Підсумкова контрольна робота для 9 класу (геометрія) 2 варіант

Додано: 26 травня 2020
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 3 рази
20 запитань
Запитання 1

Знайти довжину відрізка АВ, якщо А(4;-4) і В(10; 4).

варіанти відповідей

10

100

4

інща відповідь

Запитання 2

Укажіть координати центра і радіус кола, якщо його рівняння (х-5)2+(у+3)2=25 ?

варіанти відповідей

(-5;3), 25

(5;-3), 5

(-5;5), 5

(5;-3), 3

Запитання 3

Знайти довжину вектора 3а +2d, якщо вектор а(4;3) та вектор d(-3;-4).

варіанти відповідей

√37

50

5

0

інша відповідь

Запитання 4

Знайти скалярний добуток векторів а(4;0) та в(-3;-4).

варіанти відповідей

-12

24

25

3

Запитання 5

Знайти невідому сторону трикутника, якщо дві інші сторони мають довжину 5см і 4см а кут між ними 600.

варіанти відповідей

√21

√15

5

інша відповідь

Запитання 6

У трикутнику АВС знайти кут В.


варіанти відповідей

300

450

250

інша відповідь

Запитання 7

Знайти координати точки, симетричної точці А ( 5;- 3 ), відносно початку координат.

варіанти відповідей

( -5; - 3 )

( 5; 3 )

( 5; - 3 )

( -5; 3 )

Запитання 8

Знайти висоту паралелограма, якщо його площа 80 см2, а сторона до якої проведена висота дорівнює 20 см

варіанти відповідей

4

48

10

інша відповідь

Запитання 9

Знайти координати точки С - середини відрізка АВ, якщо

А ( -5; 5 ), В ( 1; 9).

варіанти відповідей

( 2; 7 )

( -2; 7 )

( 2; - 7 )

(- 2; -7 )

Запитання 10

Знайти площу кільця обмеженого двома колами радіусів 10см і 8см.

варіанти відповідей

113,04

36π

100

інша відповідь

Запитання 11

Обчислити:

6sin30⁰ - 2cos180⁰.

варіанти відповідей

2

1

5

інша відповідь

Запитання 12

Укажить точку яка лежить на прямій, заданій рівнянням

3х +5у -8=0

варіанти відповідей


(1; 1)

 ( - 1;0)

(0; 1)

 (1;3)

Запитання 13

Знайдіть значення у, при якому вектори а̅ (- 6; 2) і в̅ (12; у) є колінеарними.

варіанти відповідей

-3

4

3

-4

Запитання 14

Чому дорівнює внутрішній кут правильного пятикутника.

варіанти відповідей

135⁰

120⁰

 90⁰

108⁰

Запитання 15

Знайдіть площу трикутника, якщо його сторони дорівнюють 3 см, 4 см, 5 см.

варіанти відповідей

6 см2

16 см2

12 см2

 8 см2

Запитання 16

Яке з перетворень не завжди зберігає відстань між точками?

варіанти відповідей

 Центральна симетрія

Перетворення подібності

Поворот

Осьова симетрія

Запитання 17

До руху відносяться такі види геометричних перетворень

(декілька правильних)

варіанти відповідей


Гомотетія

 Симетрія відносно прямої

Поворот

 Симетрія відносно точки

Осьова симетрія

Запитання 18

Сума всіх кутів правильного чотирикутника дорівнює

варіанти відповідей

 360⁰

420⁰

180⁰

Запитання 19

Довжина кола радіусом 5 см дорвнює

варіанти відповідей

10π см

 π см

 5π см

Запитання 20

Знайдіть координати точки перетину прямих х+у=-6 і х-у=2

варіанти відповідей

 (-2;-4)

 (2;4)

 (1;2)

 (-2;4)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест