Підсумкова контрольна робота з хімії 11 клас

Додано: 8 червня 2023
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 175 разів
20 запитань
Запитання 1

Оберіть йони, які спричиняють тимчасову жорсткість води

варіанти відповідей

Mg2+

Ca2+

Cl-

SO42-

 Na+

HCO3-

Запитання 2

Вкажіть, які властивості проявляють оксиди лужних та лужно-земельних металів

варіанти відповідей

кислотні

амфотерні

основні

окисні

Запитання 3

Вкажіть сполуку, яка дає якісну реакцію на сульфат-іон

варіанти відповідей

НCl

Cu(OH)2

BaCl2

Na2SO3

Запитання 4

Сировиною для виробництва скла є:

варіанти відповідей

SiO2

CO2

SO3

СаО

Запитання 5

Вкажіть речовини, з якими може реагувати ферум(ІІ) гідроксид:

варіанти відповідей

Н2SO4

 MgO

N2

HCl

Запитання 6

Вкажіть сполуки, що спричиняють постійну твердість води:

варіанти відповідей

Na2SO4

 MgSO4

Mg(HCO3)2

CaCl2

Запитання 7

Кислотні дощі спричиняють оксиди таких елементів:

варіанти відповідей

 Нітрогену, Сульфуру

Нітрогену, Хлору

Сульфуру, Хлору

Запитання 8

Метали в реакціях з неметалами виявляють

варіанти відповідей

окисні властивості

відновні властивості

і окисні,і відновні

Запитання 9

У якій частині періодичної системи розташовані неметалічні елементи?

варіанти відповідей

лівій верхній

правій нижній

правій верхній

лівій нижній

Запитання 10

Які сполуки у своєму складі містять атоми Оксигену

варіанти відповідей

 Азот

Кисень

Озон

Водень

Вода

Запитання 11

До силікатних матеріалів належать:

варіанти відповідей

скло

кераміка

мікродобрива

цемент

сплави

Запитання 12

Назвіть елемент, що розміщений в 4 періоді,IV групі, головній підгрупі.

варіанти відповідей

Титан

Хром

Германій

Селен

Запитання 13

Вкажіть метали, які мають ступінь окиснення +2:

варіанти відповідей

калій

барій

алюміній

магній

Запитання 14

Щоб довести наявність сульфат-іонів використвують речовини, які містять катіони

варіанти відповідей

Натрію

Барію

Магнію

Феруму

Запитання 15

Біологічне значенням йонів феруму є

варіанти відповідей

підтримання автоматичного скорочення

серцевого м'язу

участь у перенесенні кисню від

органів дихання до тканин

регулюлювання нервової діяльності

вміст у зеленому пігменті

хлорофілу

Запитання 16

Однорідна суміш (твердий розчин) силікатів натрію та кальцію і силіцій (ІV) оксиду - це

варіанти відповідей

рідке скло

оптичне скло

звичайне (віконне) скло

кераміка

Запитання 17

Матеріал, виготовлений із глини - це

варіанти відповідей

бетон

залізобетон

скло

кераміка

Запитання 18

Добрива - це речовини, що вносять в грунт для(допишіть речення)

варіанти відповідей

покращення розвитку рослин

боротьби з бур'янами

покращення грунтів

боротьби з хворобами рослин

Запитання 19

Грунт, кислотність якого характеризують рН в межах 7,3 - 12, класифікують як грунт

варіанти відповідей

кислий

нейтральний

лужний

слабокислий

Запитання 20

Один із принципів "зеленої" хімії - принцип "економії атомів". Частково такі принципи "працюють" , коли: (вибрати 2 відповіді)

варіанти відповідей

серед інших можливих способів отримання вибирають реакцію приєднання.

серед інших можливих способів отримання вибирають реакцію розкладання.

хімічне перетворення здійснюється за більшу кількість стадій.

хімічне перетворення здійснюється за меншу кількість стадій

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест