Похідна

Додано: 25 березня 2019
Предмет: Математика, 11 клас
Тест виконано: 357 разів
6 запитань
Запитання 1

Скільки критичних точок на проміжку [х1;х9] має функція, графік якої зображено на рисунку?

варіанти відповідей

9

8

3

7

Запитання 2

Функція у=f(х) визначена на множині дійсних чисел і має похідну в кожній точці області визначення. Скільки точок екстремуму має функція?

варіанти відповідей

3

8

6

4

Запитання 3

Знайдіть похідну функції

варіанти відповідей
Запитання 4

Знайдіть значення похідної функції

варіанти відповідей

0

1

-1

П

Запитання 5

Знайти інтервали зростання і спадання функції

варіанти відповідей

не має правильної відповіді

Запитання 6

Знайти точки мінімуму та максимуму функції

варіанти відповідей

не має правильної відповіді

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест