Підсумкова робота № 4 по темі: "Джерела електричного струму" Ч-ІІІ ( включає матеріал по темах: напруга, опір провідників, залежність сили струму від напруги й опору, закон Ома, реостати, послідовне та паралельне з’єднання провідників)

Тест складений за матеріалами підручника: Бондар В.І., Гнатюк Л.М. Фізика та побутова хімія: Підруч. для 9 кл. допоміжної школи. – К.: «Богдана», 2003. – 200 с.

Додано: 28 грудня 2022
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 32 рази
15 запитань
Запитання 1

Прилад для вимірювання електричної напруги називається …

варіанти відповідей

Амперметр

Вольтметр

Омметр

Запитання 2

Одиницею вимірювання електричної напруги є …

варіанти відповідей

Вольт

Ампер

Джоуль

Запитання 3

Фізична величина, яка показує яка робота джерела струму затрачається на переміщення заряду називається …

варіанти відповідей

Сила струму

Опір провідника

Електрична напруга

Запитання 4

Чим більший опір кола …

варіанти відповідей

Тим менша в ньому сила струму

Тим більша в ньому сила струму

Запитання 5

Опір кола можна зменшити якщо …

варіанти відповідей

Збільшити довжину провідника

Зменшити довжину провідника

Запитання 6

Від чого залежить опір провідника? 

варіанти відповідей

Від напруги

Від сили струму

Від довжини провідника

Від площі поперечного перерізу провідника

Від матеріалу з якого виготовлений провідник

Запитання 7

При послідовному з’єднанні провідників сила струму в колі …

варіанти відповідей

Збільшується

Зменшується

Не змінюється

Запитання 8

При послідовному з’єднанні опір кола …

варіанти відповідей

Збільшується

Зменшується

Не змінюється

Запитання 9

При послідовному з’єднанні провідників загальна напруга кола у порівнянні з напругою на окремих ділянках кола … 

варіанти відповідей

Збільшується

Зменшується

Не змінюється

Запитання 10

Паралельне з’єднання застосовують у …

варіанти відповідей

Новорічних гірляндах

Електромережі

Електродвигунах верстатів

Запитання 11

Фізична величини, що є однаковою для всіх провідників, з’єднаних паралельно …

варіанти відповідей

Сила струму

Опір провідника

Електрична напруга

Запитання 12

Зі збільшенням напруги, прикладеної до кінців провідника, сила струму …

варіанти відповідей

Збільшується

Зменшується

Не змінюється

Запитання 13

Прилад за допомогою якого збільшують або зменшують силу струму в колі називається … А) вольтметр; Б) реостат; В) амперметр.

варіанти відповідей

Вольтметр

Реостат

Амперметр

Запитання 14

Реостат призначений для регулювання в електричному колі …

варіанти відповідей

Напруги

Сили струму

Опору

Запитання 15

Реостат, який дає змогу змінювати опір ніби ступенями, вимикаючи відразу по дві спіралі називається …  

варіанти відповідей

Реостатом з ковзним контактом

Ступінчастим реостатом

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест