Підсумковий тест за курс 9 класу

Додано: 7 травня 2020
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 187 разів
20 запитань
Запитання 1

Що з переліченого є комп'ютерною моделлю?

варіанти відповідей

розрахунок кількості пального, що використовує автомобіль від Києва до Дніпра

дослідження змінення населення у вашому місті

формула км'яної солі

графічне відображення успішності вашого класу

Запитання 2

Авторизація користувачів передбачає введення:

варіанти відповідей

прізвища та пароля

особистих даних та пароля

логіна та пароля

імені та логіна

Запитання 3

Створення сайту за допомогою написання програмного коду передбачає:

варіанти відповідей

знання, уміння і навички використання HTML, CSS, PHP, MySql, Java та ін...

 

знання, уміння і навички використання Wordpress, GoogleSites, Drupal та ін...

Запитання 4

Що називають хмарними технологіями?

варіанти відповідей

 Інформаційне середовище, яке створює навколо себе людина для власних навчальних потреб.

Сукупність засобів і методів віддаленого зберігання й опрацювання даних.

 Сукупність методів пошуку даних в Інтернеті.

Сукупність усіх сервісів, які надає Інтернет.

Запитання 5

Що таке векторне зображення? 

варіанти відповідей

Зображення, що складається з графічних примітивів.

Зображення, яке складається із малюнків.

Зображення, що являє собою набір пікселів.

Графіті.

Запитання 6

Верстка -

варіанти відповідей

процес компонування текстових і графічних об'єктів відповідно до принципів дизайну та технічних вимог

створення компєютерних публікацій

 процес видання певного твору.

розміщення рекламних оголошень

Запитання 7

Компетентнісніми називають

варіанти відповідей

 задачі, для яких обов’язковим є застосування ІКТ

задачі з різних галузей діяльності людини, які призначено для формування в людини вміння використовувати набуті знання на практиці

проблемні завдання з різних галузей людської діяльності, які розв'язують засобами ІКТ

Запитання 8

Який графічний редактор дає змогу створити малюнок, який нагадує мозаїку, складену з пікселів?

варіанти відповідей

Векторний

Растровий

Запитання 9

Поля, розмір аркушу, макет, орієнтація - це властивості:

варіанти відповідей

 сторінки

тексту

абзацу

документу

Запитання 10

За допомогою команди Файл/Разметка страницы... можна задати такі параметри:

варіанти відповідей

 вирівнювання тексту

поля документа

орієнтація сторінки

 направлення тексту

наявність у тексті колонок

Запитання 11

Основою якого суспільства є розвиток технологій отримання, збереження, накопичення, опрацювання, обміну та продажу даних?


варіанти відповідей

Аграрного

Індустріального

Інформаційного

Техногенного

Запитання 12

До інформаційних процесів належать процеси:

варіанти відповідей

збирання даних

 опрацювання даних

зберігання даних

скачування даних

 передавання даних

Запитання 13

У якому редакторі можна створювати комп'ютерні публікації?

варіанти відповідей

Power Point

Word

Excel

 Publisher 

Запитання 14

Онлайн-сервіс призначений для розміщення відео.

варіанти відповідей

YouTube

Google Малюнки

Google Презентації

Google Карти

Запитання 15

Що називають авторським правом?

варіанти відповідей

Результат творчої діяльності людини або кількох осіб. 

Правила та норми поведінки людей у відносинах один з одним, із суспільством і державою.

Сукупність прав автора (та його правонаступників) щодо створення або використання твору літератури, науки, мистецтва тощо.

Сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах.

Запитання 16

Комп'ютерні моделі бувають:

варіанти відповідей

графічними

імітаційними

розрахунковими (математичними)

хімічними

Запитання 17

Які ресурси має кожен комп'ютер?

варіанти відповідей

апаратні

програмні

протокольні

мережеві

інформаційні

Запитання 18

Процес, що забезпечує встановлення відповідності даних на всіх пристроях, незалежно від того, на якому з них відбувалися зміни, називається -

варіанти відповідей

синхронізація даних

встановлення даних

змінення даних

передача даних

Запитання 19

Якими можуть бути веб-сторінки (в залежності від технології)?

варіанти відповідей

статичними

динамічними

інтерактивними

контентними

флеш-сторінками

Запитання 20

Яка функція дає змогу змінювати порядок переходу з одного слайду на інший?

варіанти відповідей

посилання

гіперпосилання

додатки

примітки

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест