Підсумковий тест з теми «Графічний дизайн у поліграфії» (10 клас)

Додано: 23 грудня 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 40 разів
22 запитання
Запитання 1

Елементарне графічне зображення тексту - це ...


варіанти відповідей

друкарський знак

накреслення

шрифт

друкарський елемент

Запитання 2

Які серії форматів паперу мають видавничі стандарти ISO:


варіанти відповідей

A

D


E


B

C

Запитання 3

Листівку відносять до


варіанти відповідей

творів народної творчості

промислової графіки 


спеціалізованого друку


ділової графіки

Запитання 4

Кегль - це


варіанти відповідей

розмір шрифту, що визначається його висотою, виміряною в типографських пунктах


відстань між двома сусідніми колонками тексту


вертикальна смуга на сторінці газети, журналу, утворена рядом коротких рядків


вертикальна відстань між рядками тексту

Запитання 5

Шпальта - це


варіанти відповідей

відстань між двома сусідніми колонками тексту


розмір шрифту, що визначається його висотою, виміряною в типографських пунктах


вертикальна смуга на сторінці газети, журналу, утворена рядом коротких рядків


вертикальна відстань між рядками тексту

Запитання 6

Оберіть вимоги до багатоколонкової верстки


варіанти відповідей

два зображення в сусідніх колонках не можна розташовувати на одному рівні


дозволяється розташовувати кілька зображень підряд без тексту між ними


не можна розташовувати зображення в кінці абзацу


усі рядки тексту в колонках повинні тримати єдину лінію


не можна починати колонку кінцевим рядком і закінчувати абзацним

Запитання 7

 Що таке скрапбукінг?



варіанти відповідей

листівки з фотографій


створення листівок своїми руками


об'ємні листівки

Запитання 8

Як називають сукупність технічних засобів розмноження інформації у вигляді видань і друкованих виробів?


варіанти відповідей

поліграфія

книгодрукування

комп'ютерна верстка

літографія

Запитання 9

Що таке буклет?


варіанти відповідей

Неперіодичне тек­стове книжкове видання обсягом понад 4, але не більш як 48 сторінок, з’єднаних між собою.

Це публікація з однієї чи кількох сторінок, яка містити повідомлення з певного кола питань.

Переважно багатокольорова арку­шева роздруківка, складена в два або кілька згинів.

Письмова доповідь або виступ з певної теми, у яких узагальнюються відомості з одного чи кількох джерел.

Запитання 10

Для чого призначена модульна сітка?


варіанти відповідей

вона допомагає гармонійно розташовувати елементи видання


для встановлення інтерліньяжу


для поділу сторінки видання на шпальти


для точного підбору оптимального розміру шрифту видання

Запитання 11

Інформаційний бюлетень це

варіанти відповідей

Видання, яке випускається з певних питань цільової аудіторії


Видання, яке випускається з метою інформування з певних питань цільової аудіторії


Колишній всеукраїнський громадсько-політичний тижневик патріотичної орієнтації. Редакція розташовувалась у Кременчуці, що на Полтавщині.

Запитання 12

Оберіть програми комп'ютерної верстки


варіанти відповідей

Microsoft Publisher


Microsoft Word


Total Commander


Scribus


PageMaker


QuarkXPress


Adobe InDesign

Запитання 13

Інтерліньяж - це


варіанти відповідей

вертикальна смуга на сторінці газети, журналу, утворена рядом коротких рядків

відстань між двома сусідніми колонками тексту

розмір шрифту, що визначається його висотою, виміряною в типографських пунктах

вертикальна відстань між рядками тексту

Запитання 14

Формат набору - це ...


варіанти відповідей

задрукована частина сторінки видання


ширина і висота сторінки


сторінка без полів


незадрукована частина сторінки видання

Запитання 15

Що відносять до друкарських знаків?

літери

літери, цифри, розділові знаки і пробіли між словами

літери і цифри

літери, цифри і розділові знаки

варіанти відповідей

літери


літери, цифри, розділові знаки і пробіли між словами

літери і цифри

літери, цифри і розділові знаки

Запитання 16

Поєднання персонального комп'ютера або спеціального програмного забезпечення для створення макету для друку в типографії або на принтері - це ....


варіанти відповідей

книгодрукування


поліграфія


комп'ютерна верстка


публікація

Запитання 17

Що таке формат паперу?


варіанти відповідей

кількість згинів аркуша паперу


ширина та висота аркуша паперу


розмір готової книги


кількість сторінок, які буде надруковано на одному аркуші паперу

Запитання 18

 Публікація це...


варіанти відповідей

Опрелюднення деяких відомостей


Демонстрування своїх вмінь та навичок


Викласти фото в Інтернеті


Опрелюднення інформації

Запитання 19

 Види публікацій:(обери усі правильні відповіді)

варіанти відповідей

газета

журнал

документ

бюлетень

презентація

брошура

електронний лист

Запитання 20

Неперіодичне видання у вигляді складеного аркуша, переважно рекламного, презентаційного, іміджевого характеру це...



варіанти відповідей

листівка

буклет

брошура

Запитання 21

 Файл-основа для інших публікацій - це.....


варіанти відповідей

макет

шаблон

заготовка

бланк

ескіз

Запитання 22

Система горизонтальних, вертикальних, діагональних ліній, які дають змогу гармонійно розташувати між собою елементи видань:


варіанти відповідей

шпальта;

 брошура;. 

палітурка;

модульна сітка

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест