Підсумковий тест №2 (алгебра+ геометрія)

Додано: 16 квітня 2019
Предмет: Математика, 11 клас
Тест виконано: 115 разів
12 запитань
Запитання 1

Яка з нерівностей не має розв′язків?

варіанти відповідей

arcsinx ≥ 0

arcsinx < 0

2sinx ≥ π

2sinx < π

sinx ≥ cos2π

Запитання 2

Яка область визначення функції?

варіанти відповідей

(0; ∞)

(0; 4)∪(4; ∞)

(-∞; 4)∪(4; ∞)

(0; 2)∪(2; 4)∪(4; ∞)

(0; 4)

Запитання 3

Матеріальна точка рухається за законом s(t) = 2t2 - 12t + 20 ( час t вимірюється у секундах, переміщення s - у метрах). У який момент часу після початку руху точка зупиниться?

варіанти відповідей

2 c

6 c

4 c

3 c

5 c

Запитання 4

Знайдіть log2x та округліть до десятих (х - корінь даного рівняння).

варіанти відповідей

10

11

10,1

10,2

10,13

Запитання 5

Сума трьох чисел, які утворюють арифметичну прогресію, дорівнює 96. Чому дорівнює другий член цієї прогресії?

варіанти відповідей

48

30

36

34

32

Запитання 6

На мал. зображено графік функції y = f(x). Знайдіть суму цілих розв′язків нерівності

f(x) < - 0,5.

варіанти відповідей

3

1

2

4

0

Запитання 7

Графіки функцій f(x), g(x), h(x) перетинаються у точці

М( 2; 3). На мал. зображено три дотичні m, n, p, проведені відповідно до графіків функціїй f(x), g(x), h(x) у точці М. Яка з нерівностей правильна?

варіанти відповідей

f ′ (2) < g ′ (2) < h ′ (2)

f ′ (2) < h ′ (2) < g ′ (2)

g ′ (2) < f ′ (2) < h ′ (2)

g ′ (2) < h ′ (2) < f ′ (2)

h ′ (2) < g ′ (2) < f ′ (2)

Запитання 8

Маємо 8 різних конвертів і 4 різних марки. Скількома способами можна вибрати конверт і марку?

варіанти відповідей

12

16

32

64

24

Запитання 9

На координатній площині ху зображено коло, центр якого збігається з початком координат (див. мал.). Пряма, паралельна осі х, перетинає коло в точках А(-3; у) і М(х; 4). Знайдіть довжину діаметра цього кола.

варіанти відповідей

7

5

6

10

12

Запитання 10

У трапецію вписано коло. Сума двох її кутів дорівнює 110⁰. Знайдіть кути трапеції.

варіанти відповідей

55⁰; 55⁰; 125⁰; 125⁰

45⁰; 65⁰; 135⁰; 15⁰

50⁰; 60⁰; 130⁰; 120⁰

55⁰; 55⁰; 110⁰; 110⁰

знайти неможливо

Запитання 11

На мал. зображено розгортку прямокутного паралелепіпеда. Використовуючи зазначені на малюннку довжини відрізків, обчисліть об'єм цього паралелепіпеда. 

варіанти відповідей

96 см3

132 см3

178 см3

136 см3

89 см3

Запитання 12

Дві різні прямі а і с паралельні площині α. Яке взаємне розміщення прямих а і с?

варіанти відповідей

а і с паралельні

а і с перетинаються

а і с мимобіжні

а і с паралельні або мимобіжні

а і с паралельні або мимобіжні або перетинаються

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест