Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Підсумковий тест №1(алгебра + геометрія)

Додано: 15 квітня 2019
Предмет: Математика, 11 клас
Тест виконано: 81 раз
12 запитань
Запитання 1

Розв′яжіть нерівність

варіанти відповідей

(-1; 4)

(-1; 4)∪(4;+∞)

(-∞;-1)∪(-1;+∞)

(-∞;4)∪(4;+∞)

(-1;+∞)

Запитання 2

Обчисліть log0,04√5

варіанти відповідей

0,25

- 0,5

- 2

0,5

- 0,25

Запитання 3

Cкільки коренів має рівняння sinxcosx = π - 2,5?

варіанти відповідей

один корінь

встановити неможливо

два корені

жодного кореня

безліч коренів

Запитання 4

На малюнку зображено графік функції y = f(x).

Скільки нулів має функція g(x) = f(x) + 2

варіанти відповідей

жодного

два

три

один

чотири

Запитання 5

f(x) - парна і диференційована у кожній точці області визначення функція . Відомо, що f ′ (2) = - 3. Чому дорівнює f ′ (-2)?

варіанти відповідей

- 3

3

0

- 2

визначити неможливо

Запитання 6

Знайдіть значення виразу cos243⁰ + cos247⁰ + tg52⁰⋅tg142⁰

варіанти відповідей

0

1

2

- 1

- 2

Запитання 7

Cкоротіть дріб

варіанти відповідей

а⅛ - 6

а⅛ + 6

а¼ - 6

а¼ + 6

1

Запитання 8

Ціну на деякий товар послідовно знизили на 10%, на 20% і на 25%. На скільки відсотків знизилася ціна порівняно з початковою?

варіанти відповідей

на 45%

на 54%

на 55%

на 46%

на 47%

Запитання 9

Периметр рівностороннього трикутника АВС дорівнює 30. Чому дорівнює скалярний добуток векторів АВ і 2АС?

варіанти відповідей

200

100

100√3

50

0

Запитання 10

Точка А - середина сторони прямокутника, АС = 2ВМ . Знайдіть площу прямокутника, якщо площа заштрихованої фігури доріванює 60.

варіанти відповідей

160

100

96

105

95

Запитання 11

Знайдіть площу поверхні фігури , утвореної обертанням трикутника зі сторонами 10, 10 і 16 навколо більшої сторони.

варіанти відповідей

80π

256π

160π

120π

156π

Запитання 12

Точку М(-1; 2; - 8) симетрично відобразили відносно осі Ох, а потім відносно площини xz. Знайдіть координати отриманої точки внаслідок цих двох перетворень.

варіанти відповідей

(-1; 2; - 8)

(-1; - 2; 8)

(-1; - 2; - 8)

(1; 2; 8)

(-1; 2; 8)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест