Підсумковий тест з фізики 10 клас

Додано: 14 червня 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 106 разів
12 запитань
Запитання 1

Яку швидкість показує спідометр?

варіанти відповідей

Свою власну

Максимальну

Миттєву

Середню

Запитання 2

Означення швидкості прямолінійного рівномірного руху

варіанти відповідей

Швидкість руху в даний момент часу, в даній точці

Напрямок швидкості збігається з переміщенням

Дорівнює відношенню всього шляху до інтервалу часу, за який цей шлях подолано

Збільшується із збільшенням часу руху

Запитання 3

Який рух називають вільним падінням тіл?

варіанти відповідей

Падіння внаслідок поштовху сусіда

Падіння тіл під дією сторонніх сил

Падіння важких тіл

Падіння тіл під дією сили тяжіння

Запитання 4

Формула обчислення коефіцієнта тертя

варіанти відповідей

μ = F/ N

μ = F× N

μ = F+ a⋅m

μ = F× g

Запитання 5

Частота основного музичного тону "ля" 440 Гц. Визначити довжину хвилі цього тону в чавуні.

варіанти відповідей

1,2 м

120см

0,12м

12м

Запитання 6

Що таке дифузія?

варіанти відповідей

Перехід молекул з одного стану в інший

Процес взаємного проникнення молекул однієї речовини між молекулами іншої

Безперервний рух молекул

Відштовхування і притягування молекул

Запитання 7

За яких умов пару називають насиченою?

варіанти відповідей

Пару, яка розповсджується по кімнат

Пару, яка в холодну пору утворюється при розмові

Пару, яка утворється з рідини при нагріванні

Пару, яка перебуває в стані динамічної рівноваги зі своєю рідиною

Запитання 8

Такий криволінійний рух, при якому траєкторією руху тіла є коло, а лінійна швидкість руху не змінюється з часом. 

варіанти відповідей

Рівномірний прямолінійний рух 

Рівноприскорений прямолінійний рух

 Рівномірний рух тіла по колу

Нерівномірний рух

Запитання 9

Яка одиниця вимірювання шляху? 

варіанти відповідей

м

м/с

 рад/с  

кг

Запитання 10

Носій найменшого позитивного заряду

варіанти відповідей

протон

електрон

нейтрон

Запитання 11

На рисунку зображено позитивно заряджене тіло й підвішені на нитках кульки 1 і 2, що мають заряди невідомих знаків. Визначте знаки зарядів кульок 1 і 2.

варіанти відповідей

 1 - позитивний, 2 - негативний

1, 2 - негативний

1 - негативний, 2 - позитивний


1, 2 - позитивний

Запитання 12

Яку напруженість має електричне поле, створене точковим зарядом 6 нКл на відстані 30 см від цього заряду?

варіанти відповідей

180 Н/Кл

 600 Н/Кл

5 Н/Кл

0.05 Н/Кл

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест