Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦
У зв’язку з великою кількістю користувачів, спостерігаємо певні технічні проблеми. Приносимо вибачення за спричинені незручності.
Працюємо над вирішенням цих проблем та звертаємося до вас із проханням із розумінням поставитися до ситуації.

Тестові питання по І модулю з дисципліни «Основи менеджменту»

Додано: 23 березня 2019
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 288 разів
12 запитань
Запитання 1

Менеджмент як процес управління – це: 

варіанти відповідей

 самостійна галузь знань; 

специфічний орган керування сучасною організацією;

визначена категорія людей, що здійснюють керування; 

свідомий вплив на доступні ресурси, процеси, зовнішнє середовище для ефективного досягнення цілей організації. 

Запитання 2

Організація – це:

варіанти відповідей

відкрита система;

сукупність двох і більше людей, які працюють разом для досягнення спільних цілей;

група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення спільної мети;

всі відповіді правильні.

Запитання 3

Функції менеджменту – це:

варіанти відповідей

організація, мотивація, контроль, планування;

виникнення потреб, пошук шляхів усунення, визначення напрямку дії, здійснення дії, здійснення дії за отримання винагороди, усунення потреб;

діагноз проблеми, формування обмежень і критеріїв для прийняття рішень, виявлення альтернатив, оцінка альтернатив, кінцевий вибір, оцінка результатів та зворотний зв’язок;

правильної відповіді немає.

Запитання 4

Об'єктом менеджменту як науки є: 

варіанти відповідей

керівники різних рівнів управління; 

будь-яка складна соціально-технічна система незалежно від сфери діяльності і форми власності; 

найбільш значимі закономірності, властивості, сторони і процеси, що пов'язані з організацією спільної діяльності людей і керуванням нею. 

правильної відповіді немає.

Запитання 5

Менеджер – це найманий працівник чи власник підприємства, який займає керівну посаду і наділений повноваженнями прийняття рішень: 

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 6

Предметом менеджменту як науки є: 

варіанти відповідей

керівники різних рівнів управління; 

будь-яка складна соціально-технічна система незалежно від сфери діяльності і форми власності; 

найбільш значимі закономірності, властивості, сторони і процеси, що пов'язані з організацією спільної діяльності людей і керуванням нею.

Запитання 7

Стратегію підприємства здебільшого розробляє: 

варіанти відповідей

найвище керівництво; 

керівники всіх рівнів управління; 

керівники функціональних служб; 

всі бажаючі. 

Запитання 8

Головна, загальна ціль організації, яка визначає причину її існування: 

варіанти відповідей

місія; 

стратегія; 

стратегічний план; 

Запитання 9

Формулювання місії має охоплювати: 

варіанти відповідей

завдання фірми з погляду її основних послуг і виробів, ринків і технологій, тобто якою підприємницькою діяльністю займається фірма; 

зовнішнє середовище стосовно фірми, яке визначає її робочі принципи; 

культуру організації, тобто який робочий клімат існує в середині фірми і яких людей він приваблює; 

всі відповіді правильні. 

Запитання 10

Процес, за допомогою якого проводиться діагноз внутрішніх проблем організації: 

варіанти відповідей

внутрішній аудит; 

аналіз зовнішнього середовища; 

аналіз внутрішнього середовища; 

PEST-аналіз. 

Запитання 11

Сфера внутрішнього середовища організації, яка охоплює всі процеси, пов’язані з реалізацією продукції: 

варіанти відповідей

фінансова; 

маркетингова; 

виробнича; 

організаційна. 

Запитання 12

Механізм перевірки дотримання та виконання нормативно встановлених завдань, планів та рішень – це визначення:

варіанти відповідей

мотивації;

контролю;

організації;

планування.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест