22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Модульна контрольна робота з теми "Органічні сполуки,їх роль у природі, техніці, побуті"

Додано: 18 червня 2020
Предмет: Хімія, 11 клас
22 запитання
Запитання 1


Як називають полімерний матеріал, нагрівання якого супроводжується необоротною хімічною реакцією? 

варіанти відповідей

 термореактивний 

 ізотактичний 

 вулканізований 

термопластичний 

Запитання 2

Позначте правильне твердження щодо пластмас: 

варіанти відповідей

зазвичай добре розчиняються у спиртах 

 поліетилен надзвичайно стійкий до дії кисню й сонячного опромінення 

 використовуючи один полімер, можна виготовити багато пластмас 

з полімерних матеріалів виготовляють електричні дроти 

Запитання 3

Вкажіть насичені вищі карбонові кислоти

варіанти відповідей

пальмітинова

стеаринова

олеїнова

оцтова

Запитання 4

. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакції:

1.             СН3СООН + NaОН 

2.             С2Н5ОН + O2

3.             СН3СООН + Na2СO3

4.             СН3СООН + Zn


А) СO2↑+ Н2O

Б) СН3СОONa + Н2O

В) (СН3СОО)2Zn + Н2

Г) СН3СОONа + Н2O + СO2

варіанти відповідей

  1б, 2а, 3г, 4в;    1а, 2б, 3в, 4г;


    1в, 2а, 3б, 4г;   1г, 2в, 3а, 4 б.


Запитання 5

Вкажіть назву процесу руйнування структур білка:


варіанти відповідей

  гідроліз

 розклад

  денатурація

 приєднання

Запитання 6

Якщо сполука містить групи атомів -СООН та NH2, то вона належить до...

варіанти відповідей

амінокислоти

    спирти

 карбонові кислоти

білки

Запитання 7

Обчисліть масу етанолу, для згоряння якого вистачить кисню об'ємом 6,72 л

варіанти відповідей

 4,6 г

 2,3 г

 11,2 г

Запитання 8

Жири - це органічні сполуки, молекули яких складаються із залишків молекул:

варіанти відповідей

гліцеролу

етанолу

етанової кислоти

вищих карбонових кислот

глюкози

Запитання 9

Установіть відповідність між назвами речовин та їх формулами:

    1. Глюкоза                                                 а) С3Н5(ОН)3

    2.Олеїнова кислота                                  б) С2Н5ОН

    3. Етанол                                                    в) С17Н33СООН

    4. Гліцерин                                                  г) С6H12O6

варіанти відповідей

А 1. - а); 2. - в); 3. - б); 4. - г).

Б 1. - г); 2. - в); 3. - б); 4. - а).

В 1. - б); 2. - в); 3. - г); 4. - а).

Г 1. - г); 2. - а); 3. - б); 4. - в).

Запитання 10

Позначте назву процесу утворення полімеру з мономеру: 

варіанти відповідей

гідроліз 

 денатурація 

полімеризація 

деструкція 

Запитання 11

Позначте правильне твердження щодо пластмас: 


варіанти відповідей

усі пластмаси не розчиняються у жодному з розчинників 

для виготовлення гуми використовують поліетилен 

 вироби на основі фенолоформальдегідних смол використовують для зберігання продуктів харчування 

більшість пластмас є діелектриками 

Запитання 12

Позначте назву матеріалу, для виробництва якого використовують полімер зі структурною формулою 

варіанти відповідей

 каучук 

 штучна шкіра 

оргскло 

дерматин 

Запитання 13

Позначте назву штучного волокна: 

варіанти відповідей

найлон 

 анід 

ацетилцелюлоза 

лайкра 

Запитання 14

Виберіть процес , який є якісною реакцією на крохмаль

варіанти відповідей

посиніння при додаванні спиртового розчину йоду

реакція «срібного дзеркала»;

утворення осаду червоного кольору кольору при нагріванні з розчином купрум(ІІ) гідроксиду

знебарвлення розчину калій перманганату.


Запитання 15

Білкові молекули утворюють глобулу, це структура:варіанти відповідей

 а) Четвертинна.

  б) Третинна;

в) Вторинна;

 г) Первинна;

Запитання 16

Позначте функціональну групу первинних амінів: 

варіанти відповідей

–NH 

–COOH 

 –NO2 

 –NH2 

Запитання 17

Які речовини є продуктами згоряння амінів без каталізатора? 

варіанти відповідей

 слабкі основи 

слабкі кислоти 

сильні кислоти 

сильні основи 

Запитання 18

Які функціональні групи наявні в нециклічній формі глюкози? 
варіанти відповідей

карбоксильна й альдегідна 

карбоксильна й аміногрупа 

альдегідна й гідроксильна 

альдегідна й карбонільна 

Запитання 19

Обчисліть масу етанолу, для згоряння якого вистачить кисню об'ємом 6,72 л

варіанти відповідей

4,6 г

11,2 г

2,3 г

3,8 Г

Запитання 20

Жири - це органічні сполуки, молекули яких складаються із залишків молекул:

варіанти відповідей

гліцеролу

етанової кислоти

глюкози

етанолу

вищих карбонових кислот

Запитання 21

Вкажіть реагент для проведення якісної реакції на гліцерол

варіанти відповідей

бромна вода;

купрум(ІІ) гідроксид;

калій перманганат;

арґентум(І) нітрат.

Запитання 22

Для виготовлення яких виробів використовують полімер зі структурною формулою 

варіанти відповідей

 дзеркала 

оргскло 

пластикові вікна 

 гумові автомобільні покришки

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест