5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА. Геометрія, 9 клас

Додано: 7 травня
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 956 разів
10 запитань
Запитання 1

Знайдіть координати середини відрізка АВ, якщо А(-3; 0), В(1; -8).


варіанти відповідей

(-3; 7)

(-1; -4)

(-2; -2)

(-6; 14)

Запитання 2

Серед наведених видів векторів укажіть ті, які обов’язково суміщаються паралельним перенесення:


варіанти відповідей

колінеарні вектори

перпендикулярні вектори

протилежні вектори

рівні вектори

Запитання 3

Знайдіть координати центра кола, заданого рівнянням (х+7)2+(у-2)2=4.


варіанти відповідей

(-7; -2)

(7; -2)

(-7; 2)

(7; 2)

Запитання 4

Знайдіть скалярний добуток векторів ā і ȳ, ā(-1; 3) і ȳ(0; 5).


варіанти відповідей

11

-15

15

0

Запитання 5

Укажіть точку, яка належить прямій, заданій рівнянням 2х-у+3=0.


варіанти відповідей

(2;1)

(1; 5)

(-1; 2)

(0; 4)

Запитання 6

Знайдіть значення у, при якому вектори ā(-6; 2) і ȳ(9; у) є колінеарними.


варіанти відповідей

-3

3

4

-4

Запитання 7

Закінчіть речення так, щоб утворилося правильне твердження:

Точка з координатами (0; 5) належить …


варіанти відповідей

першій координатній чверті

другій координатній чверті

осі абсцис

осі ординат

Запитання 8

Площа трикутника дорівнює 6 см2, а периметр 12 см. Знайдіть радіус кола, вписаного в цей трикутник.


варіанти відповідей

1 см

0,5 см

2 см

1,5 см

Запитання 9

Знайдіть площу квадрата, діагональ якого дорівнює 6 см.


варіанти відповідей

12 см2

18 см2

36 см2

24 см2

Запитання 10

Серед наведених тверджень укажіть правильне:


варіанти відповідей

переміщення є окремим випадком осьової симетрії

переміщення є окремим випадком центральної симетрії

поворот є окремим випадком центральної симетрії

центральна симетрія є окремим випадком повороту

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест