Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ

Додано: 11 квітня 2019
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 2332 рази
11 запитань
Запитання 1

 Зазначте основний фактор глобалізації:

варіанти відповідей

інноваційний характер сучасного виробницт

система управління якістю продукції на підприємстві

методи організації і управління підприємством

Забезпечення безпечних умов праці

Запитання 2

В економічно розвинутих країнах (на вашу думку) співвідношення між споживанням і заощадженням розвивається в напрямку:

варіанти відповідей

 збільшення частки заощаджень в доході і зниження частки споживання

 зменшення частки заощадження в доході і збільшення частки споживання

 збільшення частки споживання в доході і сталості частки заощадження;

 зменшення частки споживання в доході і сталості частки заощадження

Запитання 3

В бідних країнах співвідношення між споживанням і заощадженням розвивається в напрямку

варіанти відповідей

збільшення частки заощаджень в доході і зниження частки споживання

 зменшення частки заощадження в доході і збільшення частки споживання

 збільшення частки споживання в доході і сталості частки заощадження

зменшення частки споживання в доході і сталості частки заощадження.

Запитання 4

В яких напрямках відбуваються дослідження глобальних процесів:

варіанти відповідей

 глобальні проблеми світової безпеки

 економічна та політична глобалістика

інформаційна та екологічна глобалістика

всі відповіді рівні

Запитання 5

 Світове господарство - це

варіанти відповідей

сукупність галузей та сфер виробництва

сукупність національних економік, пов’язаних між собою системою міжнародних економічних відносин

економічна єдність світу

територіальний розподіл світу між окремими державами

Запитання 6

Міжнародний поділ праці - це

варіанти відповідей

економічний фундамент, на якому заснована система світогосподарських зв’язків

форма поділу суспільної праці, що переросла межі національних економік і веде до спеціалізації окремих країн

 високий рівень розвитку продуктивних сил країни

 рівень інтернаціоналізації продуктивних сил суспільства

Запитання 7

Зосередження виробництва певної продукції в окремих країнах означає

варіанти відповідей

міжнародну кооперацію

економічну інтеграцію

міжнародну спеціалізацію

глобалізацію господарського життя

Запитання 8

В умовах глобалізації світової економіки виникає

варіанти відповідей

глобальна конкуренція

міжнародна конкуренція

міжгалузева конкуренція

міжнаціональна конкуренція

Запитання 9

Одним з найважливіших чинників економічного зростання держав в умовах глобалізації є:

варіанти відповідей

інтернаціоналізація досягнень НТП

розвиток монополій

розвиток монетарної системи

розвиток фіскальної системи

Запитання 10

У 1958 році було створено

варіанти відповідей

Європейське економічне співториство

Європейський Союз

Запитання 11

Позитивні наслідки глобалізації:

варіанти відповідей

втрата національної автентичності, поширення єдиних стандартів на національні культури

прискорення процесу поширення передових технологій

посилення міжнародної координації

удосконалення механізму розподілу ресурсів

зростання розриву між товарним та фінансовим ринками

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест