13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Підсумкова контрольна робота з хімії на тему:" Неметалічні елементи та їх сполуки"

Додано: 27 червня 2020
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 7 разів
18 запитань
Запитання 1

Укажіть суму коефіцієнтів у лівій частині рівняння реакції між залізом і розбавленою сульфатною кислотою

варіанти відповідей

5

3

4

2

Запитання 2

Укажіть формулу одного з продуктів реакції між концентрованою нітратною кислотою та міддю

варіанти відповідей

N2O

NO

NO2

N2

Запитання 3

Обчисліть масу солі, утвореної під час пропускання 44,8 л сульфур(IV) оксид через 400 г розчину калій гідроксиду з масовою часткою розчиненої речовини 28%.

варіанти відповідей

240

158

200

125

Запитання 4

Які з наведених оксидів взаємодіють з водою?

варіанти відповідей

фосфор(V) оксид

Нітроген(ІІ) оксид

кальцій оксид

силіцій(ІV) оксид

Запитання 5

Встановіть генетичну послідовність сполук P, P2O5, K3PO4, H3PO4:

    

А) P2O5                   Б) H3PO4                 В) K3PO4                 Г) P

варіанти відповідей

1г 2а 3б 4в

 1в 2б 3г 4а

1б 2в 3а 4г

1а 2б 3г 4в

Запитання 6

Позначте суму коефіцієнтів у рівнянні реакції між Al(OH)3 i H2SO4

варіанти відповідей

10

11

12

9

Запитання 7

Укажіть пари речовин, які можуть взаємодіяти між собою:

варіанти відповідей

Cu і Н2SO4(розб.)

Cu і Н2SO4(конц.)

SO3 і HCl

NaOH і Н2SO3;

SO3 і Н2О

Запитання 8

До розчину, що містить 14 г сульфатної кислоти, додали купрум(ІІ)  гідроксид масою 9,8 г. Обчисліть і вкажіть масу утвореної солі.

варіанти відповідей

22,4

16

20

48,6

Запитання 9

Обчисліть масу гашеного вапна (Са(ОН)2), отриманого з 112 г негашеного вапна (СаО), якщо вихід продукту реакції становить 90%.

варіанти відповідей

113,2 г

133,2 г

123 г

143 г

Запитання 10

Укажіть речовини,які послідовно відповідають літерам X ,Y, Z, у схемі перетворень: Ca→ X→ Ca(OH)2 → Y → CaCO3 → Z → Na2CO3

варіанти відповідей

CaCl2, CaCO3, Ca(OH)2

CaO, Ca(NO3)2, CO2

CaO, Ca3(PO4)2, Ca(OH)2

CaO, CaCO3, Ca(NO3)2

Запитання 11

Яка маса вапняку, що містить 5% некарбонатних домішок, необхідна для одержання негашеного вапна масою 112 кг

варіанти відповідей

201,53 кг

205,27 кг

210,53 кг

220,53 кг

Запитання 12

У схемі P → P2O5 → X → Ca3(PO4)2 речовина Х:

варіанти відповідей

CaCl2

H3PO4

HPO3

CaO

Запитання 13

Для того, щоб у розчині виявити хлорид-іони, потрібно використати катіони:

варіанти відповідей

Ag+

Fe2+

Ba2+

NH4+

Запитання 14

Для виявлення в розчині каніонів NH4+ потрібно використати йони:

варіанти відповідей

OH-

Cl-

H+

Ag+

Запитання 15

Для виявлення в розчині сульфат - іонів використовують катіони:

варіанти відповідей

Ag+

Fe2+

Ba2+

NH4+

Запитання 16

Вкажіть, між якими речовинами можливі реакції:

варіанти відповідей

барій хлоридом і натрій сульфатом

натрій гідроксидом і калій карбонатом

барій сульфатом і натрій хлоридом

натрій гідроксидом і купрум(ІІ) сульфатом

натрій карбонатом та хлоридною кислотою

Запитання 17

Які речовини слід використати, щоб здійснити перетворення:

CuO → CuSO→ Cu(OH)2 → Cu(NO3)2

варіанти відповідей

O2, H2SO4, HNO3

H2SO4, NaOH, HNO3

H2SO4, HNO3, NaOH

H2SO4, NaOH, N2O3

Запитання 18

Укажіть назву хімічного елемента V групи головної підгрупи, що має загальну формулу оксигеновмісної кислоти HЕO3, у якій він виявляє найвищий ступінь окиснення, а густина його леткої водневої сполуки за воднем дорівнює 8,5.

варіанти відповідей

Фосфор

Ванадій

 Арсен

Нітроген

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест