підсумкова контрольна робота алгебра 10 клас

Додано: 16 травня
Предмет: Алгебра, 10 клас
Тест виконано: 259 разів
18 запитань
Запитання 1

За графіком, зображеним на малюнку, визначити проміжки, на яких функція набуває від’ємних значень:


варіанти відповідей

(4;8)

(-∝;4)∪(8;+∝)

[4;8]

(-∝;4]∪[8;+∝)

Запитання 2

Яке число є розв'язком нерівності 25-x2 ≤0?

варіанти відповідей

4

3

9

0

Запитання 3

Оцінити значення виразів  x+y; xy, якщо: 2<x<5 i 4<y<7

 

варіанти відповідей

6<x+y<12; 8<xy<35

-6<x+y<-12; 8<xy<35

6<x+y<12; -8<xy<-35

6>x+y>12; 8>xy>35

Запитання 4

Спростіть вираз cos17°cos43°- sin17°sin43°

варіанти відповідей

сos26°

sin26°

0,5

1

Запитання 5

Розв'яжіть рівняння sin(x-π/6) = 1.

варіанти відповідей

x = π/2 + 2πn, n ∊ Z

x = 2π/3 + 2πn, n ∊ Z 

x = 2π/3 + πn, n ∊ Z

x = π/2 + πn, n ∊ Z

Запитання 6

Яке з рівнянь не має коренів?

варіанти відповідей
Запитання 7

Яке з рівнянь не має розв′язків?

варіанти відповідей
Запитання 8

Спростіть вираз: (1+sinβ)(1+sin(-β))

варіанти відповідей

sin2β

sinβ

cos2β

cosβ

Свій варіант

Запитання 9

Розв’язати рівняння


варіанти відповідей

 а)х=(-1)п× π/6+ πп, п∈ Z

б)х=(-1)п× π/6+ πп/2, п∈ Z

в)х=(-1)п× π/3+ πп/2, п∈ Z

г)х=(-1)п× π/12+ πп/2, п∈ Z

Запитання 10

Розв'язати рівняння: х5 = -243


варіанти відповідей

7

-7

3

-3

Запитання 11

Яка із рівностей є тотожністю:

1) Sin2α - Cos2α = 1;

2) tg α = Cosα / Sinα ;

3) Cos 2α = Cosα - Sinα

4) Sin 2α =2 Sin α Cos α

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 12

Обчислити Sin π/2 + Cos π/2 + tg π/4

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 13

Обчислити ∛-125 ⋅ ∜81

варіанти відповідей

45

-15

15

-45

Запитання 14

Дано функцію f(х)=х2 - 5. Порівняти f(2) і f(-2)

варіанти відповідей

f(2)> f(-2)

f(2) < f(-2)

f(2) = f(-2)

Запитання 15

Розвязати рівняння √(х+7) = 4

варіанти відповідей

16

9

-9

-16

-23

Запитання 16

Обчисліть: 6sin600 - 2cos1500

варіанти відповідей

4√3

2√3

3√3

5√3

Запитання 17

Розв'яжіть нерівність (3 - х)(х +10)>0

варіанти відповідей

(-∞;-10)⋃(3;+∞)

(-10;3)

(-3;10)

(-∞;-3)υ(10;+∞)

Запитання 18

Знайдіть sinα, якщо cosα = - 513 , якщо π < α < 2

варіанти відповідей

1213

1213

0

-1

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест