Питома теплота плавлення

Додано: 15 листопада 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
8 запитань
Запитання 1

Питома теплота плавлення- це

варіанти відповідей

фізична величина, що характеризує певну речовину й дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати твердій кристалічній речовині масою 1 кг, щоб за температури плавлення повністю перетворити її на рідину.

фізична величина, що характеризує певну речовину й дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати рідині масою 1 кг, щоб за температури плавлення повністю перетворити її на тверду кристалічну речовину.

фізична величина, що характеризує певну речовину й дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати твердій кристалічній речовині масою 100 кг, щоб за температури плавлення повністю перетворити її на рідину.

фізична величина, що характеризує певну речовину й дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати твердій кристалічній речовині масою 1 кг, щоб за температури плавлення повністю перетворити її на газ.

Запитання 2

Формула, за якою обчислюється питома теплота плавлення

варіанти відповідей

Q= λ*m

λ=Q/m

λ=Q/t

Q=r*m

Запитання 3

Одиниці вимірювання питомої теплоти плавлення

варіанти відповідей

Дж/кг

Кг

Дж

МДж/кг

Запитання 4

Буква, якою позначається питома теплота плавлення:

варіанти відповідей

λ

Λ

γ

ν

Запитання 5

Кристалізація — це

варіанти відповідей

процес переходу речовини з рідкого стану у твердий кристалічний.

процес переходу речовини з рідкого стану у твердий аморфний.

процес переходу речовини з рідкого стану у газоподібний кристалічний.

процес переходу речовини з газоподібного стану у твердий кристалічний.

Запитання 6

Температура плавлення льоду:

варіанти відповідей

100

0

-1

1000

Запитання 7

Задача √1. Яку кількість теплоти потрібно витратити, щоб розплавити 500 г свинцю, який має температуру 27 С?

варіанти відповідей

55 Дж

33 Дж

33 кг

35 кДж

Запитання 8

Задача √2. З печі у форму було надто 600 г розплавленого олова за температури 432 С. Олова охолоджується й кристалізується, потім брусок, що утворився, остигає до 32 С. Яка кількість теплоти виділяється при цьому? Вважайте, що питома теплоємність розплавленого олова дорівнює 250 Дж/ кг* С.

варіанти відповідей

77400Дж

77МДж

80400Дж

75400Дж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест