Підсумкове тестування "Табличні величини"

Додано: 29 квітня 2022
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 145 разів
20 запитань
Запитання 1

Упорядкований набір змінних одного типу називають ... Укажіть дві правильних відповіді.

варіанти відповідей

Табличною величиною

 Набором об'єктів

 Сукупністю змінних

 Одновимірним масивом

Запитання 2

Які величини можна описати як масив?

варіанти відповідей

 Корені квадратного рівняння

 Тематична оцінка

Список учнів класу

Оцінки учня з інформатики, які він отримав протягом семестру

Запитання 3

Як описати масив А з 20 цілих чисел?

варіанти відповідей

var A: Integer

var A: array[1..20] of Real

var A: array[1..20] of Integer

 var A: array[1..20]

Запитання 4

По даному запису вказати кількість елементів масиву та якого вони типу. var а: array [1...100] of real

варіанти відповідей

100 елементів дійсного типу

 100 елементів цілого типу

101 елемент цілого типу

 101 елемент дійсного типу

Запитання 5

Багаторядкове текстове поле для введення та виведення елеменів таблиці в Лазарус це ...

варіанти відповідей

Компонент TMemo

 Компонент TLabel

Компонент TEdit

 Компонент TButton

Запитання 6

Обрати правильний опис 5-го елемента масиву A:

варіанти відповідей

  A5 

A:5

A{5}

 A[5]

Запитання 7

Елементи масиву А[1..6] мають значення - дивись малюнок. Визначте, яких значень набудуть елементи масиву після виконання оператора А[1] := А[3] + А[5]. Позначте одну правильну відповідь.

варіанти відповідей

2  5  2  8  2  13

 3  5  7  8  16  13

23  23  7  8  16  13

 23  5  7  8  16  13

Запитання 8

Як називається зображений компонент, за допомогою якого можна графічно подати елементи табличної величини

варіанти відповідей

Фігура (Shape)

Кнопка (Button)

Напис (Label)

Багаторядкові текстові поля (Memo)

Запитання 9

За цим кодом, якого кольору буде фігура, якщо користувач введе число "-10" ?

варіанти відповідей

Червоного (red)

Жовтого (yellow)

Зеленого (Green)

Сірого (Gray)

Запитання 10

За цим кодом, якого кольору буде фігура, якщо користувач введе число "100" ?

варіанти відповідей

Червоного (red)

Жовтого (yellow)

Зеленого (Green)

Сірого (Gray)

Запитання 11

Щоб розмістити кнопку у вікні форми, потрібно створити новий об'єкт типу: 

варіанти відповідей

Button

Label

Edit

Memo

Запитання 12

Яким службовим словом в програмі позначається масив?

варіанти відповідей

 memo

 const

 integer

 array

Запитання 13

Для чого призначений компонент Memo?

варіанти відповідей

варіанти відповідей

Для редагування багаторядкового тексту

Для відображення малюнків

Для відображення заголовків, підписів інших елементів керування

  Для введення даних

Запитання 14

var X, Y: Integer;

Чому дорівнює значення Х після виконання послідовності присвоювань: 

Х := 5; Y := 2*Х; Х := Х + Y;

варіанти відповідей

60

15

20

Запитання 15

Оператор (команда) присвоювання:

варіанти відповідей

 :=

 =

 =:

:

Запитання 16

який результат виконання фрагменту програми: min:=a[i]; for i:=1 to 5 do if a[i]<min then min:=a[i]; при таких занченнях елементів масиву: -5 1,6  3 -10 2 ? 

варіанти відповідей

-5

-10

1.5

3

Запитання 17

Знаходження суми всіх елементів масиву виконують згідно команди...

варіанти відповідей

 For i := 1 to 10 do А[i] := А[i]*2

For i := 1 to 10 do S := S + A[i]

var A: array[1..10] of Real

For i := 1 to 5 do If A[i] <6 Then S := S + A[i];

Запитання 18

Команда оголошення змінної:

варіанти відповідей

var

begin

Lines

Memo

end

Запитання 19

Щоб розмістити напис у вікні форми, потрібно створити новий об'єкт типу: 

варіанти відповідей

Button

Label

Edit

Memo

Запитання 20

Встановіть тип величини - Середньодобова температура повітря

варіанти відповідей

Real

Integer

String

Char 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест