Тест "Банківські операції"

Додано: 8 квітня 2019
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 7 разів
7 запитань
Запитання 1

Банківська система - це:

варіанти відповідей

а) організація, функцією якої є кредитування суб’єктів господарської діяльності та громадян за рахунок отриманих коштів підприємств, організацій, населення й інших кредитних ресурсів;

б) сукупність банківських організацій, які діють на підставі чинних законів згідно з покладеними на них функціями та загальними принципами організації банківської справи;

в) основна ланка кредитної системи країни, до якої входять кредитні установи, які здійснюють різноманітні банківські операції для своїх клієнтів на підставі комерційного розрахунку.

Запитання 2

Активні операції - це:

варіанти відповідей

а) операції банку по розміщенню вільних коштів з метою отримання прибутку;

б) операції банку по формуванню власних коштів з метою отримання прибутку;

в)операції банку, за які він отримує відповідну грошову винагороду.

Запитання 3

Робочі активи - це:

варіанти відповідей

а) кошти на кореспондентському рахунку, в касі, розміщені в інших банках;

б) кошти, які можуть бути трансформовані в готівку;

в) фінансові операції по розміщенню вільних коштів.

Запитання 4

Нормативне значення показника платоспроможності повинно бути:

варіанти відповідей

а) не менше 5%;

б) не менше 8%;

в) не більше 8%.

Запитання 5

Економічний норматив, який характеризує використання власних коштів банків для придбання часток акціонерних товариств (акцій, цінних паперів), підприємств та недержавних боргових зобов’язань:

варіанти відповідей

а) норматив великих кредитів;

б) норматив загальної ліквідності;

в) норматив інвестування.

Запитання 6

До першої групи активів, зважених на коефіцієнт ризиків, відносять:

варіанти відповідей

а) прострочені кредити;

б) міжбанківські депозити;

в) факторингові операції;

г) кредити та депозити НБУ.

Запитання 7

Основним джерелом доходів комерційних банків є:

варіанти відповідей

а) проценти, які стягуються з заявника кредиту за використання позики;

б) доходи від операцій з цінними паперами;

в) доходи від операцій з іноземною валютою.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест