19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Тестові питання по І модулю з дисципліни «Основи менеджменту»

Додано: 23 березня 2019
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

Менеджмент як процес управління – це: 

варіанти відповідей

 самостійна галузь знань; 

специфічний орган керування сучасною організацією;

визначена категорія людей, що здійснюють керування; 

свідомий вплив на доступні ресурси, процеси, зовнішнє середовище для ефективного досягнення цілей організації. 

Запитання 2

Організація – це:

варіанти відповідей

відкрита система;

сукупність двох і більше людей, які працюють разом для досягнення спільних цілей;

група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення спільної мети;

всі відповіді правильні.

Запитання 3

Функції менеджменту – це:

варіанти відповідей

організація, мотивація, контроль, планування;

виникнення потреб, пошук шляхів усунення, визначення напрямку дії, здійснення дії, здійснення дії за отримання винагороди, усунення потреб;

діагноз проблеми, формування обмежень і критеріїв для прийняття рішень, виявлення альтернатив, оцінка альтернатив, кінцевий вибір, оцінка результатів та зворотний зв’язок;

правильної відповіді немає.

Запитання 4

Об'єктом менеджменту як науки є: 

варіанти відповідей

керівники різних рівнів управління; 

будь-яка складна соціально-технічна система незалежно від сфери діяльності і форми власності; 

найбільш значимі закономірності, властивості, сторони і процеси, що пов'язані з організацією спільної діяльності людей і керуванням нею. 

правильної відповіді немає.

Запитання 5

Менеджер – це найманий працівник чи власник підприємства, який займає керівну посаду і наділений повноваженнями прийняття рішень: 

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 6

Предметом менеджменту як науки є: 

варіанти відповідей

керівники різних рівнів управління; 

будь-яка складна соціально-технічна система незалежно від сфери діяльності і форми власності; 

найбільш значимі закономірності, властивості, сторони і процеси, що пов'язані з організацією спільної діяльності людей і керуванням нею.

Запитання 7

Стратегію підприємства здебільшого розробляє: 

варіанти відповідей

найвище керівництво; 

керівники всіх рівнів управління; 

керівники функціональних служб; 

всі бажаючі. 

Запитання 8

Головна, загальна ціль організації, яка визначає причину її існування: 

варіанти відповідей

місія; 

стратегія; 

стратегічний план; 

Запитання 9

Формулювання місії має охоплювати: 

варіанти відповідей

завдання фірми з погляду її основних послуг і виробів, ринків і технологій, тобто якою підприємницькою діяльністю займається фірма; 

зовнішнє середовище стосовно фірми, яке визначає її робочі принципи; 

культуру організації, тобто який робочий клімат існує в середині фірми і яких людей він приваблює; 

всі відповіді правильні. 

Запитання 10

Процес, за допомогою якого проводиться діагноз внутрішніх проблем організації: 

варіанти відповідей

внутрішній аудит; 

аналіз зовнішнього середовища; 

аналіз внутрішнього середовища; 

PEST-аналіз. 

Запитання 11

Сфера внутрішнього середовища організації, яка охоплює всі процеси, пов’язані з реалізацією продукції: 

варіанти відповідей

фінансова; 

маркетингова; 

виробнича; 

організаційна. 

Запитання 12

Механізм перевірки дотримання та виконання нормативно встановлених завдань, планів та рішень – це визначення:

варіанти відповідей

мотивації;

контролю;

організації;

планування.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест