Підсумковий тест 9 клас (ІІ семестр)

Додано: 18 травня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 3 рази
26 запитань
Запитання 1

Установіть хронологічну послідовність подій:

1) "Київська козаччина";

2) ухвалення Валуєвського циркуляра;

3) початок Кримської війни;

4) створення "Братства тарасовців";

5) оприлюднення маніфесту царя Олександра І про скасування кріпацтва;

6) ухвалення Ємського указу

варіанти відповідей

1, 3, 6, 2, 4, 5

3, 6, 2, 5, 4, 1

3, 1, 5, 2, 6, 4

5, 4, 3, 2, 1, 6

Запитання 2

 Оберіть твердження, що розкривають основні положення селянської реформи від 19 лютого 1861 р. (4 позиції):

варіанти відповідей

скасування кріпосного права 

безоплатне наділення селян землею;

селянам було надано можливість викупати, орендувати, продавати землю;

селян визволили від сплати подушного податку;

селяни здобули право вільно здійснювати торгівлю, відкривати промислові, торгові й ремісничі заклади;

селянам була надана можливість виступати в суді від свого імені;

покарання селян здійснювалося лише за вироком суду чи за законним розпорядженням урядової та громадської влади.

Запитання 3

Виконання селянами Наддніпрянської України повинностей на користь поміщика, після отримання ними особистих і майнових свобод, пояснюють:

варіанти відповідей

існуванням селянської общини з її круговою порукою;

селяни ще не звикли бути вільними і продовжували підкорятися поміщикам;

тимчасовозобов’язальним станом;

невтручанням держави у процес викупу земель у поміщиків.

Запитання 4

Яку назву отримали органи самоуправління, що створилися на Лівобережній та Південній Україні після 1864 р.?

варіанти відповідей

Управи;

воєводства;

земства;

волості

Запитання 5

У 1864 році в Російській імперії було розпочато низку реформ. Оберіть, які саме (3 позиції):

варіанти відповідей

земську;

освітню;

військову;

судову;

фінансову;

міського самоврядування.

Запитання 6

Встановіть відповідність у спеціалізації промислових районів України:

1) кам'яновугільна і залізорудна промисловість; 

2) машинобудівна промисловість; 

3) суднобудівна промисловість; 

4) цукрова промисловість; 

А) міста Південної України, Київ, Харків;

Б) місто Миколаїв;

В) південно-західний район України;

Г) Донецько-Криворізький басейн.

варіанти відповідей

1-Г; 2-А; 3-Б; 4-В

1-Г; 2-А; 3-В; 4-Б

1-Г; 2-Б; 3-А; 4-В

Запитання 7

Чому російський уряд перешкоджав діяльності кооперативного руху в Наддніпрянській Україні?

варіанти відповідей

 уряд хотів контролювати рух коштів;

уряд вважав, що навколо кооперативів гуртуються українські національні сили;

уряд не хотів, щоб населення накопичувало капітал - це шлях до самостійності

Запитання 8

Оберіть правильне твердження про розвиток економіки підавстрійської України наприкінці 19 - на початку 20 ст.:

варіанти відповідей

зацікавленість імперського уряду у розвитку промисловості західноукраїнських земель створила умови для початку промислового перевороту;

іноземні підприємці повністю прибрали до рук нафтодобувну, нафтопереробну, деревообробну та хімічну галузі;

будівництво залізниць сприяло очікуваному пожвавленню товарних відносин у краї;

відсутність конкуренції з боку інших провінцій Австро-Угорської імперії зумовила рівномірний розвиток промисловості краю

Запитання 9

Піднесенню національної свідомості українців в Австро-Угорській імперії сприяла діяльність:

варіанти відповідей

католицької церкви;

автокефальної православної церкви;

греко-католицької церкви;

православної церкви

Запитання 10

Про причини якого соціально-економічного явища в західноукраїнських землях ідеться у фрагменті зі статті І.Франка?

"Галичина була "перелюднена", мала надто розвинений поділ селянської землі і дуже малі заробітки. Галичина - край браку засобів для існування - їжі, освіти, а також прав і свобод людини.Матеріальна скрута, немилосердний грабіж і зловживання владою поміщиками, тобто відсутність правової опіки, неспроможність себе захистити...Залишаючи свої оселі, речі, родичів, хай яку господарку, всі як один відповідають: "Нема чого тут триматися, не дочекаємось нічого доброго".

варіанти відповідей

про розвиток кооперативного руху;

про трудову міграцію;

про скасування кріпосництва;

про депортацію селян

Запитання 11

Що стало наслідком економічної кризи початку ХХ століття для промисловості Наддніпрянщини?

варіанти відповідей

 зменшення обсягів іноземних інвестицій

посилення концентрації виробництва

зміна спеціалізації економічних районів

збільшення питомої ваги готової продукції

Запитання 12

Лідерами УРП, створеної у 1905 р. були:

варіанти відповідей

С. Єфремов

І. Франко

 М. Міхновський

Б. Грінченко

Запитання 13

Виберіть політичні партії, що діяли на західноукраїнських землях на початку 20 ст. (3 відповіді):

варіанти відповідей

Українська національно-демократична партія (УНДП)

Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП)

Русько-українська радикальна партія (РУРП) 

Українська соціал-демократична партія (УСДП)

Революційна українська партія (РУП)

Запитання 14

За фотографією особи вкажіть хто був автором брошури "Самостійна Україна"

варіанти відповідей
Запитання 15

Перша українська політична партія в підросійській Україні - це...

варіанти відповідей

ЗУБО

РУП

УРДСП

УНДО

Запитання 16

Оберіть відповідь, в якій правильно згруповані наведені програмні засади, що притаманні:

А) москвофілам;

Б) народовцям.

1) єдність усіх українських земель, об'єднання їх в одній державі;

2) провідна роль Росії серед слов'янських народів;

3) заперечення існування українського народу та української мови;

4) створення єдиної української мови;

5) приєднання західноукраїнських земель до Росії;

6) створення української літератури на народній основі.

варіанти відповідей

А - 2; 4; 5

Б - 1; 3; 6

А - 1; 4; 6

Б - 2; 3; 5

А - 2; 3; 5

Б - 1; 4; 6

Запитання 17

Початком російської революції 1905 року стали події ...

варіанти відповідей

Чорного четверга

Кривавої неділі

Помаранчевого вівторка

Зеленої суботи

Запитання 18

В якому році Україну, як і інші регіони Російської імперії, охопив політичний страйк під гаслом: "Геть самодержавство!"

варіанти відповідей

у 1903 р.

у 1904 р.

у 1905 р.

у 1906 р.

Запитання 19

Під час проведення Столипінської аграрної реформи:

варіанти відповідей

вводилося зрівняльне землекористування - «за подушними нормами»

 розвивалося общинне (громадське) землеволодіння

заохочувалося створення хуторів і відрубів

примусово відчужувалися поміщицькі землі

Запитання 20

У роки революції 1905—1907 рр. в Російській імперії відбулася:

варіанти відповідей

активізація діяльності об’єднань української інтелігенції – громад 

 реорганізація Української православної церкви

легалізація діяльності українських політичних партій

 об’єднання «Просвіт» у Товариство українських поступовців

Запитання 21

Про якого митця йдеться в цитованому документі?

«На початку XX ст. на оперних сценах світу царювали четверо чоловіків — Баттістіні, Карузо, Тітто Руффо, Шаляпін. І лише одна жінка спромоглася сягнути їхніх висот і стати врівень з ними. Найвимогливіші критики світу називали її “Незабутньою Аїдою”, “Найчарівнішою Чіо-Чіо-Сан”, “Вражаючою Валькірією”...»

варіанти відповідей

М. Каллас

С. Крушельницьку

М. Заньковецьку

М. Садовську-Барілотті

Запитання 22

Відстоювання самодержавства, невизнання українців і білорусів як окремих народів, неподільність Російської імперії, антисемітизм - це складові програми:

варіанти відповідей

 "чорносотенців"

 "народовців"

"есерів"

"москвофілів"

Запитання 23

. У якому варіанті всі слова стосуються руху за створення українського університету у Львові на початку 20 ст.?

варіанти відповідей

«Просвіти», товариство «Сокіл», Анжей Потоцький;

3000 народних українських шкіл, Мирослав Січинський;

Наукове товариство ім. Т. Шевченка, народні віча, РУРП;

Адам Коцко, арешти та засудження, Андрей Шептицький.

Запитання 24

 У якому варіанті названо лідерів політичних партій підавстрійської України початку 20 ст.?

варіанти відповідей

Дмитро Антонович, Юрій Коллард, Дмитро Познанський;

Кость Левицький, Михайло Павлик, Микола Ганкевич;

Микола Порш, Володимир Винниченко, Симон Петлюра;

Євген Чикаленко, Борис Грінченко, Сергій Єфремов.

Запитання 25

 Установіть відповідність між іменами історичних діячів початку 20 ст. та стислими характеристиками.

1 Іван Франко 2 Кость Левицький 3 Іван Боберський 4 Кирило Трильовський


варіанти відповідей

А співзасновник Національно-демократичної партії, пізніше її голова, очолював рух українських парламентарів за український університет і реформу виборчої системи в Галичині

Б автор публіцистичного твору «Україна ірредента» (1895), у якому обстоював ідею історичної правомірності домагань українців на окрему самостійну державу

В організатор сокільсько-січового руху, автор підручників з фізичного виховання молоді, у 1908–1914 рр. голова «Сокола»

Г засновник культурно-спортивної організації «Січ» (1900) у Галичині, один з лідерів РУРП

Д автор близько 5000 художніх і наукових праць, перший голова (до 1898 р.) та один з основних ідеологів Русько-української радикальної партії

1-Д, 2-А, 3-В, 4-Г,

1-Б,2-А,3-Д,4-Г

1-А,2-Б,3-В,4-Г

Запитання 26

. У яких твердженнях ідеться про Андрея Шептицького? (3 ВІДПОВІДІ)

варіанти відповідей

митрополит греко-католицької церкви (1900–1944);

творець і перший митрополит Української автокефальної православної церкви;

член української парламентської громади II Державної думи Росії (1907);

підтримав страйк українських студентів Львівського університету (1901–1902);

засновник Українського національного музею у Львові (1905);

голова Наукового товариства ім. Тараса Шевченка.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест