Підсумкова контрольна робота з біології для 11-го класу

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 56 разів
24 запитання
Запитання 1

Здатність клітин або мікроорганізмів орієнтуватися та рухатися у напрямку до або від джерела світла:

варіанти відповідей

хемотаксис

фототаксис

геотаксис

гідротаксис

Запитання 2

Назвіть типи збудливих клітин в в організмі тварин:

варіанти відповідей

нервові клітини

епітеліальні клітини

секреторні клітини

м′язові клітини

Запитання 3

Підтримку гомеостазу на організмовому рівні забезпечують специфічні захисні механізми:

варіанти відповідей

бар′єрні властивості шкіри

фагоцитоз

алергійні реакції

клітинний імунітет

гуморальний імунітет

бактерицидні властивості лізоциму

Запитання 4

З переліку рослин виберіть приклади криптофітів:

варіанти відповідей

сосна

конвалія

тюльпан

брусниця

кульбаба

лілія

Запитання 5

Назвіть особливості наземно-повітряного середовища існування організмів:

варіанти відповідей

мале виживання потомства

неоднорідність середовища

хімічний склад, кислотність та солоність

сильніші коливання температури

Запитання 6

Оберіть приклади мутуалізму:

варіанти відповідей

павуки, що будують павутину на рослинах

найпростіші в травній системі жуйних тварин допомогають перетравлювати рослинну їжу

непатогенні бактерії, що живуть на поверхні шкіри людини

птахи суміщають власне харчування з поширенням насіння

утворення мікоризи грибами та рослинами

Запитання 7

Яка стратегія належить до активного шляху адаптації:

варіанти відповідей

міграції

анабіоз

подолання

зимова сплячка

Запитання 8

Клітини імунної системи, які поглинають чужерідний об′єкт, руйнують його і при цьому руйнуються самі:

варіанти відповідей

нейтрофіли

макрофаги

еозинофіли

Запитання 9

Назвіть приклади протозойних інфекційних захворювань людини:

варіанти відповідей

токсоплазмоз

кандидоз

амебіаз

кір

грип

малярія

Запитання 10

Оберіть захворювання, яке належить до інвазійних:

варіанти відповідей

герпес

кліщовий дерматит

педикульоз

правець

гельмінтоз

сказ

Запитання 11

До чинників, залежних від густини чисельності популяцій, належать:

варіанти відповідей

хвороби та паразити

конкуренція

забруднення довкілля

стихійні лиха (повені, пожежі, тайфуни)

хижацтво

Запитання 12

До вторинної сукцесії належить:

варіанти відповідей

обростання скель мохами та лишайниками

утворення лісу на місці виливу лави

заростання піщаних дюн травою

заболочування луки

Запитання 13

Агроценоз на відміну від биогеоцена характеризується:

варіанти відповідей

короткими ланцюгами живлення

розгалуженими ланцюгами живлення

незамкнутим кругообігом речовин

переважанням монокультур

замкнутим кругообігом речовин

великою видовою різноманітністю

Запитання 14

У природній екосистемі, на відміну від штучної:

варіанти відповідей

довгі ланцюги живлення

продуценти вилучаються з кругообігу

невелике число видів

здійснюється саморегуляція

замкнутий кругообіг речовин

використовуються додаткові джерела енергії разом з сонячною

Запитання 15

Назвіть три характеристики тварин, в найбільшій мірі тих, що страждають в результаті господарської діяльності людини :

варіанти відповідей

осілі

здійснюючі міграції

живляться різноманітною їжею

що використовують невелике число харчових об'єктів

пластичні, швидко освоюючі нові території

види, популяції яких знаходяться на межі ареалу

Запитання 16

До причин екологічної кризи в сучасну епоху не відноситься:

варіанти відповідей

будівництво гребель на річках

раціональне природокористування

сільськогосподарська діяльність людини

збільшення протяжності шосейних доріг

Запитання 17

У відповідь на збільшення чисельності популяції жертв в популяції хижаків відбувається:

варіанти відповідей

збільшення числа новонароджених особей

зменшення числа статевозрілих особей

збільшення числа жіночих особей

зменшення числа чоловічих особин

Запитання 18

Біогеоценоз вважають відкритою системою, оскільки в нім постійно відбувається:

варіанти відповідей

приплив энергии

саморегуляция

кругообіг веществ

боротьба за існування

Запитання 19

Концентраційна функція живої речовини біосфери полягає у:

варіанти відповідей

акумуляції сонячної енергії в процесі фотосинтеза

.виборчому накопиченні хімічних елементів организмами

кругообігу хімічних елементів, що входять до складу организмов

перенесенні органічних речовин і енергії по ланцюгах живлення

Запитання 20

Збільшення кількості видів в екосистемі, утворення розгалужених ланцюгів живлення, ярусність -це ознака:

варіанти відповідей

стійкого розвитку экосистеми

переходу стійкої екосистеми в нестійку

відмирання экосистеми

зміни однієї екосистеми інший

Запитання 21

Глобальне потепління на Землі може настати в результаті:

варіанти відповідей

урбанізації ландшафтів

циклічних процесів на Сонці

танення льодовиків

парникового ефекту

Запитання 22

Як запобігти порушенням людиною рівноваги у біосфері?

варіанти відповідей

підвищити інтенсивність господарської діяльності

збільшити продуктивність біомаси екосистем

враховувати екологічні закономірності в господарській діяльності

вивчити біологію рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин

Запитання 23

Нижня межа біосфери розташовується в літосфері на глибині:

варіанти відповідей

1 км

8 км

5 км

3,5 км

Запитання 24

Найбільша концентрація живої речовини спостерігається:

варіанти відповідей

на стику атмосфери, гідросфери і літосфери

в нижніх шарах гідросфери

у верхніх шарах атмосфери

в літосфері на глибині 200 м

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест