Підсумкова контрольна робота з хімії

Додано: 13 травня 2020
Предмет: Хімія, 11 клас
9 запитань
Запитання 1

Укажіть ряд сполук, у якому ступінь окиснення Сульфуру одинакова

варіанти відповідей

H2S, SO2, K2SO4

H2SO4, SO3, Na2SO4

Na2S, H2SO4, Na2SO3

K2S, MgSO3, CaSO4

Запитання 2

Укажіть катіони і аніони, що зумовлюють тимчасову жорсткість води

варіанти відповідей

Ca2+, Mg2+ , SO42-

Ca2+, Mg2+, CL-

Ca2+, Mg2+, HCO3-

Cu2+, Mg2+, HCO3-

Запитання 3

Укажіть пари речовин, які при взаємодії утворюють Fe2(SO4)3

варіанти відповідей

Fe і SO3

Fe(OH)2 і H2SO4

Fe і CuSO4

Fe(OH)3 і H2SO4

Запитання 4

Укажіть пари речовин,які можуть взаємодіяти між собою

варіанти відповідей

Cu + H2SO4(розб.)

NaOH + H2S

Cu + H2SO4(конц.)

SO3 + H2O

Запитання 5

Встановіть відповідність між йонами 1) SO42- 2)NH4+ 3)CO32- 4)CL- та речовинами ,за допомогою яких можна виявити в розчині ці йони А- вода. Б- луг. В-хлоридна кислота, Г-барій хлорид Д- аргентум нітрат

варіанти відповідей

1Г , 2Б, 3В, 4Д

1Г , 2А, 3В, 4Д

1В , 2Д, 3Г, 4А

1Д , 2В, 3Б, 4Г

Запитання 6

Укажіть метали, які можуть витіснити срібло з розчину аргентум нітрату

варіанти відповідей

Zn

Hg

Fe

Au

Запитання 7

Яку масу сульфатної кислоти можна одержати з 40 г сульфур (VI) оксиду, якщо вихід реакції 80% від теоретично можливого. ( Для зарахування задачі розв`язок надіслати вчителю)

варіанти відповідей

3,92 г

392 г

39,2 г

39,02 г

Запитання 8

Масова частка цинку в його сплаві з міддю становить 60%. Визначте масу сплаву, яку потрібно взяти для взаємодії з хлоридною кислотою, щоб одержати 50 л газу. ( Для зарахування задачі розв`язок надіслати вчителю)

варіанти відповідей

251, 8 г

341, 4 г

241, 8 г

421, 4 г

Запитання 9

Який об`єм вуглекислого газу виділиться при взаємодії 12 г магній карбонату з 200 г розчину з масовоою часткою кислоти 20% ( Для зарахування задачі розв`язок надіслати вчителю)

варіанти відповідей

2,3 л

3, 2 л

12, 2 л

3, 4 л

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест