Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти. Тепловий баланс.

Додано: 4 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
12 запитань
Запитання 1

Чи правильним є твердження: "Кількість теплоти, необхідна для нагрівання речовини, збільшується зі збільшенням маси цієї речовини"?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 2

Чи правильним є твердження: "Кількість теплоти, яку необхідно передати речовині для певної зміни її температури, не залежить від того, яка це речовина"?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 3

Чи правильним є твердження: "Кількість теплоти обернено пропорційна зміні температури речовини"?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 4

Якою буквою позначається кількість теплоти?

варіанти відповідей

G

Q

F

Запитання 5

Яка одиниця вимірювання кількості теплоти?

варіанти відповідей

Дж

Дж/кг⋅0С

Дж/кг⋅К

Запитання 6

Як називається фізична величина, що характеризує речовину і чисельно дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати речовині масою 1 кг, щоб нагріти її на 1 °С?

варіанти відповідей

кількість теплоти

питома теплоємність речовини

питома теплота речовини

Запитання 7

Оберіть формулу для знаходження кількості теплоти при нагріванні тіла?

варіанти відповідей
Запитання 8

Оберіть формулу для знаходження кількості теплоти при охолодженні тіла?

варіанти відповідей
Запитання 9

Яка одиниця вимірювання питомої теплоємності речовини?

варіанти відповідей

Дж

Дж/кг⋅0С

Дж/кг⋅К

Запитання 10

Питома теплоємність срібла дорівнює 250 Дж/кг∙ 0С. Що це означає?

варіанти відповідей

для підвищення температури 1 кг срібла на 1 градус Цельсія необхідно передати 250 Дж енергії

для зниження температури 1 кг срібла на 1 градус Цельсія необхідно передати 250 Дж енергії

Запитання 11

Оберіть рівняння теплового балансу.

варіанти відповідей
Запитання 12

Чи правильним є твердження: "При теплообміні не відбувається перетворення енергії з однієї форми на іншу: частина внутрішньої енергії гарячого тіла передається холодному; теплообмін припиняється при вирівнюванні їхніх температур"

варіанти відповідей

так

ні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест