10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Онлайн-тести з економіки 11 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Економіка, 11 клас
Створено 2 лютого
Приклад запитання: Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою видано зарплату працівникам готівкою з каси:
Економіка, 11 клас
Створено 28 січня
Приклад запитання: Метою складання фінансової звітності є
Економіка, 11 клас
Створено 28 січня
Приклад запитання: Яке положення (стандарт) Бухгалтерська обліку використовують для класифікації ОЗ? 
Економіка, 11 клас
Створено 28 січня
Приклад запитання: Визначити відносну величину планового завдання торговельного підприємства.План товарообороту на плановий рік – 4500 тис. грн.Фактичний товарооборот за звітний рік – 4200 тис. грн.
Економіка, 11 клас
Створено 27 січня
Приклад запитання: Яке з наведених, положень найповніше розкриває зміст поняття «економічний аналіз»?
Приклад запитання: Визначити відносну величину планового завдання торговельного підприємства.План товарообороту на плановий рік – 4500 тис. грн.Фактичний товарооборот за звітний рік – 4200 тис. грн.
Приклад запитання: Активи підприємства в бухгалтерському обліку поділяють на
Економіка, 11 клас
Створено 26 січня
Приклад запитання: Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати (у грошовій і негрошовій формах) за роботи, виконані працівниками, визначає:
Економіка, 11 клас
Створено 25 січня
Приклад запитання: Власний капітал показує...
Приклад запитання: Економіка підприємництва як наука вивчає
Приклад запитання: Основним документом, що регулює порядок здійснення операцій з готівкою є
Економіка, 11 клас
Створено 25 січня
Приклад запитання: Які причини виникнення та існування страхування:
Економіка, 11 клас
Створено 24 січня
Приклад запитання: Грошові кошти є
Приклад запитання: Облік розрахунків з різними дебіторами здійснюють на рахунку
Приклад запитання: Процедуру біржових торгів регулюють ... .
Приклад запитання: Суспільне виробництво – це ... .
Приклад запитання: Який із перелічених потоків є ключовим з поглядуфункціонування логістичної системи?
Економіка, 11 клас
Створено 22 січня
Приклад запитання: Головними приміщеннями магазинів є … .
Приклад запитання: Що відноситься до механічних властивостей?
Приклад запитання: З метою створення сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку підприємництва держава:
Економіка, 11 клас
Створено 21 січня
Приклад запитання: Внесено кошти фізичною особою у вигляді готівки на короткостроковий депозит:
Приклад запитання: Процес безпосереднього застосування праці колективу працівників з метою розробки і організації випуску нових видів продукції або модернізації виготовлених виробів. 
Економіка, 11 клас
Створено 20 січня
Приклад запитання: Що означає поняття «маркетингові дослідження»?
Економіка, 11 клас
Створено 20 січня
Приклад запитання: Мультивалютність Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках України передбачає:
Економіка, 11 клас
Створено 20 січня
Приклад запитання: Яким первинним документом оформляють приймання готівки від юридичних та фізичних осіб для зарахування її на власні поточні рахунки?
Економіка, 11 клас
Створено 19 січня
Приклад запитання: Які з перелічених податків відносяться до загальнодержавних?
Економіка, 11 клас
Створено 19 січня
Приклад запитання: Біржу організовують на основі добровільного рішен-ня засновників про початок її функціонування ... .
Економіка, 11 клас
Створено 19 січня
Приклад запитання: Для визначення рівня безробіття необхідно знати:
Економіка, 11 клас
Створено 19 січня
Приклад запитання: Облік короткострокових зобов’язань ведуть на рахунках…
Приклад запитання: Яке із зазначених означень найповніше характеризує підприємство?