Підсумковий тест

Додано: 24 травня 2022
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 25 разів
12 запитань
Запитання 1

Вектор - це

варіанти відповідей

напрямлена лінія

напрямлений відрізок

лінія без напряму

Запитання 2

Вектори бувають

варіанти відповідей

ліві і праві

колінеарні і неколінеарні

декартові і недекартові

Запитання 3

"Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів" - це

варіанти відповідей

Теорема Піфагора

Теорема Вієта

Теорема Фалеса

Запитання 4

Сума всіх сторін трикутника - це

варіанти відповідей

Площа трикутника

Бісектриса трикутника

Периметр трикутника

Запитання 5

Перетворення фігури F, яке зберігає відстань між точками називають

варіанти відповідей

образом фігури F

рухом або переміщенням фігури F

рухом відрізка F

Запитання 6

Точки A і A1 наз симетричними відносно точки O , якщо

варіанти відповідей

вона є серединою відрізка A і A1

вона є кінцем відрізка A і A1

вона є серединою відрізка К і К 1

Запитання 7

Центральна симетрія це

варіанти відповідей

симетрія відносно прямої

симетрія відносно вектора

симетрія відносно точки

Запитання 8

Осьова симетрія це

варіанти відповідей

симетрія відносно точки

симетрія відносно прямої

симетрія відносно вектора

Запитання 9

Теорема: "Поворот навколо точки - ..."

варіанти відповідей

переміщення

коло і круг

розгорнутий кут

Запитання 10

Гомотетія - це

варіанти відповідей

перетворення подібності з центром у точці А

перетворення коефіцієнта подібності з центром у точці F

перетворення подібності з коефіцієнтом і з центром у точці О

Запитання 11

Сторона трикутника 50 дм а відповідна їй сторона гомотетичного трикутника дорівнює 5 см. Знайти коефіцієнт гомотетії.

варіанти відповідей

K = 1/20

K = 1/55

K = 1/100

Запитання 12

Знайти площу рівнобедреного трикутника з основою 8 см і бічною стороною 5 см.

варіанти відповідей

93 см2

100 см2

12 см2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест