18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Підсумок (2 варіант)

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 13 разів
20 запитань
Запитання 1

Виберіть загальну електронну формулу зовнішнього електронного шару атомів лужноземельних елементів

варіанти відповідей

А) ns2np2

Б) ns2

В ns2np1  

Г) ns1

Запитання 2

Позначте ряд елементів у якому наведено тільки металічні елементи:

варіанти відповідей

А) Купрум, Бор, Цинк;  

Б) Сульфур, Магній, Натрій;

В) Кальцій, Алюміній, Ферум;  

Г) Карбон, Хлор, Фосфор.

Запитання 3

Укажіть як змінюються металічні властивості хімічних елементів у періодах із збільшенням їх протонних чисел:

варіанти відповідей

А) посилюються;

Б) залишаються без змін;

В) послаблюються;

Г) у різних періодах змінюються по-різному.

Запитання 4

Проаналізуйте твердження 1 і 2 й укажіть правильний варіант відповіді:

1.Тимчасову жорсткість води можна усунути кип’ятінням.

2.Скло, цемен, кераміка належать до силікатних матеріалів.


варіанти відповідей

А Правильне лише твердження 2  

Б Правильні обидва твердження

В Неправильні обидва твердження

Г Правильне лише твердження 1

Запитання 5

Укажіть назву речовини за допомогою якої можна виявити у розчині йони Fe3+:

варіанти відповідей

А) Барій хлорид;  

Б) Аргентум нітрат;  

В) Натрій гідроксид;

Г) Сульфатна кислота.

Запитання 6

Обчислити масу хрому, який можна добути способом алюмінотермії з 8 кг хром (ІІІ) оксиду, що містить 5% домішок.(Для зарахування задачі — розв’язок надіслати )

варіанти відповідей

А) 10,4 кг

Б) 2,6 г

В) 2,6 кг

Г) 5,2 кг

Запитання 7

Вказати суму коефіцієнтів у рівнянні реакції і коефіцієнт біля окисника:

PbO2+MnSO4+H2SO4→PbSO4+HMnO4

варіанти відповідей

а) 19; 2

б) 18; 2

в) 19; 5

г) 18; 5

Запитання 8

Розрахувати об"єм амоніаку (н.у.) в літрах, що утвориться внаслідок взаємодії 133,75 г амоній хлориду з достатньою кількістю кальцій гідроксиду. Вихід продукту реакції — 80%.(Для зарахування задачі --- розв’язок задачі надіслати )

варіанти відповідей

А) 56

Б) 44,8

В) 33,6

Г) 22,4

Запитання 9

Вказати речовини, які відповідають скороченному йонному рівнянню:

Mn2++2OH =Mn(OH)2

варіанти відповідей

А) манган (ІІ) нітрат і натрій гідроксид  

Б) манган (ІІ) нітрат і алюміній гідроксид

В) манган (ІІ) бромід і калій гідроксид  

Г) манган (ІІ) бромід і нікель (ІІ) гідроксид

Запитання 10

Реагентом на йон PO43- є:

варіанти відповідей

А) Ва2+  

Б) Ag+  

В) OH-  

Г) H+

Запитання 11

В результаті взаємодії 12,4 г оксиду одновалентного металу з водою одержали 16 г гідроксиду. Визначити метал.( Для зарахування задачі --- розв’язок надіслати )

варіанти відповідей

А) К

Б) Ca

В) Rb

Г) Na

Запитання 12

Манган (ІІ) оксид масою 7,89 кг з масовою часткою домішок 0,1 відновили карбон (ІІ) оксидом. Яка маса мангану відновилася?(Для зарахування задачі — розв’язок надіслати )

варіанти відповідей

А) 11 г  

Б) 5,5 кг  

В) 2,75 кг  

Г) 5,5 г  

Запитання 13

При термічному розкладі основних та амфотерних гідроксидів утворюються

варіанти відповідей

А) кислоти та оксиди  

Б) оксиди та вода

В) вільні метали та вода  

Г) оксиди та водень

Запитання 14

Кислі солі мають у своєму складі:

варіанти відповідей

А) катіони Гідрогену

Б) гідроксид-аніони  

В) катіони Гідрогену та гідроксид-аніони

Запитання 15

Обчисліть масу осаду, утвореного внаслідок взаємодії натрій карбонату масою 21,2 г з магній хлоридом масою 20 г. (Для зарахування задачі--- розв’язок надіслати)

варіанти відповідей

А) 8,4

Б) 16,8

В) 19,32

Г) 9,7

Запитання 16

Укажіть назви металічних елементів, атоми яких на зовнішньому енергетичному рівні мають 2 електрони.

варіанти відповідей

А) Кальцій  

Б) Гелій  

В) Ферум


Г) Магній

Запитання 17

Установіть відповідність між класами сполуки і формулою:

1) двухосновна кислота а) K3PO4

2)нерозчинна основа б) Al(OH)3;

3) луг в) CaO;

4) середню сіль г) H2SO3;

д) NaOH.

е) K2НPO4

варіанти відповідей

А) 1) -г); 2) — б); 3) — д); 4) — а).  

Б) 1) - а); 2) — є); 3) — д); 4) - в).

В) 1) — д); 2) — е); 3) — а); 4) — г).  

Г) 1) — г); 2) -в); 3) - д); 4)- а).

Запитання 18

Виберіть метали, які мають забарвлення

варіанти відповідей

А) залізо і цинк  

Б) мідь і золото  

В) алюміній та кальцій

Г) ртуть та магній

Запитання 19

При взаємодії заліза з хлором утворюється

варіанти відповідей

А) ферум(ІІ)хлорид  

Б) ферум(ІІ)- та ферум(ІІІ) хлориди

В) ферум(ІІІ)хлорид  

Г) ферум(ІІІ)перхлорат

Запитання 20

При взаємодії заліза з чистим киснем утворюється

варіанти відповідей

А) FeO  

Б) Fe2O3  

В) Fe3O4  

Г) FeO2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест