Підготовка до ЗНО. Планіметрія

Додано: 15 квітня 2019
Предмет: Математика, 11 клас
Тест виконано: 246 разів
12 запитань
Запитання 1

Скільки прямих можна провести через одну точку?

варіанти відповідей

Одну

Дві

Три

Безліч

Запитання 2

Один з гострих кутів прямокутного трикутника 650. Знайдіть другий гострий кут трикутника.

варіанти відповідей

1150

750

350

250

Запитання 3

Кут при основі рівнобедреного трикутника 580. Знайдіть зовнішній кут при вершині трикутника.

варіанти відповідей

580

1160

420

640

Запитання 4

Гіпотенуза прямокутного трикутника 25 см, один з катетів 20 см. Знайдіть площу трикутника.

варіанти відповідей

300 см2

150 см2

200 см2

60 см2

Запитання 5

Гострий кут ромба 600, менша діагональ 5 см. Знайдіть периметр ромба.

варіанти відповідей

25 см

40 см

20 см

50 см

Запитання 6

Площі двох кругів відносяться як 16 : 9. Як відносяться їх радіуси?

варіанти відповідей

4 : 9

16 : 3

4 : 3

3 : 4

Запитання 7

Знайдіть при якому с вектори ̅р (3; с) і ̅n (-4; 3) колінеарні?

варіанти відповідей

-4

-9/4

-4/9

-36

Запитання 8

Знайдіть координати центра кола (х + 4)2 + (у - 6)2 = 13.

варіанти відповідей

(0; 6)

(-4; -6)

(4; -6)

(-4; 6)

Запитання 9

Яка з фігур не має центра симетрії?

варіанти відповідей

Коло

Квадрат

Промінь

Прямокутник

Запитання 10

Знайдіть площу круга, описаного навколо прямокутного трикутника, гіпотенуза якого дорівнює 10 см.

варіанти відповідей

5π см2

10π см2

25π см2

100π см2

Запитання 11

Який кут утворює пряма у = -х + 3 з додатним напрямом осі абсцис?

варіанти відповідей

300

450

1500

1350

Запитання 12

Яке з тверджень істинне?

варіанти відповідей

Зовнішній кут трикутника суміжний до внутрішнього.

Вписаний кут дорівнює центральному куту, на який спирається.

Навколо квадрата можна описати коло.

Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 900.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест