Підсумкова контрольна робота з геометрії. 9 клас. І варіант

Додано: 5 жовтня 2020
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 49 разів
11 запитань
Запитання 1

Якщо один із кутів паралелограма на 280 менший від іншого, то більший з них дорівнює:

варіанти відповідей

1180

1520

760

1040

Запитання 2

Більша основа прямокутної трапеції дорівнює 22 см, менша бічна сторона дорівнює 8 см, а гострий кут - 450. Тоді середня лінія трапеції дорівнює:

варіанти відповідей

14 см

18 см

11 см

20 см

Запитання 3

До прямої, яка задана рівнянням 2х - у = 3, паралельною є пряма, задана рівнянням

варіанти відповідей

2у + х = 4

3у - 6х = - 5

2х + у = 4

5у - 3х = 2

Запитання 4

Дано вектори а̅ ( - 3; 2) і в̅ (1; - 1), с̅ = а̅ - в̅ . Абсолютна величина вектора с̅ дорівнює:

варіанти відповідей

√ ̅7

25

√ ̅5

5

Запитання 5

Якщо О(-5; 4) - центр кола, ОF - радіус кола і F(-2; 5), то рівняння даного кола має вигляд:

варіанти відповідей

(х + 5)2 + (у - 4)2 = 10

(х - 5)2 + (у + 4)2 = 10

(х + 2)2 + (у - 5)2 = √ ̅10

(х - 5)2 + (у - 5)2 = 10

Запитання 6

Дано точку С(-7; 3). Точка Р симетрична точці С відносно осі абсцис, а точка Е симетрична точці Р відносно початку координат. Тоді точка Е має координати:

варіанти відповідей

(7; 3)

(- 7; - 3)

(7; - 3)

(3; 7)

Запитання 7

Сторони паралелограма пропорційні числам 3 і 7. Знайти площу паралелограма, якщо його периметр дорівнює 40 см, а один із кутів 1500.

варіанти відповідей

168 см2

42 см2

10,5 см2

610,5 см2

Запитання 8

Хорда кола, довжина якої 48 см, перпендикулярна до діаметра і ділить його на відрізки у відношенні 9 : 16. Обчислити радіус кола.

варіанти відповідей

23 см

25 см

50 см

24 см

Запитання 9

Діагоналі ромба відносяться як 3 : 4. Знайти висоту ромба, якщо його сторона дорівнює 25 см.

варіанти відповідей

32 см

18 см

7 см

24 см

Запитання 10

Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 48 см, а висота, проведена до неї, - 32 см. Обчислити радіус кола, описаного навколо цього трикутника.

варіанти відповідей

12,5 см

49 см

24,5 см

25 см

Запитання 11

Сторони трикутника дорівнюють 5 см і 8 см, а кут між ними 600. Знайти сторони подібного йому трикутника, периметр якого 60 см.

варіанти відповідей

24 см, 15 см, 21 см

16 см, 14 см, 10 см

25 см, 11 см, 24 см

25 см, 21 см, 14 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест