Підсумковий тест за І семестр

Додано: 26 листопада 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
15 запитань
Запитання 1

Магнітне поле котушки зі струмом слабшає, якщо:

варіанти відповідей

у середину котушки ввести залізне осердя

збільшити число витків в обмотці

зменшити силу струму

збільшити силу струму

Запитання 2

Який закон підтверджується існуванням сонячних і місячних затемнень?

варіанти відповідей

закон заломлення світла

закон відбивання світла

закон прямолінійного поширення світла

закон збереження енергії

Запитання 3

На якій властивості механічних хвиль ґрунтується ехолокація?

варіанти відповідей

перенесення енергії без перенесення речовини

відбивання хвилі

залежність довжини хвилі від середовища, в якому поширюється хвиля

зміна амплітуди хвилі зі збільшенням відстані до джерела хвилі

Запитання 4

У якому з випадків напрямок ліній індукції магнітного поля прямого провідника зі струмом зазначені правильно?

варіанти відповідей
Запитання 5

На якому рисунку напрямок сили Ампера вказано правильно:

варіанти відповідей
Запитання 6

Зображення предмета АВ (див. рисунок) буде:

варіанти відповідей

Дійсне, обернене, зменшене

Дійсне, обернене, збільшене

Уявне, пряме, збільшене

Зображення не існує

Запитання 7

Ультразвуком називаються звукові хвиді з частотою...

варіанти відповідей

менше 20 Гц

від 20 Гц до 20000 Гц

більше 20000 Гц

Запитання 8

Інфразвуком називають звукові хвилі з частотою...

варіанти відповідей

менше 20 Гц

від 20 Гц до 20000 Гц

більше 20000 Гц

Запитання 9

Установіть відповідність між приймачем і видом електромагнітних хвиль, які він переважно приймає:


1. Прилад нічного бачення

2. Супутникова антена

3. Око людини


А) γ-промені

Б) радіохвилі

В) інфрачервоне випромінювання

Г) видиме світло

варіанти відповідей

1-А, 2-Б, 3-В

1-В, 2-Б, 3-Г

1-Г, 2-В, 3-А

1-Б, 2-Г, 3-В

Запитання 10

Відстань найкращого зору при короткозорості

варіанти відповідей

менш від 25 см

рівна 25 см

більша 25 см

Запитання 11

Чому дорівнює оптична сила лінзи, хід променів у якій показано на рисунку:

варіанти відповідей

- 0,04 дптр

+ 4 дптр

+ 25 дптр

+ 50 дптр

Запитання 12

В однорідному магнітному полі індукцією 40 мТл на прямолінійний провідник зі струмом 2,5 А діє сила Ампера 60 мН. Визначте якою є довжина провідника, якщо він розташований під кутом 30о до ліній магнітної індукції.

варіанти відповідей

1 м

1,2 м

0,6 м

2 м

Запитання 13

Предмет розташований на відстані 1 м від збиральної лінзи з фокусною відстанню 0,5 м. На якій відстані від лінзи розташоване зображення предмета?

варіанти відповідей

0,5 м

1 м

1,5 м

2 м

Запитання 14

За графіком коливань джерела механічної хвилі (див. рис.) визначте період коливань і частоту хвилі.

Якою є довжина хвилі, якщо хвиля поширюється зі швидкістю 20 м/с?

варіанти відповідей

λ = 24 м

λ = 36 м

λ = 48 м

λ = 60 м

Запитання 15

Визначте напрямок індукційного струму в замкненому провідному кільці в момент замикання ключа

варіанти відповідей

по передній стінці кільця вниз

по передній стінці кільця вгору

неможливо встановити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест