Підсумковий контрольний тест (2 семестр). ЮР.

Підручник О.О. Гісем, О.О. Мартинюк

Розділи 5-7

Додано: 7 червня 2021
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 196 разів
24 запитання
Запитання 1

Самостійна, ініціативна, систематична господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) на власний ризик з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку – це

варіанти відповідей

підприємництво;

рентабельність;

собівартість

Запитання 2

Що представляє собою бізнес-план?

варіанти відповідей

технологічна карта на виготовлення відповідного виробу;

це основний документ для планування розвитку майбутнього бізнес-­проекту;

комплекс технічної документації

Запитання 3

Наука про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг:

варіанти відповідей

філософія

соціологія

економіка

екологія

Запитання 4

Який тип власності є панівним в ринковій економіці?

варіанти відповідей

приватна

акціонерна

державна

індивідуальна 

Запитання 5

Процес всесвітньої економічної, політичної і культурної інтеграції та уніфікації:

варіанти відповідей

урбанізація  

ідентифікація

глобалізація

монополізація

Запитання 6

 Дозвільний документ, що видається Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом виконавчої влади, згідно з яким його власник має право на здійснення певного виду підприємницької діяльності:

варіанти відповідей

розпорядження

ліцензія

дозвіл

посвідчення

Запитання 7

Позитивні наслідки глобалізації: (декілька)

варіанти відповідей

поширення передових технологій

підвищення продуктивності праці, 

нерівноцінний розподіл доходів

зростання розриву між економічно розвинутими країнами і країнами що розвиваються

висока мобільність фінансових ресурсів

Запитання 8

Негативні наслідки глобалізації (декілька):

варіанти відповідей

поширення передових технологій

висока економічна ефективність виробництва

висока мобільність фінансових ресурсів

зростання розриву між економічно розвинутими країнами і країнами що розвиваються

перенесення виробництв до країн з дешевими природними і трудовими ресурсами

Запитання 9

Система політичних, економічних, соціальних, культурних, військових, правових та інших зв`язків між державами і народами, а також соціальними спільнотами, організаціями, особами:

варіанти відповідей

Міжнародні акти

Міжнародні апеляції

Міжнародні інтеграції

Міжнародні відносини

Запитання 10

ЮНЕСКО -це:

варіанти відповідей

Міжнародна організація,яка при співпраці своїх членів-держав у галузі освіти, науки, культури сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвитку національної культури, охороні пам'яток культури.

Міжнародна організація, яка ставить собі за мету збереження миру й розвиток демократії на європейському континенті.

Міжнародна організація, яка почала діяти 1 січня 1995 року задля лібералізації міжнародної торгівлі та регулювання торгово-політичних відносин країн-членів.

Міжнародна організація, створена для колективної оборони країн Західної Європи та Північної Америки

Запитання 11

Способи та засоби передачі інформації, а також середовище, яке вони утворили називають:

варіанти відповідей

медіатекст

інформація

реклама

медіа

Запитання 12

Україна є однією з засновниць:

варіанти відповідей

Европейського союзу

Лігі Націй

ООН

ЮНЕСКО

Запитання 13

У сфері мас-медіа маніпулювання — це

варіанти відповідей

Поширення неправдивої інформації через мас-медіа

Розміщення прихованої реклами серед аналітичних матеріалів

Здійснення непомітного впливу на думки та поведінку людей з певною метою

Поширення інформації, що розпалює ненависть до певної категорії населення

Запитання 14

Які функції виконують ЗМІ, отримуючи і розповсюджуючи відомості про найбільш важливі для громадян і органів влади події?

варіанти відповідей

Інформативну

Освітню

Оперативну

Критики і контролю.

Запитання 15

Як називають гарантовану державою можливість людини безперешкодно висловлювати думки в мас-медіа?

варіанти відповідей

Гласність

Свобода совісті

Свобода слова

Свобода зібрань

Запитання 16

Суб'єктами ринку праці виступають:

варіанти відповідей

Роботодавці

Робота

Зарплата

Наймані робітники

Товари та послуги

Запитання 17

Який закон сформульовано: "Підвищення рівня цін призводить до зменшення обсягів попиту, а зниження цін, навпаки, збільшує попит".

варіанти відповідей

Закон ринкової рівноваги

Закон пропозиції

Закон попиту

Закон конкуренції

Запитання 18

Юрисдикційний орган, що розглядає заяви (скарги) фізичних осіб і груп людей стосовно порушення державами Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, називається:

варіанти відповідей

Гаазький трибунал

Міжнародний арбітраж

Парламентська асамблея Ради Європи

Європейський суд з прав людини

Запитання 19

Зазначте три групи глобальних проблем сучасності:

варіанти відповідей

Пов′язані з міжнародними відносинами

Пов′язані із взаєминами людини та державотворчих процесів; 

Пов′язані із взаєминами людини та суспільства

Пов′язані із взаєминами людини й природи.

Запитання 20

Вкажіть наслідки впливу корупції в політичній сфері

варіанти відповідей

дискредитація права в суспільстві

відсутність демократичних принципів

зниження ефективності економіки

зниження престижу країни

неефективний розподіл і витрати державних ресурсів

Запитання 21

Вкажіть, які державні органи України покликані боротися з проявами корупції

варіанти відповідей

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державне бюро розслідувань та Національна поліція

 Державна служба зайнятості

Служба безпеки України

Національне антикорупційне бюро

Запитання 22

Які з перелічених чинників визначають кваліфікацію працівника?

варіанти відповідей

Трудовий стаж на посаді.

Вік та стать.

Колір диплому.

Рівень практичних навичок.

Запитання 23

Причиною дефіциту товару на ринку є те, що:

варіанти відповідей

товар має попит;

товар не відповідає державному стандарту якості;

ціна на товар перевищує рівноважну ціну;

ціна на товар нижче рівноважної ціни.

Запитання 24

Які з переліченого може бути причиною появи корупційних схем?

варіанти відповідей

адекватна робота правоохоронних органів

 двозначні закони

 наявність в країні ринкової економіки

 можливість легалізації незаконно здобутих благ

 високий рівень інфляції

 кумівство та політичне заступництво

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест