Контрольна робота '' Світлові явища''

Додано: 26 листопада 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
14 запитань
Запитання 1

Швидкість світла дорівнює...

варіанти відповідей

300 тис. км/с

300 км/с

200 тис. км/с

3 тис. км/с

Запитання 2

Недолік короткозорості виправляють окулярами ...

варіанти відповідей

тільки із збиральними лінзами

 із звичайного скла

 тільки із розсіювальними лінзами

 із збиральними і із розсіювальними лінзами

Запитання 3

Білий колір снігу пояснюється

варіанти відповідей

відбиванням блакитної частини спектру

заломленням світла

поглинанням всіх кольорів спектра

відбиванням всіх кольорів спектра

Запитання 4

Акомодація - це ...

варіанти відповідей

здатність ока пристосовуватися до різної освітленості

 здатність кришталика змінювати свою кривизну, в разі зміни відстані до розглядуваного предмета

здатність ока фокусуватися лише на близьких предметах

здатність ока фокусуватися лише на віддалених предметах

Запитання 5

Промінь світла падає з повітря у воду під кутом 50°. Кут між відбитим і заломленим променями становить 100°. Обчисліть кут заломлення променя.

варіанти відповідей

30°

50°

100°

150°

Запитання 6

Що є причиною заломлення світла?

варіанти відповідей

Зміна траєкторії поширення світла в разі переходу з одного прозорого середовища в інше.


Зміна швидкості поширення світла в разі переходу з одного прозорого середовища в інше.

 Зміна напряму поширення світла в разі переходу з одного прозорого середовища в інше.


 Зміна кута поширення світла в разі переходу з одного прозорого середовища в інше.

Запитання 7

Яка фокусна відстань відстань та оптична сила лінзи, якщо відстань від лампи до лінзи 20 см, а від лінзи до зображення лампи 50 см?

варіанти відповідей

F = 0,2 м, D = 8 дптр.

 F ≈ 0,14 м, D = 7 дптр.

F ≈ 0,14 м, D = 1,7 дптр.

 F ≈ 0,17 м, D = 7 дптр.

Запитання 8

Оптична сила лінзи дорівнює -2 дптр. Яка це лінза та якою є відстань між її фокусами?

варіанти відповідей

збиральна, 1 м

розсіювальна, 1 м

розсіювальна, 50 см

розсіювальна, 2 м

Запитання 9

Людина стоїть на відстані 1,5 м від плоского дзеркала. На якій

відстані від людини розташоване її зображення?

варіанти відповідей

1,5 м

4,5 м

0,75 м

Запитання 10

Фокусна відстань лінзи 25 см. Знайдіть оптичну силу лінзи. Яка це лінза ?

варіанти відповідей

0,4 дптр, збиральна

0,4 дптр, розсіювальна

4 дптр, збиральна

4 дптр, розсіювальна

Запитання 11

Яку ваду зору має хлопчик, якщо він носить окуляри з лінзами, оптична сила яких ( - 2 дптр?)

варіанти відповідей

Хлопчик не має вад зору

Короткозорість

Далекозорість

Недостатньо даних

Запитання 12

За допомогою лінзи отримали чітке зображення предмета на екрані. Визначте висоту предмета , якщо висота його зображення 5 см, відстань від предмета до лінзи 60см,відстань від зображення до лінзи - 30см

варіанти відповідей

10см

60 см

0,3 см

5см

Запитання 13

Сонячні промені падають на поверхню води під кутом 300 до горизонту. Який кут між падаючим і відбитим променями?

варіанти відповідей

00

900

1200

300

Запитання 14

Паралакс - це...

варіанти відповідей

береження орієнтації об'єкта, що розглядається з двох різних позицій

заломлення зображення предмета на межі середовищ

видиме зміщення, що розглядається з двох різних позицій

явище аномального заломлення світла в атмосфері

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест