5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Підсумкова (річна) контрольна робота з української мови

Додано: 13 травня
Предмет: Українська мова
Тест виконано: 8 разів
24 запитання
Запитання 1

Іменники є всі слова в рядку:

варіанти відповідей

держава, намисто, три, двічі:

двійка, спина, настрій, радість:

зрання, ранок, байдужість, золото:

читання, два, тричі, велич.

Запитання 2

В алфавітному порядку записано всі слова в рядку:

варіанти відповідей

краса, автобус, хліб:

сіль, сільський, сором:

малюк, маяк, манеж:

альбом, арія, ананас:

Запитання 3

Слово серце вжито в прямому значенні в рядку:

варіанти відповідей

хворе серце:

ніжне серце:

материнське серце:

серце України.

Запитання 4

НЕ є словосполученням сполука слів:

варіанти відповідей

спів пташок:

читати книгу:

сонячний ранок:

батьки і діти.

Запитання 5

М'який знак замість пропусків слід писати в усіх наведених словах у рядку:

варіанти відповідей

пул..с, комп..ютер, тін..:

українс..кий, Пол..ща, Хар..ків:

діл..ниця, нен..ці, їдал..ня:

гір..кий, Гор..кий, пол..ський.

Запитання 6

Установіть відповідність між частинами фразеологізмів.

варіанти відповідей

горб

ковчег

меч

вузол

Запитання 7

Укажіть речення з фразеологізмом:

варіанти відповідей

Мої дні течуть тепер серед степу ...

До місяця рукою подати ...

Ще сонячні промені сплять - Досвіді вогні вже горять.

Ой у лузі червона калина похилилася.

Запитання 8

Поширеним є речення:

варіанти відповідей

Тетяно, будь відвертою.

Іванко, мабуть заснув.

Мені радісно.

Таємниці білими нитками шиті.

Запитання 9

Апостроф уживається в усіх словах у рядку:

варіанти відповідей

М..ята, мавп..ячий, в..юн.

роз..яснити, п..єдестал, б..юро.

пам..ять, комп..ютер, м..язи.

ін..єкція, зів..ялий, св.ято

Запитання 10

Синоніми є слова в рядку:

варіанти відповідей

свіжий, ранній, пухкий.

багатобарвний, барвистий, кольоровий.

байдужий нецікавий, сторонній.

м'який, білий, пухнастий.

Запитання 11

Префікс при- слід писати в усіх словах у рядку:

варіанти відповідей

пр..пишний, пр..йти, пр..йменник.

пр..єднання, пр..сісти, пр..мусити.

пр..чепити, пр..багатий, пр..лягти.

пр..їхати, пр..міський, пр..добрий.

Запитання 12

Що означає фразеологізм ''як кіт наплакав''?

варіанти відповідей

дуже багато,

дуже швидко,

дуже мало,

лити сльози.

Запитання 13

До якого типу мовлення належить наведений уривок тексту?

варіанти відповідей

розповідь

опис

роздум

розповідь з елементами роздуму.

Запитання 14

Префікс с- мають усі слова в рядку:

варіанти відповідей

..писати, ..шити, .. фотографувати.

..чесами, ..гуртувати, ..бігати.

..пекти, ..трусити, ..кривдити.

..танцювати, ..чистити, ..тримати.

Запитання 15

Укажіть рядок слів, які не можна перенести з рядка в рядок:

варіанти відповідей

меч, паста, заєць.

олія, гімн, око.

нора, тінь, сіль.

міст, місто, смак.

Запитання 16

Яким членом речення є виділене слово?

варіанти відповідей

підметом.

присудком.

додатком

означенням.

Запитання 17

З подвоєними літерами пишемо всі слова в рядку:

варіанти відповідей

зран..я, безсмерт.я, пісен..ий.

блажен..ий, щвидкоплин..ий, осін..ій

скля..ний, юн..ат, без..убий.

спросон..я, лист.я, кам'ян..ий

Запитання 18

Букву е слід поставити замість пропусків в усіх словах рядка:

варіанти відповідей

в..селий, д..рев'яний, в..сокий.

пр..летіти, пр..звище, мар..во.

пр..красний, с..льський, д..тина.

в..ликий, пр..мудрий, кол..со.

Запитання 19

НЕправильно поставлено розділові знаки в реченні:

варіанти відповідей

Максим Рильський закликав ''Як парость виноградної лози, плекайте мову!''

''Книги для мене необхідні, як хліб насущений'' говорив Т. Шевченко.

''У слова не має крил, але воно літає'' говорить узбецьке прислів'я.

''Можна вибрать друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибрати'' писав В. Симоненко.

Запитання 20

Синоніми - це слова що:

варіанти відповідей

мають однакову форму, але різне значення.

близькі за значенням, але різні за формою.

протилежні за значенням.

вживають жителі і певної місцевості

Запитання 21

Яким членом речення є виділене слово?

варіанти відповідей

підметом.

означенням.

обставиною.

додатком.

Запитання 22

Наголошеним є перший склад в усіх словах у рядку:

варіанти відповідей

олень, вимова, сани.

приятель, донька, камінь.

читання, випадок, розмір.

спина, ненавидіти, новий.

Запитання 23

У якому слові на місці виділеного звука слід писати літеру г?

варіанти відповідей

ле[х]кий.

во[г]зал.

е[г]замен.

рю [г]зак

Запитання 24

Для якого стилю мовлення характерним є вживання слів: ранкова сльоза, світанковий розмай, тихий вечір?

варіанти відповідей

розмовного.

художнього.

наукового.

публістичного.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест