25 листопада о 18:00Вебінар: Онлайн-тести для розвитку творчого мислення: поради, ідеї, практика

Підсумковий з електротехніки

Додано: 4 травня
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 8 разів
17 запитань
Запитання 1

Електротехнічне поле створюється...

варіанти відповідей

атомами

молекулами

електричними зарядами

провідником

Запитання 2

Силовою характеристикою електричного поля є    ….


варіанти відповідей

напруга U

напруженість Е

магнітна індукція В

діелектрична проникність поділу

Запитання 3

Енергетичною характеристикою електричного поля є .   ….

варіанти відповідей

потенціальна енергія

кінетична енергія

потужність

потенціал

Запитання 4

Електричний струм в металевих провідниках створюється....


варіанти відповідей

іонами

електронами

атомами

нейтронами

Запитання 5

Як зміняться струми І1, І2 , І  при зменшенні R2, якщо Rвт

0; Е = const?


варіанти відповідей

І1 - не зміниться, І2 – збільшиться, І - збільшиться

І1 - зменшиться, І2 – збільшиться, І - збільшиться

І1 - не зміниться, І2 – зменшиться, І - зменшиться

І1 - збільшиться, І2 – зменшиться, І – не зміниться

Запитання 6

Опір - величина, яка характеризує властивість ділянки електричного кола, опиратися проходженню електричного струму і не залежить від:

варіанти відповідей

довжини проводу

поперечного перерізу проводу

матеріалу провідника

ізоляції провідника

температури

Запитання 7

Формула яка є законом Ома для ділянки кола.


варіанти відповідей

 E = IR + I r = I(R + r)

Запитання 8

Яка напруга на резисторі R3, якщо U = 20 В

             R1 = 2 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 3 Ом, R= 1 Ом?

варіанти відповідей

10В

Запитання 9

1.        Обмотки трифазного генератора з’єднані трикутником. З чим з’єднаний початок третьої обмотки?

варіанти відповідей

з початком першої обмотки

з кінцем першої

з початком другої

з кінцем другої

Запитання 10

     Провід, що з’єднує обмотку генератора із споживачем, називають

варіанти відповідей

нейтральним

фазним

лінійним

 нульовим

Запитання 11

   Як називається напруга, виміряна між двома лінійними провідниками?

варіанти відповідей

фазна

лінійна

 діюча

амплітудна

Запитання 12

 Як називається напруга, виміряна між лінійним і нульовим проводом?

варіанти відповідей

лінійна

номінальна

діюча

фазна

Запитання 13

Який прилад використовується для вимірювання напруги?


варіанти відповідей

 лічильник

 амперметр

вольтметр

ватметр

Запитання 14

Який прилад використовується для вимірювання електричної енергії?

   


варіанти відповідей

лічильник

амперметр

вольтметр

ватметр

Запитання 15

При якій напрузі доцільно передавати електричну енергію на великі відстані?

   


варіанти відповідей

 при високій

при низькій

це залежить від характеру навантаження

це залежить від потужності генератора

Запитання 16

 Вкажіть основне призначення колектора у машині постійного струму


варіанти відповідей

кріплення обмотки якоря

випрямлення змінної ЕРС, що індукується в обертовій обмотці якоря 

створення магнітного поля

боротьба з комутаційним іскрінням

Запитання 17

  Як називається напівпровідниковий прилад з одним р-n переходом, який перетворює електричну енергію в енергію світлового випромінювання?

   


варіанти відповідей

 фототранзистор

фототиристор

світлодіод

оптрон

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест