Підсумковий тест 06.05

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 617 разів
32 запитання
Запитання 1

До складових геополітичного положення країни належать:

варіанти відповідей

вихід до моря

перетин транспортних магистралей

сусідні країни

міжнародні та региональні організації

гарячі точки

Запитання 2

До державної території не належить :

варіанти відповідей

внутрішні води

повітряний простір

територіальні води

економічна зона

Запитання 3

Вкажіть країни, з якими межує Україна.   

варіанти відповідей

 Хорватія

Румунія

Польща

Білорусь

 Чехія

Росія

Запитання 4

Для країн із другим типом відтворення характерні:

варіанти відповідей

низькі показники народжуваності, смертності та природного прирісту

висока народжуваність, що знижується, і, як наслідок, високий природний приріст

низькиі показники народжуваності, високі - смертності і, як наслідок, від'ємний природний приріст

високі народжуваність та смертність і , як наслідок, високий природний приріст

Запитання 5

Запаси залізних руд – 27,4 млрд. т. Визначте, на скільки років вистачить руд, якщо видобуток здійснюватиметься 63,0 млн. т

варіанти відповідей

44 років

460 років

43 роки

435 років

Запитання 6

Обчисліть, користуючись даними, показник природного приросту населення країни за рік:

населення - 300 тис. осіб

народжуваність- 9 тис. осіб

смертність - 15 тис. осіб

еміграція - 10 тис. осіб

імміграція - 15 тис. осібваріанти відповідей

6

-5

5

-6

Запитання 7

Що таке офшор?

варіанти відповідей

Територіальна частина національного господарства, що має певну спеціалізацію в межах країни

Фірма чи компанія, що зареєстрована в країні, в якій не має доходів, тому позбавлена повністю або частково оподаткування.

Обмежений район країни з особливо сприятливими умовами для вільного підприємництва і зовнішньоекономічної діяльності

Запитання 8

Назвіть міста-мільйонери України

варіанти відповідей

Київ, Харків, Донецьк

Київ, Одеса, Дніпро

Київ, Харків, Одеса

Запитання 9

Група населених пунктів,між якими існують тісний зв'язок (трудові,виробничі,транспортні)та частими маятниковими міграціями населення, називають

варіанти відповідей

Агломерація

Мегаполіс

Урбанізація

Субурбанізація

Запитання 10

У країні спостерігається перший тип відтворення населення. Які особливості демографічних процесів характерні для даної країни?

варіанти відповідей

високий рівень народжуваності, відносно низька смертність

високі темпи "старіння населення", демографічна криза

зростає частка працездатного населення

природний приріст зростає, демографічний вибух

Запитання 11

Який сектор економіки України є провідним (за ватрістю)?

варіанти відповідей

первинний

вторинний

третинний

четвертинний

Запитання 12

Яка промисловість залишається провідним видом економічної діяльності в промисловості України?

варіанти відповідей

добувна

легка

чорна металургія

сільське господарство

Запитання 13

Яка особливість розвитку олійно-жирової промисловості в Україні?

варіанти відповідей

зорієнтована на експорт продукції в десятки країн


виробництво сконцентровано в кількох великих містах

продукція лише на третину задовольняє внутрішній попит


залежить від імпорту сільськогосподарської сировини

Запитання 14

Для машинобудування характерні форми організації виробництва:


варіанти відповідей

кооперація і концентрація

спеціалізація і кооперування

комбінування і циклічність

кооперування і спеціалізація

Запитання 15

На карті України зеленим коліром виділені ...

варіанти відповідей

найбільші залізорудні басейни

найбільші залізорудні родовища

найбільші нафтогазові родовища

найбільші нафтогазові басейни

найбільші кам'яновугільні басейни

найбільші кам'яновугільні родовища

Запитання 16

Які фактори є основними в розміщенні шкіряно-взуттєвої промисловості? *

варіанти відповідей

транспортні шляхи

жіночі трудові ресурсаи

наявність споживача

джерела сировини

Запитання 17

Назвіть складові державної території:

варіанти відповідей

державний кордон

повітряний простір над державною територією

нейтральні води

надра

Запитання 18

З якою країною Україна має кордон як морський, так і сухопутний?

варіанти відповідей

 Болгарія

Румунія

 Молдова

Польща

Запитання 19

Яка тенденція характеризує сучасні внутрішні міграційні процеси в Україні?

варіанти відповідей

 відтік з великих міст до середніх та малих переважає над переселенням з сільської місцевості до міст

найбільше мігрантів вибуває з малих міст і прибуває до великих

посилився відтік з сільської місцевості до великих міст

збільшився відтік з великих міст до сільської місцевості

Запитання 20

Поширення міського способу життя в сільську місцевість - це

варіанти відповідей

субурбанізація

рурбанізація

джантрифікація

агломерація

Запитання 21

Експортна орієнтація рослинництва України зумовлює зростання посівів таких культур:

варіанти відповідей

соняшнику, сої, кукурудзи, ріпаку

пшениці, кукурудзи, цукрових буряків

винограду, цукрових буряків,пшениці

кукурудзи, цукрових буряків, рису

Запитання 22

 Які чинники визначають розміщення центрів важкого машинобудування?

варіанти відповідей

енергетичний

працересурсний

науковий

екологічний

Запитання 23

Виберіть три відповіді з семи. Виберіть виробництва харчової промисловості, зорієнтовані у своєму розміщенні здебільшого на споживчий чинник?

варіанти відповідей

Виробництво кондитерських виробів

Виробництво цукру

Перероблення та консервування фруктів і овочів

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

Олійно-жирове виробництво

Виробництво тваринних жирів та сиру

Виробництво молочних продуктів

Запитання 24

Основу експорту України становлять

варіанти відповідей

сільськогосподарська сировина і продовольчі товари

 гірничо- металургійна продукція

транспортні засоби

продукція хімічної промисловості

Запитання 25

Виберіть основні показники зовнішньої торгівлі

варіанти відповідей

обсяг експорту

фінансові послуги

сальдо зовнішньої торгівлі

обсяг імпорту

зовнішньоторгівельний обіг

 імпорт

Запитання 26

На картосхемі позначено основний район концентрації підприємств

999764_1588365057.png

варіанти відповідей

плодовоовочево-консервної промисловості

олійно-жирової промисловості

цукрової промисловості

спиртової промисловості

Запитання 27

Виберіть галузі харчової промисловості, які зорієнтовані в своєму розміщенні на споживача

 

варіанти відповідей

пивоварна, молочна, кондитерська

плодоовочеконсервна, цукрова, макаронна


маслосироробна, пивоварна, молочнамолочна, хлібопекарська, борошно-мельна

Запитання 28

На картосхемі позначено основний район концентрації підприємств


589988_1588365780.png

варіанти відповідей

плодовоовочево-консервної промисловості

олійно-жирової промисловості

цукрової промисловості

тютюнової промисловості

Запитання 29

Ввезення в країну товарів з-за кордону для реалізації їх на внутрішньому ринку називають:


варіанти відповідей

експортом

торгівельним балансом

імпортом

торгівельним сальдо

Запитання 30

Серед послуг, які пропонує Україна на світовому ринку, найбільшою популярністю користуються: 

варіанти відповідей

транспортні

фінансові

рекламні

експертно-консультативні

Запитання 31

Укажіть, що таке світосистема

варіанти відповідей

це обладнання, машини, прилади, інженерні споруди

це результат і процес формування глобальної геопросторової єдності в системі «суспільство — природа»

це система, яка об’єднує всі сектори економіки

це засоби виробництва й люди, що використовують їх у процесі суспільного виробництва

Запитання 32

Які адміністративні одиниці України вирізняються найбільшою концентрацією підприємств цукрової промисловості? 

варіанти відповідей

Вінницька область

Автономна Республіка Крим

Луганська область

Хмельницька область

Закарпатська область

Тернопільська область

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест