Самостійна робота " Рівнинні ландшафти України"

Додано: 20 квітня 2020
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 611 разів
12 запитань
Запитання 1

1.У лісостеповій зоні України переважають:

варіанти відповідей

А) широколисті-соснові ліси

Б) широколисті-дубові ліси

В) хвойні ліси

Г) широколисті ліси і криволісся

Запитання 2

2. Зазначте, до якої кліматичної області належить природна зона степів:

варіанти відповідей

А) субтропічної

Б) континентальної

В) морської

Г) помірно-континентальної

Запитання 3

3. Найбільшу площу в Україні займає природна зона:

варіанти відповідей

А) широколистих лісів

Б) мішаних лісів

В) лісостепова

Г) степова

Запитання 4

4.Що належить до провідних ландшафтотвірних чинників:

варіанти відповідей

А) робота вітру

Б) вулканізм

В) вивітрювання

Г) сонячна енергія

Запитання 5

5. Визначте правильний варіант ланцюга"зволоження-ґрунти-рослина-тварина" у природній зоні Степів:

варіанти відповідей

А) К<1- каштанові-ковила-глухар

Б) К=1- дерново -підзолисті-дуб-дрохва

В) К<1-чорноземи-типчак-ховрах

Г) К=1-бурі лісові-бук-тхір

Запитання 6

6. Визначте правильний варіант ланцюга "зволоження- грунти-рослина-тварина" у природній зони мішаних лісів України

варіанти відповідей

1. К = 1 - сірі лісові - ковила - зубр

2. К > 1 - дерново-піжзолисті - дуб - рись

3. К > 1 - підзолисті - яливець - дикий кабан

4. К = 1 - бурі лісові - ялиця - тетерук

Запитання 7

7. Виберіть зональні природні комплекси України:

варіанти відповідей

1. Східноевропейська рівнина

2. мішані ліси

3. Українські Карпати

4. Кримські гори

5.лісостепи

6. степи

Запитання 8

8. Укажіть характеристики, спільні для двох природних зон України — лісостепової та степової: 


варіанти відповідей

1. у ґрунтовому покриві переважають різні типи чорноземів

2. для річок характерна весняна повінь

3. у межах кожної зони виокремлюють кілька підзон

4. територія виходить до морського узбережжя країни

5. збереглася незначна частка природних ландшафтів

6. поширені ділянки буково-грабових і дубових лісів

7. абсолютні висоти поверхні не перевищують 200 м

Запитання 9

9. Прочитайте уривок з літературного твору: «...цвіте, гойдається, наче хвилі, ковила, ...високо вверх підняв свої малинові китиці будяк, швидко набирає ріст коров'як, ...медвяно пахне всіяний тисячами дрібненьких білих квіточок великий кулястий кущ... І , здається, вітер наспівує: “Ой не цвіти буйним цвітом, зелений катране...“». Описана в уривку рослинність є типовою для: 

варіанти відповідей

1. полонин Чорногори;              

2. дельти Дунаю

3. степу Придніпров’я

4. дібров Поділля

Запитання 10

10. Укажіть три проблеми, пов"язані з екологічним забрудненням

варіанти відповідей

1. низька народжуваність

2. кислотні дощі

3. підвищення рівня ґрунтових вод

4. виникнення "зон відчуження"

5. хімічні промислові стоки

6. пересихання річок

Запитання 11

11.Виберіть азональні природні комплекси:

варіанти відповідей

1. мішані ліси

2. Східноевропейська рівнина

3. Українські Карпати

4. степи

5. Кримські гори

6. лісостепи

Запитання 12

12. Географічні назви часто пов’язані з особливостями ландшафтів. Укажіть природний комплекс, у якому розташовано населені пункти: Соснівка, Діброва, Борове, Берестяне, Вільшанка, Купина? 

варіанти відповідей

1.Українські Карпати

2. степ

3. мішані ліси

4. лісостеп

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест