Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Підсумковий тест з математики

Додано: 11 квітня 2019
Предмет: Математика, 11 клас
Тест виконано: 614 разів
11 запитань
Запитання 1

Функція f(х) має в точці х0 похідну f'(х0 ) = - 4. Визначте значення похідної функції g(х) =  2•f(х) + 7х - 3  в точці х0 .

варіанти відповідей

-1

-4

-8

15

12

Запитання 2

Дерев’яний брусок має форму прямокутного паралелепіпеда з вимірами 10см, 20см, 80см. Скільки лаку потрібно для того, щоб один раз покрити ним усю поверхню цього бруска, якщо на 1 м2 витрачається 100 г лаку?

 

варіанти відповідей

0,52 г

26 г

52 г

160 г

520 г

Запитання 3

Осьовим перерізом циліндра є прямокутник, діагональ якого дорівнює 10 см. Знайдіть радіус основи циліндра, якщо його висота дорівнює 8 см.

варіанти відповідей

1 см

 2 см

3 см

 6 см

 12 см

Запитання 4

Знайдіть координати точки М, відносно якої симетричні точки К(-3;8;7) і Р(-9;6;1)

.

варіанти відповідей

(-6;7;4)

(-12;14;8)

(0;0;0)

(3;1;3)

Інша відповідь

Запитання 5

Першокласник Василько весь шлях від дому до школи долає в два етапи: спочатку 200 м біжить зі швидкістю 4 м/с, а потім 300 м іде зі швидкістю 1,5 м/с. Знайдіть середню швидкість Василька від дому до школи.

варіанти відповідей

2,75 м/с

2 м/с

1,75 м/с

3 м/с

5,5 м/с

Запитання 6

Радіус основи конуса зменшився у 3 рази. У скільки разів зменшився об"єм конуса?

варіанти відповідей

У 3 рази

У 6 рази

У 9 рази

У 18 рази

У 27 рази

Запитання 7

Серед наведених функцій вкажіть функцію, множина значень якої Е(у)= (-∞;∞)

варіанти відповідей

у=5x

у=sin x

у=1/x

у=x2

у=log5x

Запитання 8

Скільки коренів маї рівняння |2x-4 |= 7

варіанти відповідей

Жодного

Один

Два

Три

Безліч

Запитання 9

У цирку 20% усіх клоунів - руді. На скільки відсотків нерудих клоунів більше, ніж рудих?

варіанти відповідей

На 20%

На 40%

На 60%

На 300%

На 400%

Запитання 10

Кути опуклого п"ятикутника утворюють арифметичну прогресію з цілою різницею. Тоді найменший кут цього п"ятикутника МОЖЕ дорівнювати...

варіанти відповідей

69°

85°

45°

91°

38°

Запитання 11

Із 8 співробітників відділу троє мають поїхати на конференцію. скількома способами можна скласти таку групу делегатів?

варіанти відповідей

6

336

56

3

24

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест