Тест "Банківські операції"

Додано: 8 квітня 2019
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 123 рази
15 запитань
Запитання 1

Банківська система - це:

варіанти відповідей

а) організація, функцією якої є кредитування суб’єктів господарської діяльності та громадян за рахунок отриманих коштів підприємств, організацій, населення й інших кредитних ресурсів;

б) сукупність банківських організацій, які діють на підставі чинних законів згідно з покладеними на них функціями та загальними принципами організації банківської справи;

в) основна ланка кредитної системи країни, до якої входять кредитні установи, які здійснюють різноманітні банківські операції для своїх клієнтів на підставі комерційного розрахунку.

Запитання 2

Активні операції - це:

варіанти відповідей

а) операції банку по розміщенню вільних коштів з метою отримання прибутку;

б) операції банку по формуванню власних коштів з метою отримання прибутку;

в)операції банку, за які він отримує відповідну грошову винагороду.

Запитання 3

Робочі активи - це:

варіанти відповідей

а) кошти на кореспондентському рахунку, в касі, розміщені в інших банках;

б) кошти, які можуть бути трансформовані в готівку;

в) фінансові операції по розміщенню вільних коштів.

Запитання 4

Нормативне значення показника платоспроможності повинно бути:

варіанти відповідей

а) не менше 5%;

б) не менше 8%;

в) не більше 8%.

Запитання 5

Економічний норматив, який характеризує використання власних коштів банків для придбання часток акціонерних товариств (акцій, цінних паперів), підприємств та недержавних боргових зобов’язань:

варіанти відповідей

а) норматив великих кредитів;

б) норматив загальної ліквідності;

в) норматив інвестування.

Запитання 6

До першої групи активів, зважених на коефіцієнт ризиків, відносять:

варіанти відповідей

а) прострочені кредити;

б) міжбанківські депозити;

в) факторингові операції;

г) кредити та депозити НБУ.

Запитання 7

Основним джерелом доходів комерційних банків є:

варіанти відповідей

а) проценти, які стягуються з заявника кредиту за використання позики;

б) доходи від операцій з цінними паперами;

в) доходи від операцій з іноземною валютою.

Запитання 8

Господарська діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні за договором однією стороною у виключне користування другій стороні на визначений строк майна, або набувається ним у власність (господарське відання) за дорученням чи погодженням за умови сплати періодичних платежів:

варіанти відповідей

Лізинг

Факторинг

Форфейтинг

Доміціляція

Запитання 9

Договір лізингу, під час якого об’єкт лізингу після закінчення строку договору переходить у власність лізингоодержувача, називають:

варіанти відповідей

Оперативний

Фінансовий

Зворотний

Пайовий

Запитання 10

Банк або небанківська фінансова установа, яка передає у платне користування предмет лізингу за договором, називається:

варіанти відповідей

Лізингодавець

Лізингоодержувач

Постачальник лізингового майна

Покупець лізингового майна

Запитання 11

Трастові послуги, за яких майно, передане в довірче управління, може використовуватись лише за згодою довірителя, відносять до:

варіанти відповідей

Відкличних

Безвідкличних

Активних

Пасивних

Запитання 12

Відносини між заінтересованими сторонами, одна з яких передає, а інша бере на себе відповідальність за управління власністю, майном на користь третьої сторони, називають:

варіанти відповідей

Доміціляцією

Інкасо

Трастовою послугою

Поручительством

Запитання 13

За надання трастових послуг банк отримує плату у вигляді:

варіанти відповідей

Відсотків за кредитними операціями

Відсотків за депозитними операціями

Комісійної винагороди

Прибутку від операцій з трастовим майном

Запитання 14

Операції РЕПО – це операції:

варіанти відповідей

Що здійснюються між НБУ та банками з державними облігаціями України та банківськими металами, можуть здійснюватися лише з тими державними облігаціями, строк погашення яких не припадає на строк проведення операції

З виконання посередницьких послуг на ринку цінних паперів

Із первинної емісії акцій для формування статутного капіталу

Із залучення цінних паперів на депозитні рахунки

Запитання 15

Акцепт – це:

варіанти відповідей

Згода платника на оплату або гарантування оплати документів

Депонування коштів на оплату чеків

Розрахунки за допомогою векселів

Відкриття акредитива бенефіціару

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест