підсумкова контрольна робота з української мови,5 клас.

Додано: 15 травня 2020
Предмет: Українська мова, 5 клас
Тест виконано: 197 разів
24 запитання
Запитання 1

Слово серце вжито в прямому значенні в рядку:

варіанти відповідей

хворе серце;

ніжне серце;

материнське серце;

серце України.

Запитання 2

НЕ є словосполученням сполука слів:

варіанти відповідей

спів пташок;

читати книгу;

сонячний ранок;

батьки і діти. 

Запитання 3

Знак мякшення замість пропусків слід писати в усіх наведених словах у рядку:

варіанти відповідей

пул..с, комп..ютер, тін..;

українс..кий, Пол..ща, Хар..ків;

діл..ниця, нен..ці, їдал..ня;

гір..кий, кам..нчик, пол..ський.

Запитання 4

Апостроф уживається в усіх словах у рядку:

варіанти відповідей

м..ята, мавп..ячий, в..юн;

роз..яснити, п..єдестал, б..юро;

пам..ять, комп..ютер, м..язи;

ін..єкція, зів..ялий, св..ято.

Запитання 5

Префікс при- слід писати в усіх словах у рядку:

варіанти відповідей

пр..пишний, пр..йти, пр..йменник;

пр..єднання, пр..сісти, пр..мусити;

пр..чепити, пр..багатий, пр..лягти;

пр..їхати, пр..міський, пр..добрий.

Запитання 6

Префікс с- мають усі слова в рядку:

варіанти відповідей

..питати, ..шити, ..фотографувати;

..чесати, ..гуртувати, ..бігати;

..пекти, ..трусити, ..кривдити;

..танцювати, ..чистити, ..тримати.

Запитання 7

Укажіть рядок слів, які не можна перенести з рядка в рядок:

варіанти відповідей

меч, паста, заєць;

олія, гімн, око;

нора, тінь, сіль;

міст, місто, смак.

Запитання 8

З подвоєними літерами пишемо всі слова в рядку:

варіанти відповідей

зран..я, безсмерт..я, пісен..ий;

блажен..ий, швидкоплин..ий, осін..ій;

склян..ий, юн..ат, без..убий;

спросон..я, лист..я, кам’ян..ий.

Запитання 9

НЕправильно розставлено розділові знаки в реченні:

варіанти відповідей

Максим Рильський закликав: «Як парость виноградної лози, плекайте мову!» 

«Книги для мене необхідні, як хліб насущний», — говорив Т. Шевченко.

«У слова немає крил, але воно літає»: говорить узбецьке прислів’я.

«Можна вибрать друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати», — писав В. Симоненко.

Запитання 10

Яким членом речення є виділене слово?

   Осінь зачаровує мене завжди. 

варіанти відповідей

підметом;

означенням;

обставиною;

додатком.

Запитання 11

Поширеним є речення:

варіанти відповідей

Тетяно, будь відвертою.

Іванко, мабуть, заснув.

Мені радісно.

Таємниці білими нитками шиті.

Запитання 12

Помилка допущена в переносі

варіанти відповідей

о-лія

бур'-ян

шо-лом

ке-лих

Запитання 13

Неправильно вжитий сполучник

варіанти відповідей

гарний і новий

сидів і писав

Юлія й Олена

Микола й Ольга

Запитання 14

Закінчення є в слові

варіанти відповідей

тінь

пішки

низько

Запитання 15

Усі слова спільнокореневі в рядку

варіанти відповідей

радіус, порадниця, зрада, радість

дослід, дослідити, дослідник, дослідження

гірник, гірський, гіркий, міжгір′я

Запитання 16

Неправильно визначений корінь у слові

варіанти відповідей

безЗЛОБНий

розБІЙ

поприСІДати

Запитання 17

 Чергування приголосних можливе за зміни обох слів рядка

варіанти відповідей

молоко, Кременчук

флешка, Харків

рік, Київ

берег, Мерефа

Запитання 18

Визнач, у яких іменниках відбулося чергування приголосного звука в процесі словозміни

варіанти відповідей

Нора

Друзям

Рослині

Комасі

Запитання 19

Знайдіть речення із звертанням і вставним словом (розділові знаки опущено)

варіанти відповідей

Мамо будь ласка подай мені тарілку.

Ой ти мабудь прийдеш завтра

На щастя брат затримався.

Кажуть діти навчання починають з "азів".

Запитання 20

Оберіть правильний варіант пояснення

варіанти відповідей

Коні звернули з дороги і побігли праворуч. - Складне речення

Мине тиждень, і осінь перебере свої повноваження. - Складне речення

Я подумав, що то пронеслась ворона. - Речення з прямою мовою

Василько підвівся, побіг до саней. Речення ускладнене однорідними додатками.

Запитання 21

В алфавітному порядку записані всі слова рядка.варіанти відповідей

міць, авіатор, береза, вікно, шабля

спека, пенал, вантаж, слон, гарбуз

війна, мріяти, струмок, школа, ярмо.

Запитання 22

Знайдіть рядок, у словах якого відбувалося спрощення в групах приголосних:


варіанти відповідей

Парламен_ський, високоякіс_ний, захис_ний;

 Щотиж_невий, хворос_няк, очис_ний;

Зліс_ний, гігант_ський, центрис_ський;

Ненавис_ний, хрус_нути, учас_ник.

Запитання 23

Знайдіть рядок, у яких правильно зроблено звукозапис слів:


варіанти відповідей

[підземеля], [йама];

 [розбудúти], [схóджен’а]

 [відроджуйес’:а], [айаґже]

 [розбігайеца], [сьогодні], [шаст:а]

Запитання 24

 Знайдіть рядок, у всіх словах якого не відбувається подвоєння приголосних:


варіанти відповідей

Пореформен_ий, повіст_ю, зіл_я

Качин_ий, попад_я, тін_ю

Буквен_ий, навман_я, об_ілений

Щас_я, зміїн_ий, шален_ий

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест