетворіть вираз на многочлен ( р + а)2

варіанти відповідей

р2 + 2а + а2

а2 + 2р + р2

інша відповідь

Запитання 13

Чи проходить графік рівняння х - у = 5 через точку М (6;2)?

варіанти відповідей

так

ні

інша відповідь

Запитання 14

Яка з функцій задає пряму пропоційність ?

варіанти відповідей

у = х - 3

у = 2х

у = 2/x

у = 2 + х

Запитання 15

Знайдіть область визначення функції у = 3/х2

варіанти відповідей

усі числа

усі числа, крім 0 і 1

усі числа, крім 0

усі числа, крім 0 і -1

Запитання 16

Яке з рівнянь є лінійним?

варіанти відповідей

2 = 5

х + 7=х2

3х +х2 = 0

2х = 0

Запитання 17

Розв`яжіть способом додавання систему рівнянь

{4х - 7у = 11

{ 3х + 7у = - 4

варіанти відповідей

(1;1)

(-1;1)

(-1;-1)

(1;-1)

Запитання 18

Знайдіть найменше ціле значення а, при якому коренем рівняння ах = 8 є ціле число

варіанти відповідей

4

1

- 8

-16

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест