Підсумкова контрольна робота з фізики за ІІ семестр 9 клас

Додано: 6 травня 2020
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 98 разів
12 запитань
Запитання 1

Ядро складається з.. (декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

протонів

електронів

нейтронів

атомів

Запитання 2

Радіоактивне випромінювання розпадається на

варіанти відповідей

α- і β- промені

 α- і γ- промені

β-, γ- промені

α-, β-, γ- промені

Запитання 3

α- випромінювання – це

варіанти відповідей

потік ядер Гелію,

електромагнітні хвилі,  

потік електронів,

потік нейтронів

Запитання 4

Механічний рух, під час якого швидкість руху тіла за будь-які рівні інтервали часу змінюється однаково. 

варіанти відповідей

Механічний рух                                          

Рівноприскорений прямолінійний рух

Нерівномірний прямолінійний рух

Рівномірний прямолінійний рух

Запитання 5

Визначте правильний запис другого закону Ньютона

варіанти відповідей

F=m/a

F=m+a

F=m-a

F=m*a

Запитання 6

Під час бомбардування Алюмінію-27 (13Al27) α-частинками ядро цього нукліда захоплює α-частинку й випромінює протон. Запишіть рівняння ядерної реакції.

варіанти відповідей


13Al27 + 2He4 = 1p1 + 13Si28 + 21n1

 13Al27 + 2He4 = 0p1 + 14Si28 + 21n1

 13Al27 + 2He4 = 1p0 + 14Si28 + 20n2

 13Al27 + 2He4 = 1p14Si28 + 20n1

Запитання 7

Використовуючи Періодичну систему хімічних елементів, визначте елемент, що утворюється в результаті β-розпаду Торію (90Th232):

варіанти відповідей

91Pa231

91Pa232

89Ac226

89Ac232

Запитання 8

М’яч масою 500 г летить зі швидкістю 5 м/с. Визначте імпульс м’яча.

варіанти відповідей

2500 кг⋅м / с

100 кг⋅м /с

2,5 кг⋅м /с

 0,1 кг⋅м /с

Запитання 9

Визначте масу тіла, яке під дією сили 150 Н рухається за законом 

 х = 20 - 5 t + 5 t2

варіанти відповідей

20 кг

5 кг

15 кг

150 кг

Запитання 10

Виберіть фундаментальні взаємодії у Всесвіті. (Декілька правильних відповідей).

варіанти відповідей

Гравітаційна

Вагова

  Сильна

Потужна

Електромагнітна

Слабка

Запитання 11

Тіло масою 2 кг зіткнулося з тілом масою 4 кг. До зіткнення друге тіло знаходилося в стані спокою. Після непружного удару обидва тіла сталі рухатися із швидкістю 6 м/с. З якою швидкістю рухалося перше тіло до зіткнення?

варіанти відповідей

1 м/с.

 6 м/с

 2 м/с.

18 м/с

Запитання 12

Визначте ККД атомної електростанції, якщо щосекунди в її реакторах спалюється 18 мг Урану-235, а корисна електрична потужність генераторів електростанції дорівнює 480 МВт. Вважайте, що внаслідок поділу кожного ядра Урану виділяється енергія 3,2∙10-11Дж, а маса атома Урану-235 дорівнює 3,9∙10-25 кг.

варіанти відповідей

32,5%

3,2%

 0,3%

 36%

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест