18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

підсумкова контрольна робота з української мови

Додано: 14 травня 2020
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 2 рази
24 запитання
Запитання 1

Правильне написання за відповідним правилом або традицією, яке обирається з кількох можливих - це

варіанти відповідей

орфоепія

орфографія

орфограма

фонетика

Запитання 2

На перший склад падає наголос у слові

варіанти відповідей

А русло

Б вірші

В партер

Г фартух

Запитання 3

Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

варіанти відповідей

А       заєць, колосся, всюди

Б       обеззброєний, бездощів’я, розпорядок

В      ательє, боєць, щабель

Г       азалія, безділля, свято

Запитання 4

У якому рядку всі слова пишуться з м’яким знаком?

варіанти відповідей

А       медал…йон, знан…, підземел…ля, закин…те 

Б    сопіл…ці, т…мяний, тонюсін…кий, дніпровс…кий

В       перелаз…мо, широчен…кий, яблун…ці, прокл…он

Г      ніч…, сестрон…ко, сидят…, кричиш…

Запитання 5

Апостроф треба ставити на місці всіх цифр, ОКРІМ

Мати перша в світі навчила любити солов(1)їні ранки, п(2)янкий любисток, духм(3)яну м(4)яту, зелене верб(5)я.

варіанти відповідей

 А 1;    

Б 2;     

В 3;     

Г 4; 

Запитання 6

Обидві власні назви треба писати в лапках у рядку 

варіанти відповідей

А       село Веселе, фабрика Світоч

Б       роман Плаха, печиво Сюрприз

В       готель Харків, дівчинка Марійка

Г      холодильник Норд, місто Острог

Запитання 7

Подвоєння літер НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх іншомовних словах рядка 

варіанти відповідей

А       іп…одром, ір…еальний, хоб…і

Б       ем…ігрант, груп…а, одухотворен…ий

В       ал…ергія, коміс…ія, Гол…андія

Г шас..і, ін..овація, барок..о

Запитання 8

З’ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів(літера в дужках позначає наступне слово)

Я хочу ,щоб цвіла (а) край шляху квітка, і гула над нею (б) працьовита бджола, (в) і жайворон співав у високій (г) блакиті.

варіанти відповідей

А. Іменник,б. прикметник, в. сполучник, г. прийменник

А. Прийменник, б. дієприкметник, в. сполучник, г. іменник

А. Дієприкметник, б. сполучник, в. іменник, г. прийменник

А. Прийменник, б. прикметник, в. сполучник, г. іменник

Запитання 9

Установіть , що означає фразеологізм - ганяти вітер по світу:

варіанти відповідей

А       ледарювати

Б      зробити нескладну справу 

В      набратися неприємностей 

Г       мандрувати

Запитання 10

Через дефіс усі слова пишуться в рядку:

варіанти відповідей

авто/механік, лікар/ендокринолог, льотчик/космонавт;

сон/трава, лісо/степ, південно/західний;

лікар/хірург, хліб/сіль, учитель/географ;

пів/олівця, земле/коп, гамма/промені.

Запитання 11

При- в усіх словах пишеться в рядку:

варіанти відповідей

пр..добрий, пр..красний, пр..святити, пр..мудритися;

пр..азовський, пр..близно, пр..крашати, пр..землитися;

пр..ємний, пр..права, пр..погано, пр..стол;

пр..шкільний. пр..бій, пр..злий. пр..блудний.

Запитання 12

Пре- слід писати в усіх словах рядка:

варіанти відповідей

пр..зирство, пр..гнічувати, пр..вабливий;

пр..варити, пр..грозити, пр..мудрість;

пр..гощати, пр..гріти, пр..комічний;

пр..красний, пр..стиж, пр..святий.

Запитання 13

Помилку в правописі великої літери допущено в усіх словосполученнях рядка:

варіанти відповідей

Хмельницька область, ліцей імені Героїв Крут, Вічний вогонь, Західна Європа;

вулиця Леся Курбаса, бальзаківський вік, Перша світова війна, Михайлівський собор;

Князівство Монако, Південно-Африканська Республіка, Жовті Води, науково-технічна революція;

республіка Куба, Нобелівська Премія, Течія Гольфстрім, орден Княгині Ольги.

Запитання 14

Помилки в правописі іншомовних слів допущено в рядку:

варіанти відповідей

аксесуар, альтернатива, асиміляція, периметр;

конвеєр, нюанс, Балтика, вестибюль;

Нью-Йорк, Мадрид, Кіпр, Крит;

ілюзія, Паріж, дієз, ажиотаж.

Запитання 15

У якій групі всі слова з часткою не пишуться разом?

варіанти відповідей

не/помічений автомобіль; не/підписані бабусею документи; ці не/забутні мрії;

не/бачена архітектура, не/полита досі розсада. не/посаджена вчасно квітка;

не/замкнені вікна, не/закінчений твір, потрапити в не/волю;

ще не/висушена трава, не/нависні уроки, давно не/здужати.

Запитання 16

М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка:

варіанти відповідей

дівчинон..ці, ковал..ський, лос..йон;

гуцул..ский, гет..манщина, Уман..щина;

буд..те, надзелен..чати, крад..кома;

 кол..оровий, промін..чик, чепурнен..кий.

Запитання 17

Разом треба писати всі складні іменники в рядку:

варіанти відповідей

 твір/мініатюра, зірви/голова, напів/провідник;

проф/спілка, відео/магнітофон, 40/метрівка;

авто/стоп, багато/тиражка, світло/синій;

праце/люб, метео/служба, сімдесяти/річчя.

Запитання 18

Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку:

варіанти відповідей

Пилявецька битва, святкування Івана Купала, повість "Захар Беркут";

  Донецький Національний університет, майдан Свободи, "роман Тигролови";

Збройні сили України, сузір'я "Великий Віз", Торговий Центр "Оазис";

 День Медичної Сестри, князь Володимир Великий, пісня "Червона рута".

Запитання 19

Спрощення в групі приголосних відбувається в усіх словах рядка:

варіанти відповідей

радіс..ний, пес..ливий, кількіс..ний;

захис..ний, перехрес..ний, щас..ливий;

 альпініс..ський, гіган..ський, вартіс..ний;

контрас..ний, курсан..ський, проїз..ний.

Запитання 20

З апострофом пишуться всі слова в рядку:

варіанти відповідей

 В..ячеслав, ф..юзеляж, Св..ятослав;

кеш..ю, дит..ясла, зім..ятий;

 Дем..ян, прив..язаний, моркв..яний;

 тьм..яний, бур..янець, с..южет.

Запитання 21

Усі слова з не пишуться окремо в рядку:

варіанти відповідей

розмова (не)до речі, (не)вгаваючи цвірінькати, зусиль (не)досить

знову (не)досіл, ще (не)помита підлога, (не)довга екскурсія

(не)доліки підрахунку, музика (не)до вподоби, (не)перший день

(не)достиглий плід, пожежна (не)безпека, (не)густий туман

Запитання 22

НЕПРАВИЛЬНО записано слова в рядку:

варіанти відповідей

спортивно-розважальний, молочно-білий, червоногарячий;

всесвітньо відомий, політико-економічний, глухонімий;

попмузика, лікар-педіатр, часто-густо;

архітектурно-інженерний, військово-полонений, блідосиній.

Запитання 23

У якій групі слова з часткої ні пишуться окремо?

варіанти відповідей

Ні/коли, ні/туди ні/сюди, ні/до/кого;

ні/живий ні/мертвий, ні/до/чого , ні/так ні/сяк;

ні/кчемний, ні/разу. ні/защо, ні/який;

ні/сенітниця, ні/кчема,ні/звідки, ні/хто;

Запитання 24

Правильно поділені всі слова для переносу в рядку:

варіанти відповідей

Гра-йся, ві-джити, ни-зько, нау-ка;

під-жак, мовоз-навство. за-клик, горді-сть;

бі-ологія, бай-ка, под-зьобати, зац-вілий;

ака-демія, зай-чик, га-йок, Яро-слав.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест