29 травня о 18:00Вебінар: Філософія для дітей: закордонні та українські практики

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ

Додано: 11 квітня
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 12 разів
11 запитань
Запитання 1

 Зазначте основний фактор глобалізації:

варіанти відповідей

інноваційний характер сучасного виробницт

система управління якістю продукції на підприємстві

методи організації і управління підприємством

Забезпечення безпечних умов праці

Запитання 2

В економічно розвинутих країнах (на вашу думку) співвідношення між споживанням і заощадженням розвивається в напрямку:

варіанти відповідей

 збільшення частки заощаджень в доході і зниження частки споживання

 зменшення частки заощадження в доході і збільшення частки споживання

 збільшення частки споживання в доході і сталості частки заощадження;

 зменшення частки споживання в доході і сталості частки заощадження

Запитання 3

В бідних країнах співвідношення між споживанням і заощадженням розвивається в напрямку

варіанти відповідей

збільшення частки заощаджень в доході і зниження частки споживання

 зменшення частки заощадження в доході і збільшення частки споживання

 збільшення частки споживання в доході і сталості частки заощадження

зменшення частки споживання в доході і сталості частки заощадження.

Запитання 4

В яких напрямках відбуваються дослідження глобальних процесів:

варіанти відповідей

 глобальні проблеми світової безпеки

 економічна та політична глобалістика

інформаційна та екологічна глобалістика

всі відповіді рівні

Запитання 5

 Світове господарство - це

варіанти відповідей

сукупність галузей та сфер виробництва

сукупність національних економік, пов’язаних між собою системою міжнародних економічних відносин

економічна єдність світу

територіальний розподіл світу між окремими державами

Запитання 6

Міжнародний поділ праці - це

варіанти відповідей

економічний фундамент, на якому заснована система світогосподарських зв’язків

форма поділу суспільної праці, що переросла межі національних економік і веде до спеціалізації окремих країн

 високий рівень розвитку продуктивних сил країни

 рівень інтернаціоналізації продуктивних сил суспільства

Запитання 7

Зосередження виробництва певної продукції в окремих країнах означає

варіанти відповідей

міжнародну кооперацію

економічну інтеграцію

міжнародну спеціалізацію

глобалізацію господарського життя

Запитання 8

В умовах глобалізації світової економіки виникає

варіанти відповідей

глобальна конкуренція

міжнародна конкуренція

міжгалузева конкуренція

міжнаціональна конкуренція

Запитання 9

Одним з найважливіших чинників економічного зростання держав в умовах глобалізації є:

варіанти відповідей

інтернаціоналізація досягнень НТП

розвиток монополій

розвиток монетарної системи

розвиток фіскальної системи

Запитання 10

У 1958 році було створено

варіанти відповідей

Європейське економічне співториство

Європейський Союз

Запитання 11

Позитивні наслідки глобалізації:

варіанти відповідей

втрата національної автентичності, поширення єдиних стандартів на національні культури

прискорення процесу поширення передових технологій

посилення міжнародної координації

удосконалення механізму розподілу ресурсів

зростання розриву між товарним та фінансовим ринками