10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

Підсумкова контрольна робота

Додано: 26 травня
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 249 разів
22 запитання
Запитання 1

Реакція нейтралізаціі - це реакція між ...

варіанти відповідей

кислотою та лугом

кислотою та сіллю

лугом та сіллю

сіллю та оксидом

Запитання 2

Н2SO3- назва кислоти

варіанти відповідей

сульфатна

карбонатна

сульфітна

сульфідна

Запитання 3

Вкажіть ряд речовин, який містить тільки солі

варіанти відповідей

H2O; H2SO3; CuSO4; KOH

AgNO3; CaCO3; NaCl; K2SiO3

FeCl3; NaOH; HNO2; Li2SO4

AlPO4; SO3; P2O5; Mg(HCO3)2

Запитання 4

Фенолфталеїн набуває малинового забарвлення у розчині 

варіанти відповідей

нітратної кислоти

натрій хлориду

 натрій карбонату

 натрій гідроксиду

Запитання 5

Кислоти – це складні речовини, молекули котрих складаються із…

варіанти відповідей

двох елементів, один із яких є (двовалентний) Оксиген

(одновалентних) атомів Гідрогену і кислотних залишків

атомів металів і (одновалентних) гідроксильних груп

 атомів металів і кислотних залишків

Запитання 6

Солі - це складні речовини, які складаються із...

варіанти відповідей

з двох елементів, один із яких є (двовалентний) Оксиген

із (одновалентних) атомів Гідрогену і кислотних залишків

із атомів металів і (одновалентних) гідроксильних груп

із атомів металів і кислотних залишків

Запитання 7

Закінчіть рівняння хімічної реакції

FeS + 2HCl →

варіанти відповідей

FeCl2 + H2SO4

H2S + FeCl2


FeCl2 + H2O

FeCl2 + SO2

Запитання 8

Доповніть рівняння реакції: 3KOH + FeCl3 → 3KCl + ?

варіанти відповідей

Fe(OH)2

Fe(OH)3

Fe2O3

FeO

Запитання 9

Загальна жорсткість води - це

варіанти відповідей

Сумарна концентрація йонів Na+ і К+

Сумарна концентрація йонів Na+ і Са2+

Сумарна концентрація йонів Ca2+ і Mg2+

Сумарна концентрація йонів Fe3+ і Al3+

Запитання 10

Укажіть формулу ферум(II)гідрооксиду

варіанти відповідей

Fe(OH)2

Fe(OH)3

FeOH

Fe3OH

Запитання 11

Укажіть лужний метал

варіанти відповідей

Ca

K

Na

O

Запитання 12

Екологічні проблеми, які можна розв′язати за допомогою хімії

варіанти відповідей

переробка промислових і побутових відходів

дезактивація шкідливих речовин і радіоактивних відходів

вивітрювання гірських порід і грунтів

використання хіміко- аналітичних методів контролю довкілля

Запитання 13

"Зелена" хімія - ...

варіанти відповідей

технологічні процеси одержання органічних сполук 

філософія хімічних досліджень та інженерії, що закликає до створення продуктів і процесів, які дають змогу мінімізувати використання та виробництво шкідливих речовин

вживання продуктів харчування, створених із зелених рослин 

впровадження у виробництво технології процесу фотосинтезу

Запитання 14

Напрямки розвитку "зеленої хімії"

варіанти відповідей

переробка, утилізація, знищення екологічно небезпечних побічних і відпрацьованих продуктів хімічної промисловості

пошук нових джерел енергії

забезпечення зростання продукції рослинного і тваринного походження

розробка процесів, продукти яких не шкідливі для довкілля або зведення використання їх до мінімуму.

Запитання 15

"Зелений тариф"- спеціальний тариф, за яким держава закуповує всю електроенергію, вироблену ...

варіанти відповідей

гідроелектростанціями

атомними електростанціями

вітровими електростанціями

сонячними електростанціями

Запитання 16

Матеріал, виготовлений із глини - це

варіанти відповідей

бетон

скло

залізобетон

кераміка

Запитання 17

Екологічні проблеми виникають через:

варіанти відповідей

Нестачу екологічних знань у людей

Збільшення кількості рослин

Інтенсивний розвиток промисловості

Використання вторинної сировини

Запитання 18

Одне з головних завданнь яке постає перед "зеленою" хімією:

варіанти відповідей

Створення та удосконалення існуючих технологій

Створення нових хімічних технологій

Удосконалення існуючих технологій

Створення нових хімічних технологій ,а також удосконалення існуючих

Запитання 19

Вторинні ресурси-це:

варіанти відповідей

Відходи,які використовуються чи переробляють

Відходи, які переробляють

Відходи,які використовують

Відходи,які утилізують

Запитання 20

Наноматеріали слугують основою:

варіанти відповідей

моніторів для комп′ютерів,електронних пристроїв,фільтрів для очищення води і повітря від найдрібніших твердих домішок

тонких моніторів для комп′ютерів,мініатюрних електронних пристроїв,фільтрів для очищення води і повітря від найдрібніших твердих домішок

моніторів для комп′ютерів,мініатюрних електронних пристроїв,фільтрів для очищення води і повітря від найдрібніших твердих домішок

тонких моніторів для комп′ютерів, електронних пристроїв,фільтрів для очищення води і повітря від найдрібніших твердих домішок

Запитання 21

Агрохіміки проводять дослідження:

варіанти відповідей

грунтів, визначають їх кислотність, вміст макро- та мікроелементів, деяких органічних речовин;

грунтів, визначають їх кислотність, деяких органічних речовин;

грунтів, вміст макро- та мікроелементів, деяких органічних речовин;

грунтів, визначають їх кислотність, вміст макро- та мікроелементів;

Запитання 22

Основу багатьох технологічних процесів становлять хімічні реакції. Їх здійснюють у:

варіанти відповідей

металургії, виробництва скла, мінеральних добрив, інших неорганічних та органічних сполук;

металургії, неорганічних та органічних сполук;

металургії, виробництва скла, мінеральних добрив, полімерів, цементу, вапна, соди, інших неорганічних та органічних сполук;

металургії, виробництва скла, мінеральних добрив, полімерів, цементу, вапна, соди, інших сполук;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест