12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Підсумковий тест Інформатика 9 Клас

Додано: 7 травня
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 158 разів
15 запитань
Запитання 1

Яку комп’ютерну мережу характеризує опис “Об’єднує персональне електронне обладнання користувача (телефони, кишенькові персональні комп’ютери, ноутбуки, гарнітури тощо) переважно через бездротовий зв’язок Bluetooth чи Wi-Fi, передбачає обмежену кількість абонентів (до 8 учасників) та невеликий радіус (до 30 м)“?

варіанти відповідей

 Локальна

Регіональна

Персональна

 Глобальна

Запитання 2

Один з різновидів шкідливих вірусів, що розмножуються та псують дані, збережені на комп’ютері.

варіанти відповідей

 Хробак

Слимак 

Муха

 Жаба

Запитання 3

За допомогою якого з ярликів на Робочому столі запускається Microsoft Publesher

варіанти відповідей
Запитання 4

Пристрій, що забезпечую бездротове з’єднання з мережею Інтернет називається…

варіанти відповідей

 Wi-Fi модемом

 факсом

сканером

Запитання 5

Який з типів анімаційних ефектів потрібно обрати для того щоб анімація відбувалася під час появи об’єкта?

варіанти відповідей

 Вхід

 Виокремлення

 Шляхи переміщення

 Вихід


Запитання 6

У сховищі Google Диск користувач може використовувати стандартні офісні веб-програми. Яка з них використовується для створення й редагування текстових документів?

варіанти відповідей

 Google Таблиці

 Google Документи

 Google Малюнки

 Google Презентації

Запитання 7

Весь контент, який відображається на веб-сторінці міститься в тегу …

варіанти відповідей

 <body>

 <head>

Запитання 8

Як називають структуру сайта, що базується на побудові системи такої навігації сайта, коли між вертикальними й горизонтальним елементами (сторінками) є взаємний зв’язок і можливість швидкого переходу з однієї сторінки на іншу без додаткової необхідності відвідування проміжних сторінок?

варіанти відповідей

Гібридна

 Мережева

 Лінійна

Запитання 9

Який вид зображень будується за допомогою математичного опису простих об’єктів – ліній, кіл, з яких створюються більш складні?

варіанти відповідей

Растрове зображення

 Векторне зображення

Запитання 10

До якого виду адресації в Інтернеті відносять подану адресу?66.249.93.104

варіанти відповідей

Доменна адреса

IP-адреса

Цифрова адреса

URL-адреса

Запитання 11

Виберіть правильні ІР-адреси.

варіанти відповідей

148,162,201,78

125.78.135

10.10.45.12.68

82.144.223.61

193.109.248.70

180.260.45.615

Запитання 12

Що забезпечує перехід до перегляду деякої веб-сторінки або до іншого слайда презентації, відкриття певного документа, відправлення листа електронною поштою і може бути пов'язане з текстовим або графічним об'єктом?

варіанти відповідей

Кнопки дій

Посилання

Гіперпосилання

Анімація

Запитання 13

Серед хмарних сервісів Google виберіть онлайн-сервіс для сховища та передачі файлів великих розмірів.

варіанти відповідей

Google-диск 

Google Форми

Google Сайти

Соціальні мережі

Google Перекладач

Карти Google

YouTube

Запитання 14

Змістовне наповнення веб-сторінки або веб-сайту, доступне користувачам, що містить тексти, відео, зображення, звукові дані та анімації, називають...

варіанти відповідей

Дизайном

Контентом 

Мовою розмітки гіпертекстів

Елементами навігації

Запитання 15

За допомогою чого створюють веб-сторінки?

варіанти відповідей

Мови розмітки гіпертексту HTML

Певних слів, написаних англійською мовою

Тегів або команд, що визначають розмітку компонентів на веб-сторінці

Службових слів для написання текстів, вставлення зображень, відео та інших компонентів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест